3 oferty firm zainteresowanych prowadzeniem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jako kontynuatora świadczeń realizowanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Olkuszu zgłoszono na konkurs ogłoszony przez Starostwo Powiatowe. Zarząd powiatu realizuje tym sposobem uchwałę podjętą na ostatniej sesji. Jednak największy spośród radnych powiatowych przeciwnik przekształcenia ZOZ nie daje za wygraną. Jan Orkisz złożył do Rady wniosek o uchylenie uchwały… Jakie ma szanse na przekonanie radnych? Raczej niewielkie, zwłaszcza że uchwałę poparło szesnastu z nich, a tylko pięciu było przeciw niej. Orkisz powołuje się przede wszystkim na sprzeczność z Konstytucją RP.
W poniedziałek minął termin zgłoszeń udziału w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Powiatu. Dopiero w drugim etapie zakwalifikowani oferenci będą przedstawiać swoje szczegółowe oferty. Będą mieli na to czas do 29 czerwca. W ofercie będą musiały się znaleźć m.in. koncepcja przekształcenia ZOZ w Olkuszu wraz z harmonogramem działań i określenie zakresu usług medycznych świadczonych w ramach nowego podmiotu. Oferent musi także przedstawić plany rozwojowe nowego podmiotu ze szczególnym uwzględnieniem proponowanych inwestycji i zakupów sprzętu medycznego, a także plany dotyczące sfery zatrudnienia.
Jak poinformował starosta Leszek Konarski, udział w konkursie zgłosiły trzy firmy, jednak ze względów formalnych odrzucono jedną z nich, jedna jest pewna. Co do trzeciej zarząd czeka jeszcze do końca tygodnia na wyjaśnienie niektórych kwestii.
Za wygraną nie daje jednak Jan Orkisz, radny powiatowy, który wielokrotnie, również na naszych łamach, wyrażał sprzeciw wobec prywatyzacji ZOZ. Mimo że na ostatniej sesji Rady Powiatu podjęto uchwałę określającą kierunki przekształcenia ZOZ-u w niepubliczną placówkę, radny podjął starania, by ją uchylić. 1 czerwca złożył w tej sprawie wniosek do przewodniczącej Rady, Lidii Gądek.
– Realizacja tej uchwały narusza mój interes prawny w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, realizowanych przez Samodzielny Publiczny Szpital  Powiatowy w Olkuszu – twierdzi w swoim wniosku J. Orkisz. Podkreśla, że z uchwały jednoznacznie wynika, że w miejsce jedynego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu ,zarazem jedynego Szpitala Powiatowego w powiecie olkuskim, zostanie utworzony podmiot niepubliczny. Jego zdaniem, stoi to w ewidentnej sprzeczności z art. 68. ust.2 Konstytucji RP, który stanowi „Obywatelom, niezależnie od sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania  świadczeń określa ustawa” – tj. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej.
Orkisz powołuje się również na uzasadnienie do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kluczborku.
– Zadania publicznego zakładu należą do powiatu, zatem powiat powinien zapewnić ich realizację. Stąd przekazanie ich niepublicznemu zakładowi pozbawia ich charakteru publicznego, a wówczas ich realizacja wymyka się spod kontroli powiatu  – podkreśla radny.
Pełny tekst wniosku zamieszczamy na www.przeglad.olkuski.pl

Iwona Krzystanek

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze