Trzyciąż rewitalizacja

Gmina Trzyciąż przygotowuje się do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023. Jest to ważny strategicznie dokument, w którym określa się istniejące lokalnie problemy w zakresie zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzennych, technicznych oraz środowiskowych i wytycza sposoby ograniczania ich negatywnych skutków. Istotnym powodem przygotowywania przez gminy tego typu dokumentów jest wymóg ich posiadania przy aplikowaniu o środki unijne.

Ponieważ przeciętnemu mieszkańcowi niewiele mówi określenie „rewitalizacja”, a w tworzeniu programu dla gminy ważny jest udział jak najszerszego grona uczestników, władze samorządowe zadbały o odpowiednią akcję informacyjną, która pozwoli na włączenie w pracę nad Gminnym Programem Rewitalizacji  dla Trzyciąża przedstawicieli różnych struktur lokalnej społeczności. 11 lipca w Urzędzie Gminy odbył się pierwszy z cyklu zaplanowanych warsztatów przybliżających zagadnienie.  Uczestniczyli w nim mieszkańcy, radni, sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także pracownicy urzędu i podległych gminie jednostek organizacyjnych – osoby, które aktywnie, w różny sposób stale uczestniczą bądź włączają się w rozwiązywanie istniejących problemów na obszarze gminy Trzyciąż.

Podczas spotkania przywołano najważniejsze zagadnienia w zakresie występujących lokalnie negatywnych zjawisk społecznych. Dokonano też rozpoznania zagrożeń w dziedzinie bezpieczeństwa, problemów lokalnej gospodarki i rynku pracy, dostępności  oświaty, wychowania, kultury, sportu i rekreacji. Omówiono także zagadnienia związane z występującymi w gminie niedostatkami w infrastrukturze komunalnej i ochronie środowiska. Wymieniano także poglądy na temat dostępnych analiz statystycznych, wskazujących tzw. obszary zdegradowane wymagające rewitalizacji czyli miejsca, w których koncentracja problemów jest największa, więc wymagających skupienia szczególnej uwagi.

Identyfikacja tych obszarów będzie przydatna w toku dalszych prac nad programem, bowiem w najbardziej zdegradowane rejony w pierwszej kolejności powinno się kierować przyszłe działania zaradcze. Zgodnie z przyjętym planem tam właśnie należy więc realizować projekty – zarówno infrastrukturalne, jak również społeczne, które przyczynią się do poprawy sytuacji w tym konkretnym miejscu. W efekcie podjęte działania będą miały także szerokie oddziaływanie na całą gminę, pomagając w jej szybszym i bardziej równomiernym rozwoju.

Gminny Program Rewitalizacji jest potrzebny do skutecznego aplikowania o środki unijne w nowej perspektywie finansowej nie tylko władzom samorządowym i instytucjom gminnym, ale także organizacjom pozarządowym oraz przedsiębiorcom, dlatego w jego opracowanie chętnie włączają się urzędnicy, lokalni działacze społeczni oraz podmioty gospodarcze.

Osoby zainteresowane udziałem w przygotowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Trzyciąż na lata 2016-2023 mogą nie tylko brać udział w organizowanych warsztatach. Aby dowiedzieć się więcej, mają też możliwość skorzystać z dostępnych na stronie internetowej urzędu materiałów informacyjnych oraz poinformować o dostrzeganych przez siebie potrzebach i bolączkach występujących na terenie gminy poprzez wypełnienie specjalnej ankiety .

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze