ogród 1

19 września 2016 roku odbyło się uroczyste otwarcie Ekologicznego Ogrodu Dydaktyczno-Rekreacyjnego, który powstał przy Publicznym Gimnazjum im. Komisji Edukacji Narodowej w Bolesławiu dzięki wygranej w konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach „Programu priorytetowego – Edukacja ekologiczna” w 2016 r.

Na tegoroczny konkurs wpłynęła rekordowa liczba 139 wniosków, z czego tylko 53 projekty otrzymały dofinansowanie. Zadanie pn. Utworzenie Ekologicznego Ogrodu Dydaktyczno-Rekreacyjnego „Zielona Klasa” wraz z kampanią informacyjno-promocyjną otrzymało dofinansowanie w wysokości 32 520 złotych.

 

Celem projektu opisanego we wniosku konkursowym było utworzenie placu szkolnego do spędzania przerw międzylekcyjnych oraz „ZIELONEJ KLASY”, czyli miejsca do prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych służącego wzbogaceniu wiedzy przyrodniczej i ekologicznej uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej. Teren zdegradowany w wyniku trwających kilka lat prac budowlanych został uporządkowany oraz ukształtowany poprzez zniwelowanie skarp, nawiezienie oczyszczonej ziemi i wyplantowanie, a także utwardzenie i wyłożenie kostką brukową. To zadanie zostało sfinansowane z budżetu gminy.
Ekologicznego Ogrodu Dydaktyczno-Rekreacyjnego składa się z „Ekokącika”, „Zielonej Klasy” do prowadzenia zajęć, a także ścieżki dydaktycznej, wzdłuż której posadzono krzewy
i byliny. W ekoogrodzie powstały 4 stanowiska: roślin chronionych, roślin gleb galmanowych, roślin terenów podmokłych oraz roślin miododajnych. Znalazło się tu miejsce dla 41 gatunków roślin, w sumie posadzono 445 bylin i krzewów. Wzdłuż ścieżki oraz wokół „zielonej klasy” zostały umieszczone tablice i plenerowe gry dydaktyczne, a przy roślinach tabliczki do ich oznaczania. Autorką projektu ekoogrodu jest inż. Marta Borkiewicz.
W ramach projektu oprócz czterech ławostołów, plenerowych gier i tablic dydaktycznych do nauki ekologii, botaniki, zoologii, entomologii i ornitologii zostały zakupione rośliny, tabliczki do ich oznaczania, przewodniki do rozpoznawania roślin i zwierząt, ręczne narzędzia ogrodnicze, kosze do segregacji śmieci oraz kompostownik. W szkole założono Koło Odkrywców Przyrody, które zajmować się będzie ekoogrodem, pielęgnacją roślin, porządkowaniem terenu oraz prowadzeniem badań, doświadczeń i obserwacji przyrodniczych na jego terenie.

Ogród przyszkolny powstał dzięki wielkiemu zaangażowaniu władz samorządowych, firm, instytucji, osób prywatnych, a także uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników gimnazjum. Został sfinansowany z budżetu Gminy Bolesław, a współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław” w Bolesławiu, Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” w Bukownie oraz prywatnych sponsorów: Państwa Agnieszkę i Sławomira Cymbałów.

ogród 2
Większość prac w ogrodzie wykonali wolontariusze: rodzice, nauczyciele oraz uczniowie gimnazjum.
Na uroczystość 19 września przybyli do gimnazjum Pani Małgorzata Mrugała – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, władze samorządowe na czele z Wójtem Gminy Bolesław, Panem Krzysztofem Dudzińskim, sponsorzy, wolontariusze, rodzice, nauczyciele i uczniowie.

Dyrektor gimnazjum, Agata Borkiewicz, przedstawiła informacje na temat powstania ogrodu, wręczyła podziękowania osobom, które najbardziej pomogły przy jego budowie. Szczególne podziękowania skierowała do Pani Prezes WFOŚiGW w Krakowie, Wójta Gminy Bolesław, Prezesa i pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolesławiu, strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolesławiu, rodziców uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły oraz gimnazjalistów.
Prezes WFOŚiGW w Krakowie oraz Wójt Gminy Bolesław przecięli zieloną wstęgę do ekoogrodu oraz zasadzili brzozę, zgodnie z koncepcją projektu. Następnie goście zostali zaproszeni do obejrzenia ogrodu.

W tym dniu odbyła się również promocja „Zielonej Klasy” wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Bolesław. Wzięli oni udział w prelekcji przygotowanej przez Panią Marię Gronicz z Nadleśnictwa Olkusz oraz specjalnie przygotowanych zabawach i quizie wiedzowym przygotowanym przez młodzież gimnazjum. Zwycięzcy otrzymali ekologiczne nagrody zakupione w ramach projektu ze środków WFOŚiGW w Krakowie.

Agata Borkiewicz Publiczne Gimnazjum im. KEN w Bolesławiu

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze