W gminach Trzyciąż i Wolbrom zostały ustalone nowe stawki za wywóz i zagospodarowanie odpadów bytowych odbieranych z gospodarstw domowych. W obu przypadkach ceny od nowego roku, podobnie zresztą jak  całym powiecie i kraju, poszybują w górę.

Wzrost cen za składowane odpady, czyli tzw. opłata marszałkowska, brak konkurencji wśród firm zajmujących się ich odbiorem i zagospodarowaniem, wyższa płaca minimalna, wzrost cen paliw i energii – to kilka z powodów, którymi przystępujące do przetargów na odbiór śmieci w gminach specjalistyczne firmy argumentują wzrost cen.

Gmina Trzyciąż

Do przetargu ogłoszonego przez Gminę Trzyciąż, podobnie jak od kilku już lat, przystąpił tylko jeden oferent – ZGK Bolesław. Wziąwszy pod uwagę wyżej wspomniane czynniki, oraz odległość od składowiska i specyfikę rozproszonego obszaru zamieszkania, Rada Gminy Trzyciąż przyjęła stawkę podwyższoną w stosunku do poprzedniej o 5,50 zł.

Pierwsza zauważalna dla mieszkańców podwyżka stawki za odbiór odpadów nastąpiła w gminie Trzyciąż już w roku ubiegłym. Po  rozstrzygnięciu przetargu w listopadzie 2018 r. okazało się, że kwota 740.325 zł, którą pierwotnie planowano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z terenu gminy Trzyciąż” jest mniejsza od kwoty zaoferowanej przez jedyną firmę, która przystąpiła do przetargu – ZGK Bolesław, która opiewała na kwotę 783.936 zł. Aby pokryć koszty wywozu śmieci od mieszkańców konieczna była wtedy zmiana stawki opłat od mieszkańców. Stawki obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. do końca tego roku wynoszą 11 zł od osoby miesięcznie za wywóz odpadów segregowanych i 15 zł za śmieci zmieszane.

W przetargu rozstrzygniętym przed kilkoma dniami oferta wzrosła, a co za tym idzie, konieczna była kolejna podwyżka, ale nie była ona bardzo drastyczna. Ponieważ obowiązujące obecnie przepisy obligują mieszkańców do segregacji odpadów, Rada Gminy ustaliła jedną stawkę za ich odbiór, która od 1 stycznia do końca sierpnia 2020 r. wyniesie 16,50 zł  miesięcznie. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zasad segregacji śmieci, mieszkańcy zapłacą opłatę podwyższoną do trzykrotności tej kwoty, czyli 59,50 zł.

Gmina Wolbrom

W gminie Wolbrom przez ostatnie trzy lata obowiązywała opłata za śmieci sprzed masowych podwyżek. Dotychczasowe stawki to 7,50 zł od osoby miesięcznie za odbiór odpadów segregowanych w gospodarstwach zamieszkiwanych do 4 osób, a gdy mieszka ich więcej –  5 zł od osoby na miesiąc oraz 15 zł za śmieci zmieszane. Gmina podpisała umowę na 3 lata, więc ceny z 2016 roku obowiązują do końca 2019 r.

W  ostatnich dniach Gmina Wolbrom rozstrzygnęła przetarg na odbiór odpadów na kolejne 8 miesięcy, również do końca sierpnia 2020 r. Jedyny oferent – znów ZGK Bolesław – zaoferował kwotę za odbiór śmieci bytowych z gospodarstw domowych na takim poziomie, że konieczne było podniesienie opłat o 100% w stosunku do dotychczasowej stawki. 12 grudnia, na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, wolbromscy radni uchwalili zatem nową wysokość opłaty śmieciowej, która od 1 stycznia wyniesie 15 zł od osoby miesięcznie w przypadku gospodarstw zamieszkałych do 5 osób, a kiedy jest ich 6 lub więcej – obowiązywać będzie stawka 10 zł od osoby. Stawka opłaty podwyższonej, stosowana „karnie”, gdy mieszkańcy nie będą wypełniali obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stanowić będzie w gminie Wolbrom dwukrotność stawki opłaty podstawowej, czyli 30 zł. Mimo dość drastycznej, 100 procentowej podwyżki wolbromianie i tak będą płacili za śmieci mniej niż inni mieszkańcy powiatu olkuskiego.

1 września 2020 r. zakończy się okres przejściowy i w życie wejdą już bezwzględnie nowe przepisy, dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. Gminy Trzyciąż i Wolbrom ogłoszą w związku z tym nowe przetargi, według nowych zasad, które m.in. będą mogły uwzględnić zniżki w opłacie śmieci za zagospodarowanie bioodpadów przez mieszkańców w przydomowych kompostownikach, ale wszyscy obawiają się kolejnych podwyżek.

Ewa Barczyk Gminy Trzyciąż i Wolbrom

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
wujek
wujek
1 rok temu

Nie ma konkurencji to jest monopol