LO sztandar 1

Wolbromskie Liceum Ogólnokształcące obchodzi w tym roku jubileusz 55-lecia nadania szkole imienia Romualda Traugutta oraz 40-lecia funkcjonowania placówki w strukturach Zespołu Szkół. Z tej okazji w piątek, 12 października 2018 r. na specjalnie zorganizowanej uroczystości spotkali się dawni i obecni nauczyciele, uczniowie i zaproszeni goście.

 LO sztandar 5Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła msza św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Wolbromiu koncelebrowana pod przewodnictwem ordynariusza diecezji sosnowieckiej księdza biskupa Grzegorza Kaszaka. Biskup sosnowiecki wygłosił podczas niej kazanie, w którym przypomniał postać patrona wolbromskiego LO Romualda Traugutta i jego patriotyczną postawę. W trakcie mszy świętej został także poświęcony nowy sztandar Zespołu Szkół, powstałego przed 40 laty z połączenia Liceum Ogólnokształcącego oraz Liceum Rolniczego, Liceum Zawodowego, Technikum Chemicznego, Średniego Studium Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

LO impra 1

Następnie, o godz. 10:30 w Domu Kultury w Wolbromiu rozpoczęła się Gala Jubileuszowa, w programie której nie zabrakło miejsca na gratulacje, wspomnienia, wystąpienia zaproszonych gości, a także program artystyczny przygotowany przez nauczycieli oraz byłych i obecnych uczniów. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac plastycznych i fotografii absolwentów Zespołu Szkół.

LO impra 2

Historia dzisiejszego Zespołu Szkół w Wolbromiu sięga roku 1945. Szkoła nosiła wtedy nazwę Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne miała status prywatny, a jej siedzibą był obecny budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Mariackiej. W połowie lutego 1945 jej kierownik Jan Drozd-Gierymski rozpoczął rekrutację do Gimnazjum Koedukacyjnego w Wolbromiu. 1 stycznia 1950 r. szkołę prywatną upaństwowiono i nadano jej nazwę Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Licealnego. Dyrektorem placówki w roku szkolnym 1950/1951 został Józef Gurgul, a po nim, w latach 1951-1956 szkołą kierował mgr Adam Kolawa. Od 1 września 1956 r. Szkołę Podstawową Nr 1 i Liceum Ogólnokształcące połączono w jedną placówkę oświatową i nadano jej nazwę Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące w Wolbromiu. Dyrektorem został mgr Wacław Chwastek.

13 października 1963 r. społeczność szkolna świętowała uroczystość nadania szkole imienia Romualda Traugutta oraz przekazania sztandaru. Dyrektor szkoły mgr W. Chwastek w obecności młodzieży i rodziców, społeczeństwa miasta oraz władz lokalnych, oświatowych powiatu i województwa otrzymał z rąk kuratora Okręgu Szkolnego w Krakowie mgr Czesława Banacha klucze do nowego budynku przy ul. Skalskiej 22, w którym ulokowano Liceum Ogólnokształcące. Ostatnim dyrektorem samodzielnego Liceum Ogólnokształcącego był mgr Jan Gocek.

Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Katowicach z dnia  1 stycznia 1979 r. wszystkie funkcjonujące wówczas szkoły ponadpodstawowe połączono w jeden Zespół Szkół w Wolbromiu. W jego skład weszły: Liceum Ogólnokształcące, Liceum Rolnicze, Liceum Zawodowe, Technikum Chemiczne, Średnie Studium Zawodowe i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Kierownictwo placówki objął mgr Roman Motowidlak. W kolejnych latach szkoła kierowali: mgr Kazimierz Wojtowicz, mgr Sławomir Wodecki, mgr Marian Ligienza i mgr Krzysztof Osmenda. Od września 2017 r. dyrektorem ZS w Wolbromiu jest absolwent wolbromskiego LO Piotr Grojec.

LO impra publika 1

LO impra 0

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o