Wolbrom

Rada Miejska w Wolbromiu podjęła uchwałę o wydzierżawieniu na kolejne 15 lat budynku ośrodka zdrowia przy ul. Skalskiej w Wolbromiu Miejsko-Gminnemu Centrum WOL-MED. Sp. z o.o. Tak długi okres najmu jest związany z prowadzonymi już i planowanymi przez medyków wielomilionowymi inwestycjami związanymi z konieczną poprawą warunków lokalowych tej placówki. Tymczasem jednak w piątek 15 grudnia w Miejsko Gminnym Centrum Medycznym WOL-MED bardzo uroczyście świętowano otwarcie nowoczesnej pracowni mammografii.

Jak podkreśla prezes lek. med. Lidia Gądek, dla spółki bardzo ważne jest inwestowanie w sprzęt, dzięki któremu stale podnoszona jest jakość świadczonych usług diagnostycznych w Wolmedzie. Dlatego oprócz podziękowań dla osób i firm, które sprzyjają rozwojowi wolbromskiej spółki medycznej, jej zarząd chwalił się nowymi zakupami. Uroczystość symbolicznego przekazania do użytku nowego, bardzo nowoczesnego – emitującego minimalne promieniowanie i bezbolesnego mammografu połączono zatem z prezentacją działającej już od jakiegoś czasu nowoczesnej centralnej rejestracji pacjentów oraz przenośnego usg i skanera do wykrywania naczyń krwionośnych, ułatwiającego pobieranie krwi od osób z ukrytymi żyłami.

– Nasz super nowoczesny mammograf to sprzęt z „najwyższej półki” i mamy nadzieję, że skorzysta z niego wiele pań – przede wszystkim w ramach profilaktyki nowotworowej, do czego gorąco zachęcamy nie tylko mieszkanki gminy Wolbrom – reklamowała Lidia Gądek.

Nową pracownię mammograficzną, poświęcił proboszcz parafii polskokatolickiej pw. św. Barbary w Krzykawie-Małobądzu – ks. Tadeusz Budacz, który podarował medykom ikonę z wizerunkiem św. Łukasza, patrona pracowników służby zdrowia, a w zamian otrzymał – podobnie jak kilka innych osób zasłużonych dla WOL-MED-u – symboliczną statuetkę z sercem. Wyróżnienia za wspieranie spółki otrzymali także burmistrz Adam Zielnik, zbiorowo: radni Rady Miejskiej w Wolbromiu, lek. med. Agata Knapik – powiatowy inspektor sanitarny Olkuszu, Maria Gajowczyk – wieloletnia księgowa WOL-MED-u, a także wykonawcy zrealizowanych już remontów pomieszczeń pod nową rejestrację i pracownię.

Podczas uroczystości szefowa WOL-MED-u poinformowała również, że 10 listopada br. Zarząd Miejsko Gminnego Centrum Medycznego WOL-MED Sp. z o.o. podpisał umowę o dofinansowanie w formie dotacji na termomodernizację i remont budynku przy ul. Skalskiej 22 w Wolbromiu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

– Mimo że budynek jest własnością Gminy Wolbrom (jego formalnym zarządcą jest Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.) i jest wynajmowany przez 7 różnych podmiotów medycznych – to właśnie Centrum Medyczne WOL-MED podjęło się skomplikowanej oraz kosztochłonnej procedury przygotowania dokumentacji i przez 4 lata aplikowało o środki zewnętrzne na konieczne prace budowlane w budynku przy Skalskiej 22” – poinformowała Lidia Gądek. – Powiedzieć, że aktualnie budynek w niektórych częściach jest w złym stanie, to jakby nic nie powiedzieć. Przeprowadzenie nieodzownej termomodernizacji i remontów to nie tylko kwestia podwyższenia standardu budynku, ale również usprawnienie wielu procesów organizacyjnych, które pozwolą nam podnieść jakość obsługi pacjenta – podkreśliła prezes spółki.

Aby uzyskanie dofinansowania było możliwe z formalnego punktu widzenia konieczne było zawarcie przez WOL-MED na odpowiednio długi czas umowy, na podstawie której spółka będzie dysponowała nieruchomością, stąd wniosek o wydłużony okres dzierżawy do władz samorządowych Wolbromia, a następnie pozytywna odpowiedź radnych Rady Miejskiej w Wolbromiu, która kilkanaście dni temu podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na przedłużony okres dzierżawy.

– Szansa stworzenia czegoś wspaniałego dla lokalnej ochrony zdrowia jest wyjątkowa i niepowtarzalna – przekonywała prezes zarządu MGCM WOL-MED Lidia Gądek, podkreślając, że nigdy wcześniej nie został stworzony żaden program finansowania zewnętrznego termomodernizacji i remontów budynków służących ochronie zdrowia, skierowany do samorządów gminnych.

W konkursie, w ramach którego Centrum Medyczne WOL-MED otrzymało dofinansowanie, o którym mowa, mogły aplikować jedynie podmioty medyczne. Wykorzystaliśmy tę szansę, wzięliśmy na siebie potężną odpowiedzialność, a teraz liczymy na niemniejsze wsparcie ze strony Gminy Wolbrom. Centrum Medyczne WOL-MED udowodniło już, że potrafi skutecznie aplikować, wydawać i rozliczać dotacje zewnętrzne. Najlepszym tego dowodem jest nowoczesna Centralna Rejestracja Pacjentów, którą stworzyliśmy na parterze budynku przy Skalskiej 22 i do której wnieśliśmy znaczny wkład własny. Planujemy zrealizować nową, potężną inwestycję, której celem jest stworzenie godnych warunków obsługi pacjenta, na miarę XXI wieku – informuje szefowa WOL-MED -u.

Pacjenci jedynego podmiotu świadczącego w gminie Wolbrom usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, a także największego, świadczącego specjalistyczne usługi medyczne, z pewnością docenią zakup nowoczesnego sprzętu i poprawę warunków lokalowych swojego świadczeniodawcy w Wolbromiu, bowiem budynek prosi się o remont już od bardzo dawna, a ogromny kontrast między wyremontowanymi nielicznymi pomieszczeniami ośrodka w Wolbromiu a jego pozostałą częścią świadczy o tym najlepiej.

Rada Miejska w Wolbromiu podjęła uchwałę o wydzierżawieniu na kolejne 15 lat budynku ośrodka zdrowia przy ul. Skalskiej w Wolbromiu Miejsko-Gminnemu Centrum WOL-MED. Sp. z o.o. Tak długi okres najmu jest związany z prowadzonymi już i planowanymi przez medyków wielomilionowymi inwestycjami związanymi z konieczną poprawą warunków lokalowych tej placówki. Tymczasem jednak w piątek 15 grudnia w Miejsko Gminnym Centrum Medycznym WOL-MED bardzo uroczyście świętowano otwarcie nowoczesnej pracowni mammografii.
Zdjęcia: Ewa Barczyk
« 1 z 3 »
1 1 vote
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze