Spółdzielnia Socjalna OPOKA informuje, iż ruszył projekt pn. „Ośrodek dziennej opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych w Kluczach” mający na celu zapewnienie dziennej opieki oraz aktywizację osób w wieku 60+. Ośrodek będzie mieścił się przy ul. Rabsztyńskiej 3, 32-310 Klucze.

Planowana rekrutacja do projektu, która miała nastąpić w marcu jest chwilowo wstrzymana, w związku z panującą pandemią koronowirusa i wynika z faktu, iż proces rekrutacji jest dość złożony. Wymaga przede wszystkim bezpośredniego spotkania z kadrą projektu oraz przedstawienia zaświadczenia lekarskiego dokumentującego brak przeciwwskazań do pobytu w DOOS.

Jednakże, na stronie internetowej WWW.opokas.pl są dostępne dokumenty rekrutacyjne do projektu „Ośrodek dziennej opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych w Kluczach”. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą już dziś złożyć Wniosek o skierowanie do Dziennego Ośrodka Opieki i Aktywizacji Osób Niesamodzielnych w Kluczach. Osoby, które złożą poprawnie wypełniony o skierowanie do Dziennego Ośrodka Opieki i Aktywizacji Osób Niesamodzielnych w Kluczach będą miały pierwszeństwo do spotkań z komisją rekrutacyjną w momencie ogłoszenia naboru do projektu.*

Wnioski można składać elektronicznie, osobiście lub pocztą tradycyjną zgodnie z danymi kontaktowymi: 

e-mailem na adres: projekty@opokas.pl osobiście lub pocztą tradycyjną na adres:

Spółdzielnia Socjalna OPOKA

Chechło, ul. Hutnicza 26

32-310 Klucze

ZAPRASZAMY OSOBY, KTÓRE:

-są w wieku powyżej 60 lat

-mieszkają na terenie gminy Klucze

-są niesamodzielne ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność i wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego

-nie mogą być jednakże całkowicie niesamodzielne czyli niemogące korzystać z usług usprawniająco – aktywizujących ośrodka np. osoby leżące, bez kontaktu, bez kontaktu logicznego

 

OFEROWANE WSPARCIE TO:

-8 godzinny pobyt od poniedziałku do piątku

-dwa posiłki dziennie, w tym śniadanie oraz dwudaniowy obiad

-zapewniony transport do oraz z placówki

-opieka i zajęcia prowadzone przez doświadczonych specjalistów

-wsparcie aktywizująco – usprawniające w formie rehabilitacji, zajęć terapeutycznych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań uczestników

-wycieczki, spacery, gimnastyka

-spotkania ze sztuką, muzyką, filmem, literaturą, tańcem, kuchnią i inne

-działania informacyjne, edukacyjne, wsparcie i poradnictwo dla uczestników projektu oraz ich rodzin i opiekunów formalnych

-organizacja grup wsparcia, prelekcji i szkoleń dla opiekunów

Zapraszamy do kontaktu zdalnego:

pod numerem telefonu: 534417981 lub 326472150 wew. 27 e-mailem na adres: projekty@opokas.pl

*Spotkanie z komisją rekrutacyjną nie jest jednoznaczne z przyjęciem do Dziennego Ośrodka.

Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze