111 kasa

Jak co roku Gmina Wolbrom rozdysponowała środki na wsparcie lokalnych klubów sportowych od stycznia do końca grudnia 2020 r. na podstawie ustawy o sporcie. Ogłoszono też konkurs na realizację zadań z zakresu organizacji zajęć finansowanych z tzw. korkowego, czyli środków pochodzących z opłat za koncesje na handel alkoholem.

Na podstawie ustawy o sporcie dotacje na realizację zadań z zakresu wspierania sportu w gminie Wolbrom w 2017 roku otrzymało na 2020 rok 9 klubów sportowych. Największa kwota wsparcia – 150 tys. zł – trafi do wolbromskiego klubu o najstarszych tradycjach – WKS „Przebój Wolbrom”. 50 tys. zł wspomoże działalność UKS Judo Wolbrom, który zdecydowanie przoduje w osiągnięciach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. 20 tys. zł przyznano piłkarzom trenującym w szeregach ULKS „Olimpia” Łobzów. Kwoty o 5 tys. mniejsze, bo po 15 tys. zł dostaną futboliści z ULKS „Sokół” w Gołaczewach  i ULKS „Strumyk Zarzecze”. ULKS w Wierzchowisku, w którym również trenują piłkarze otrzymał dotację w wysokości 14 tys. zł. Wsparcie w wysokości 9 600 tys. zł otrzymają łucznicy szkolący się w UKS „DIANA”. Siatkarze ze Stowarzyszenia Klub Sportowy „Hetman” Dłużec dostaną 10 tys. zł, a ich koledzy z TKKF Ognisko „JURA” – 4 tys. zł. Dotacji na działalność w 2020 r. z tej puli, mimo złożonego wniosku, jako jedyny nie otrzymał UKS „Kocham siatkówkę”.

Gmina Wolbrom ogłosiła też konkurs na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie działań w obszarze aktywności fizycznej na terenie Gminy Wolbrom, służących zapobieganiu powstawania problemów alkoholowych i narkomanii w środowisku lokalnym”, do którego oferty można było składać do końca grudnia 2019 r. W roku 2020 na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym do wykorzystania na organizację zajęć dla dzieci przeznaczono kwotę 239 tys. zł. Otrzymane dofinansowanie może być przeznaczone na pokrycie wydatków z tytułu: zakupu sprzętu sportowego i strojów sportowych; pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w zawodach wynikających z kalendarzy imprez związków sportowych, w tym opłat startowych i delegacji sędziowskich; opłat statutowych, opłat organizacyjnych oraz opłat wpisowych; zakupu wody mineralnej i niezbędnych środków czystości; wynagrodzenia kadry szkoleniowej; pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego; szkoleniowych obozów sportowych;  utrzymania w należytym stanie obiektów sportowych, na których realizowane jest zadanie. Ze środków tych nie mogą być jednak finansowane lub dofinansowane: transfery zawodnika z innego klubu sportowego oraz zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika; pokrywanie deficytu działalności podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie; koszty, które oferent poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji; wynagrodzenie osób, których praca nie jest związana z realizacją zadania (np. zarządu); zobowiązania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia; wypłaty stypendiów sportowych, wynagrodzeń dla zawodników i nagród, ani koszty obsługi administracyjnej, związane z realizacją zleconego zadania. Udzielone dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania z zastrzeżeniem, że wkład własny finansowy nie może być niższy niż 20% kosztów realizacji zadania. Konkurs ma być rozstrzygnięty na początku stycznia 2020 r.

Wszystkie dotacje na realizację zadań z zakresu wspierania i rozwoju sportu przyznawane są na wniosek lokalnych klubów sportowych.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze