Artykuł sponsorowany

Na tę wiadomość mieszkańcy zachodniej części powiatu olkuskiego czekali od lat. Już niebawem zostanie uruchomiony nowy, dodatkowy punkt stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego w powiecie olkuskim. Dzięki decyzji wojewody małopolskiego Łukasza Kmity wspieranej przez ministra Jacka Osucha na terenie miasta Bukowna stacjonować będzie Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM). Są też kolejne dobre informacje dla szpitala w Olkuszu. Prawie 2 mln zł trafi na rozwój placówki.

Od lat trwały zabiegi mieszkańców i władz Bukowna oraz samorządowców powiatu olkuskiego ze starostą Bogumiłem Sobczykiem na czele o utworzenie dodatkowego miejsca stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego. W ostatnich tygodniach Ministerstwo Zdrowia zaakceptowało finalną propozycję przedstawioną przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę. Zakłada ona uruchomienie dodatkowego miejsca stacjonowania karetki systemowej typu „P” (Podstawowej) w obsadzie dwuosobowej (ratownik medyczny/pielęgniarka systemu) na terenie miasta Bukowno. Inicjatywę tę od początku wspierał minister Jacek Osuch.

Zespoły Państwowego Ratownictwa Medycznego są kontraktowane ze środków budżetu wojewody. Dotychczas na terenie powiatu olkuskiego stacjonowały 4 karetki systemowe – dwie w Olkuszu, jedna w Wolbromiu i jedna w Hutkach (gmina Bolesław).

– To jest przełomowa decyzja, która w istotny sposób zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców powiatu olkuskiego. W przypadku zagrożenia życia możliwie najszybsze przybycie na miejsce ratowników jest kluczowe i często decyduje o dalszych losach poszkodowanego. Bardzo się cieszę, że przy współpracy z ministrem Jackiem Osuchem i samorządem zwiększamy dostępność do Państwowego Ratownictwa Medycznego w naszym regionie – mówi Łukasz Kmita, wojewoda małopolski.

– Co istotne, dodatkowa karetka systemowa nie będzie służyć wyłącznie mieszkańcom miasta Bukowno. W sytuacji zagrożenia, dyspozytor przyjmując zgłoszenie, wysyła najbliższy wolny ZRM. Może się więc okazać, że w przypadku, gdyby pozostałe karetki stacjonujące w powiecie wyjechały do akcji, zespół z Bukowna może obsługiwać wezwania np. z Bolesławia, Klucz czy Olkusza – dodaje wojewoda Kmita.

– Bezpieczeństwo obywateli to zadanie państwa. Dlatego rząd Prawa i Sprawiedliwości przykłada ogromną wagę do tego niezwykle istotnego obszaru. O uruchomienie dodatkowego Zespołu Ratownictwa Medycznego wnioskowałem od początku, gdy jestem posłem ziemi olkuskiej. Wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy także z Ministerstwem Zdrowia. W ostatnich latach skutecznie udało się także pozyskać środki na zakup nowych ambulansów, które służą poszkodowanym w naszym powiecie. Wszystkie te działania mają wspólny mianownik: bezpieczeństwo i troskę o mieszkańców – podkreśla Jacek Osuch, wiceminister i poseł ziemi olkuskiej.

Obecnie trwają uzgodnienia pomiędzy władzami miasta Bukowna i Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym odnośnie do ustalenia miejsca stacjonowania ZRM. Burmistrz Bukowna już kilka miesięcy temu przygotował propozycję. Teraz czas na dostosowanie obiektu pod względem budowlanym.

To nie jedyne dobre informacje dla mieszkańców powiatu olkuskiego. Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostaną przeprowadzone ważne inwestycje służące pacjentom olkuskiego szpitala.

– Za pośrednictwem wojewody do olkuskiego szpitala trafi rekordowa kwota prawie 2 mln zł. Największe środki – ponad 800 tys. zł zostały przeznaczone na rozbudowę instalacji tlenowej. Ponad pół miliona złotych trafi na wymianę wind szpitalnych. Ostatnio zdecydowałem także o przeznaczeniu środków na zakup niezwykle potrzebnego nowoczesnego ambulansu typu „C” wraz z wyposażeniem. Nowa karetka będzie pełniła rolę transportową i zastąpi mocno wyeksploatowany pojazd – zaznacza wojewoda Łukasz Kmita.

Środki finansowe pochodzą z funduszy centralnych przekazanych dzięki decyzji premiera Mateusza Morawieckiego. W najtrudniejszym czasie pandemii w olkuskim szpitalu leczonych było jednocześnie nawet 100 pacjentów z COVID-19. Dlatego polski rząd przygotował fundusz wsparcia, z którego niemal każdy szpital otrzymał pomoc – zarówno rzeczową (m.in. kardiomonitory, respiratory pochodzące z rezerw strategicznych tj. RARS), jak i finansową na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia.

– Choć sprzęt i wyposażenie szpitala są zakupywane ze środków rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, to będzie on służył latami również pacjentom z innymi problemami zdrowotnymi niż koronawirus. Jako parlamentarzysta ziemi olkuskiej wspólnie z wojewodą i władzami powiatu robimy wszystko, aby wzmocnić potencjał olkuskiego szpitala. Niebawem władze powiatu przystąpią do zakupu rezonansu – bardzo nowoczesnego urządzenia diagnostycznego, które posiadają tylko najlepsze szpitale w Polsce. Cieszę się, że mogłem zainicjować zakup rezonansu magnetycznego dla mieszkańców powiatu olkuskiego i przyczynić się do pozyskania znacznych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Cieszę się z bardzo dobrej współpracy w tym zakresie z wójtem Bolesławia i Zarządem Powiatu w Olkuszu – zaznacza minister Jacek Osuch.

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie