Olkusz

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad po raz drugi dokonała wyboru firmy, która ma zająć się modernizacją olkuskiego odcinka Drogi Krajowej nr 94. Pierwsze rozstrzygnięcie przetargu zostało bowiem unieważnione w związku z decyzją Krajowej Izby Odwoławczej. Tym razem najkorzystniejsza okazała się oferta konsorcjum firm: NDI (lider), NDI SOPOT, Masfalt oraz Drogomex.

Przypomnijmy, że przetarg na modernizację olkuskiego odcinka „krajówki” ogłoszony został jeszcze w lipcu ubiegłego roku, a na początku października Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała zestawienie ofert wykonawców ubiegających się o realizację tego zadania: w ramach przetargu wystartowało osiem firm, których oferty mieściły się w przedziale od ponad 217 do ponad 309 milionów złotych. Na początku grudnia ubiegłego roku ogłoszono natomiast, że zwycięzcą postępowania została firma STRABAG, która zaoferowała realizację tego przedsięwzięcia za około 217,6 milionów złotych. Nie była to jednak najniższa oferta, gdyż konsorcjum firm: NDI (lider), NDI SOPOT, Masfalt oraz Drogomex zaproponowało za wykonanie tych samych robót kwotę około 217,4 milionów złotych.

Decyzją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oferent z najniższą zaproponowaną kwotą został odrzucony z powodu złożenia niewystarczających wyjaśnień dotyczących jego oferty i umowa nie została podpisana. Odrzucona firma miała wówczas 10 dni na złożenie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej i tak też się stało: Krajowa Izba Odwoławcza uznała to odwołanie za zasadne i 11 stycznia krakowski oddział GDDKiA poinformował, że wybór wykonawcy remontu DK 94 w Olkuszu został anulowany.

„Po ogłoszeniu przetargu otrzymaliśmy osiem ofert. Najniższą cenę – 217,5 mln zł – zaoferowało konsorcjum firm z NDI na czele. Było to ponad 30 proc. mniej niż założony przez nas budżet (311,5 mln zł). W takiej sytuacji musieliśmy, zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych, poprosić wykonawcę o złożenie wyjaśnień, czy zaproponowana przez niego kwota nie jest rażąco niska. Po otrzymaniu wyjaśnień uznaliśmy je za niewystarczające i oferta konsorcjum nie została wzięta pod uwagę przy wyborze. Wybraliśmy firmę Strabag. Odrzucony wykonawca skorzystał jednak z prawa do złożenia odwołania do KIO i wygrał. Zgodnie z wyrokiem powtórzyliśmy ocenę i wybór, wskazując ofertę konsorcjum NDI jako najkorzystniejszą. Pozostali wykonawcy mają 10 dni na złożenie ewentualnych odwołań.” – relacjonuje Monika Skrzydlewska z krakowskiego oddziału GDDKiA.

Przypominamy, że zapowiadana od lat inwestycja ma objąć odcinek o długości ponad 4,4 km: remont ma zacząć się na wysokości Grodziska na ulicy Staromiejskiej i sięgnąć do skrzyżowania ulicy Centralnej z ulicą Pakuska. Na tym fragmencie drogi przebudowanych ma zostać sześć skrzyżowań i dwa podziemne przejścia, a ponadto powstać ma kładka dla pieszych łącząca ulice Cegielnianą i Szkolną. Na głównym skrzyżowaniu w centrum naszego miasta, pomiędzy ulicami Centralną, Kościuszki i Rabsztyńską, zaplanowano zaś dwupoziomowy węzeł: na poziomie gruntu powstać ma skrzyżowanie obsługujące ruch lokalny, a pod nim ma zostać poprowadzona „krajówka”. Ponadto przebudowie mają zostać poddane jeszcze skrzyżowania DK94 z ulicą Gwarków i ulicą Wspólną, z ulicą 20 Straconych i ulicą Mickiewicza, z ulicą Wiejską i ulicą Słowackiego oraz z ulicą Wyszyńskiego. Wszystkie te skrzyżowania mają posiadać sygnalizację świetlną, a na skrzyżowaniu z ulicą Długą i Kruszcową powstać ma rondo turbinowe. Od chwili podpisania umowy na przeprowadzenie wszystkich prac wykonawca będzie miał 24 miesiące plus przerwy zimowe, trwające od połowy grudnia do połowy marca.

„Droga krajowa nr 94 biegnie równoleżnikowo przez całą Małopolskę, od granicy województwa śląskiego do granicy województwa podkarpackiego i stanowi alternatywę dla autostrady A4. Dla miasta Olkusz jest główną arterią komunikacyjną, którą przejeżdża średnio nawet ponad 30 tys. samochodów na dobę. Ze względu na miejski charakter tego odcinka konieczne jest przeprowadzenie takich prac, które usprawnią bezpieczne korzystanie z drogi wszystkim kierowcom, pieszym i rowerzystom.” – podsumowuje przedstawicielka Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze