Żurada

Pod koniec sierpnia skontaktował się z nami mieszkaniec Żurady, który postanowił podzielić się swoimi wątpliwości dotyczącymi rzetelności wykonywania wciąż jeszcze trwającego remontu ul. Starowiejskiej w Żuradzie, realizowanego na zlecenie Powiatu Olkuskiego: uwagi dotyczyły głównie błędów w projekcie oraz rzekomego partactwa ekipy budowlanej. Poprosiliśmy zatem przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Olkuszu o odniesienie się do tych zarzutów.

Lista uwag przedstawionych przez naszego Czytelnika była spora – wszystkie przesłaliśmy do Starostwa Powiatowego w Olkuszu z prośbą o komentarz oraz o ustosunkowanie się do tez formułowanych przez mieszkańca Żurady. Do sprawy odniósł się Zarząd Drogowy w Olkuszu, będący jednostką organizacyjną Powiatu Olkuskiego.

Projekt oparty na… Mapach Google?

Pierwsza z uwag dotyczyła projektu budowlanego, na podstawie którego prowadzona jest inwestycja: „Najprawdopodobniej projektant, zamiast skorzystać z oficjalnych portali rządowych, rzetelnie obrazujących podział administracyjny, poszedł na skróty i przygotował rysunek opierając się na Mapach Google. Efekt jest taki, że w dokumentacji widnieją niewłaściwe nazwy ulic: wjazd do wspólnoty mieszkaniowej na ul. Starowiejskiej został mianowany wjazdem na ul. Leśników, mimo że wszystkie posesje wspólnoty mają adres ul. Starowiejska. Jest to o tyle istotne, że od ul. Leśników miał zostać ułożony chodnik, który został ułożony 200 metrów dalej.” – twierdzi mężczyzna interweniujący w naszej redakcji.

 W kontekście przekazanych nam informacji, postanowiliśmy zapytać władze Powiatu o zasady nadzoru nad dokumentacją projektową przygotowywaną na zlecenie Powiatu Olkuskiego. Interesowało nas m.in. to, czy projekty i rysunki przygotowywane przez biura projektowe są weryfikowane przez pracowników olkuskiego starostwa pod kątem zgodności ze stanem faktycznym.  W odpowiedzi, jaką uzyskaliśmy, można przeczytać, że rzeczywiście w „projekcie omyłkowo użyto tej samej nazwy ulicy dla dwóch różnych dróg krzyżujących się z przebudowywaną drogą”. „Jednakże zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami, chodnik zostanie wykonany od ul. Leśników” – obiecuje dyrektor Zarządu Drogowego w Olkuszu Paweł Pacuń.

„To nie może tak zostać!”

Z relacji mieszkańca wynikało ponadto, że niewiele lepiej jest z wykonawstwem: „Na wysokości ul. Leśników, po lewej stronie jezdni jadąc od strony Olkusza, zrezygnowano z krawężnika, zastępując go utwardzonym poboczem (ubity żwir), za którym wykopano rów melioracyjny. W miejscu, gdzie krawężnik się kończy, woda opadowa wymywa utwardzone pobocze, wlewając się do rowu. Sołtys wsi został o tym poinformowany. Poskutkowało to przysłaniem ekipy z dodatkowym żwirem, który został uklepany łopatami. Po dwóch dniach opadów z pobocza nic nie zostało. Za przystankiem autobusowym, tuż za krawężnikiem, z ziemi wystaje rura melioracyjna, która wygląda jakby odprowadzała wodę opadową. Po kilku miesiącach od położenia rura jest do połowy wypełniona piachem i żwirem. Jeśli jest to faktycznie odpływ ze studzienek burzowych, to wkrótce będzie on zupełnie zatkany. Nie można pozwolić na to, żeby coś takiego zostało oficjalnie odebrane!” – podkreślał mieszkaniec Żurady.

Z taka oceną sytuacji nie zgadzają się jednak władze powiatu: „Z Powiatem Olkuskim współpracują projektanci posiadający w szczególności uprawnienia budowlane, bardzo dużą wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie. Na etapie opracowywania dokumentacji jest ona konsultowana i uzgadniana z pracownikami Zarządu Drogowego w Olkuszu. Doceniamy uwagi Mieszkańca Żurady, lecz na tym etapie (zadanie nie zostało zakończone) brak jest podstaw do oceny wykonanych robót, szczególnie w sytuacji, kiedy występują bardzo intensywne opady atmosferyczne powodujące uszkodzenia wykonanej infrastruktury.” – informuje Paweł Pacuń.

Ile to wszystko kosztuje?

Wątpliwości mieszkańca budzą również kwestie finansowe: „W artykule na stronie internetowej starostwa z dnia 17 lutego 2022 r. wartość inwestycji podana została w kwocie 10,5 mln zł. Ostatecznie podpisano kontrakt w wysokości 7,7 mln zł. Dlaczego nie zainwestowano zaoszczędzonych środków w budowę ronda na skrzyżowaniu wjazdowym do Olkusza od strony ul. Mazaniec? W zamian za to, przebudowano skrzyżowanie ul. Słonecznej z Drogą Wojewódzką nr 791, bo podobno było to konieczne z powodu wypadków. Niestety, nikt nie podał statystyk porównawczych dla obu skrzyżowań. W przypadku przebudowy skrzyżowania, które już zostało ukończone, kluczowym elementem było za to przeniesienie w stanie nienaruszonym przydrożnej kapliczki. Nikt nie pokusił się dotychczas o cząstkowe rozliczenie kwoty wydanej na remont.” – twierdzi nasz Czytelnik.

 „Wartość zadania została określona we wniosku o dofinansowanie na kwotę 10.461.851,64 PLN. Wysokość dofinansowania jaką uzyskał Powiat wyniosła 60% wartości zadania. Po rozstrzygnięciu zamówienia publicznego umowa z wykonawcą została podpisana na kwotę 7.748.296,76 PLN w tym wydatki kwalifikowane 7.732.399,01 PLN co przy dofinansowaniu w wysokości 60% daje kwotę pomocy 4.639.439,00 PLN. Należy zaznaczyć, że wysokość dofinansowania na realizację przedmiotowej inwestycji została ustalona procentowo od wartości zadania.” – wylicza natomiast dyrektor Zarządu Drogowego w Olkuszu, twierdząc przy tym, że, zgodnie z ustawą o drogach publicznych, skrzyżowanie drogi powiatowej 1079K (ul. Słonecznej w Żuradzie) z drogą wojewódzką 791 należy do zarządcy drogi właściwego dla drogi wyższej kategorii tj. do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

„Inwestycja w Żuradzie realizowana jest zgodnie projektem budowlanym i ostateczną decyzją pozwolenia na budowę, która swoim zakresem nie obejmuje budowy wskazanego ronda. Przystąpienie do takich prac uzależnione jest od możliwości budżetowych Powiatu. Realizowane aktualnie, wielomilionowe inwestycje na drogach powiatowych m.in. w Żuradzie, Olkuszu, Bukownie, Bolesławiu, Golczowicach, Bogucinie Dużym, Pazurku, Jaroszowcu, Bogucinie Małym, Chełmie, Porębie Górnej, Budzyniu, Lgocie Wielkiej, Kalisiu oraz Łobzowie niestety nie pozwalają na wygospodarowanie wolnych środków na realizację wnioskowanego przez Mieszkańca ronda.” – podsumowuje Paweł Pacuń.

5 1 vote
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze