Klucze

W dniu 15 marca 2022 r. na auli Szkoły Podstawowej w Kluczach odbyło się spotkanie władz samorządowych z mieszkańcami gminy Klucze, którzy goszczą u siebie uchodźców z Ukrainy. 

W spotkaniu uczestniczyli: poseł na Sejm RP/dyrektor CUS w Kluczach – Agnieszka Ścigaj,  Wójt Gminy Klucze – Norbert Bień, Sekretarz Gminy Klucze – Daniel Hickiewicz, Przewodniczący Rady Gminy Klucze – Bogusław Paś, radny powiatu olkuskiego – Kamil Wołek, dyrektor GZO – Jarosława Kraszewska, dyrektor – SP w Kluczach – Marta Dziura, wicedyrektor – Anna Konieczniak, dyrektor GOK – Mirosław Macek.

Na sali obecnych było też sporo osób z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie przed wojną w gminie Klucze. W zrozumieniu podejmowanych kwestii pomogła im tłumaczka, która objaśniała w języku ukraińskim, o czym jest mowa. Władze gminy planują podjąć z nią szerszą współpracę, ponieważ obecność osoby, która zna i płynnie porozumiewa się w języku polskim i ukraińskim jest niezbędna.

Na samym wstępie, zarówno Wójt Gminy Klucze, jak i pani poseł – Agnieszka Ścigaj wyrazili uznanie za postawę mieszkańców gminy, którzy udzielili wsparcia uchodźcom z Ukrainy zarówno w postaci darów rzeczowych, jak i „dachu nad głową”, a następnie poinformowali przybyłych o możliwościach i formach uzyskania pomocy oraz o warunkach, jakie należy spełnić, żeby taką pomoc otrzymać. Bardzo istotną sprawą jest wyrobienie numeru PESEL, który pozwoli uchodźcom z Ukrainy na złożenie wniosku i uzyskanie świadczeń socjalnych, jak 500+ czy 300+. Wójt Gminy Klucze poinformował zebranych, że o nadanie numeru PESEL można starać się w Urzędzie Gminy Klucze od 16 marca 2022 r. Niezbędne w tym celu jest m.in. posiadanie odpowiedniego zdjęcia, dlatego władze gminy zadbały o tę kwestię i zorganizowały fotografa, który nieodpłatnie wykona zdjęcia do dokumentów uchodźcom z Ukrainy, przebywającym na terenie gminy Klucze. Zdjęcia można zrobić w Urzędzie Gminy Klucze w dniu 17 marca 2022 r.

Pani poseł oraz Pan wójt uświadamiali przybyłych, że warto również otworzyć konto bankowe, co ułatwi przekazywanie świadczeń. W tej sprawie przeprowadzone zostały rozmowy z Bankiem PeKaO, który zaoferował swoje usługi i pomoc Ukraińcom w załatwianiu formalności.

Podczas spotkania podejmowano także zagadnienia związane z edukacją ukraińskich dzieci, które można zapisywać do szkół w miejscu, gdzie przebywają. Należy się w tym celu udać do dyrekcji placówki w konkretnej miejscowości. Na ten moment w szkołach podstawowych i przedszkolach w gminie Klucze jest już ok. 50 dzieci z Ukrainy. Mają one takie samo prawo do edukacji, jak dzieci polskie. W celu lepszej asymilacji dla dzieci ukraińskich uczęszczających do szkół podstawowych zorganizowano bezpłatne lekcje nauki języka polskiego, zapewniono im też pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Jeżeli zaś chodzi o studentów, to mogą kontynuować naukę na uczelniach w Krakowie czy Katowicach. Mają oni prawo do bezpłatnych przejazdów komunikacją państwową. Tu warto dodać, że dla wszystkich uchodźców z Ukrainy dostępna jest bezpłatna komunikacja międzygminna na terenie powiatu.

Poruszano również kwestię opieki medycznej, a w szczególności szczepień przeciwko COVID-19, które oferuje uchodźcom NZOZ Klucze. Zachęcano, by przyjmować szczepionki i w ten sposób zapobiec zakażeniom czy też złagodzić ich przebieg.

Pani poseł oraz wójt dziękowali mieszkańcom gminy Klucze za okazywaną pomoc uchodźcom z Ukrainy, a także apelowali do nich, by wspierali swoich gości w poszukiwaniu pracy i pobudzali ich do aktywności, aby mogli się usamodzielnić. W tym celu zaplanowano też kursy językowe, które pomogą Ukraińcom pokonać bariery językowe i podejmować zatrudnienie. Osoby zainteresowane szkoleniami językowymi mogą zgłaszać się do CUS w Kluczach. Po zebraniu informacji o liczbie chętnych będzie możliwość zorganizowania kursu. Póki co można korzystać z bezpłatnych kursów on-line organizowanych przez Uniwersytet Śląski. Osoby szukające zatrudnienia mogą zgłaszać się również do Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu.

Pan wójt poinformował zebranych, że dla osób kwaterujących uchodźców planowane jest przez rząd wsparcie finansowe. Dotyczyć to będzie zarówno miejsc zbiorowego zakwaterowania, jak i indywidualnych domostw. Szczegóły na ten temat zostaną podane w osobnym artykule.

Wójt Gminy Klucze uczulał też mieszkańców na kwestie nieuczciwych praktyk, związanych z transportem uchodźców z Ukrainy, którzy mogą stać się ofiarami procederu handlu „żywym towarem”, dlatego jeżeli dana osoba pochodzenia ukraińskiego, będąca uchodźcą decyduje się opuścić naszą gminę i udać w dalszą podróż, w szczególności za granicę, warto zainteresować się tym, gdzie się wybiera, pod jaki adres, zgłosić to odpowiednim służbom (policji) i skontrolować, czy na pewno dotarła na miejsce.

Wszelkie kwestie dotyczące uchodźców oraz pytania związane z ich pobytem na terenie gminy Klucze można kierować do Urzędu Gminy Klucze, oraz Centrum Usług Społecznych w Kluczach.

Urząd Gminy Klucze

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze