Maturzyści z powiatu olkuskiego nie zawiedli pokładanych w nich nadziei. Pomimo przesunięcia terminu egzaminu dojrzałości o ponad miesiąc i trudności związanych z pandemią zdawalność matury w naszym powiecie wynosi ponad 80%. Jest to wynik niższy niż w latach ubiegłych, ale na tle ogólnokrajowych statystyk olkuska młodzież i tak nie ma się czego wstydzić.

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w czerwcu 2020 roku przystąpiło w całym kraju niespełna 260 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Absolwenci zdawali maturę z przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki oraz jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Wszystkie egzaminy zrealizowane zostały w formie pisemnej. Z uwagi na epidemię koronawirusa w tym roku zrezygnowano z egzaminów ustnych.

Tegoroczną maturę zdało w naszym kraju 74% przystępujących. Poprawiać we wrześniu może ją jeszcze 17,2%. To osoby, które mały negatywny wynik z jednego przedmiotu. W Małopolsce egzamin dojrzałości zaliczyło pozytywnie 77,8%, czyli ponad 20 tys. uczniów z niespełna 26 tys. zdających. W sierpniu do poprawki będzie mogło przystąpić 14,9% uczniów.

W szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski do matury przystąpiło 718 spośród 799 abiturientów. W pierwszym terminie udało się ją zdać 580 osobom. Egzaminu dojrzałości definitywnie nie zdało 35 uczniów. Do poprawki w sierpniu będą mogły podejść 103 osoby. Oznacza to, że ogólna zdawalność matury na terenie naszego powiatu wyniosła 80,78%, przy czym w liceach ogólnokształcących współczynnik ten wyniósł 89,11%, a w technikach 66,02%.

Spośród „ogólniaków” najlepiej poradzili sobie absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu. Na 204 zdających zaliczyły ją 192 osoby (94,12%). W IV LO egzamin zadało 91,41% uczniów (149 ze 163 maturzystów). II LO odnotowało rezultat na poziomie 84,62%. Tutaj na 52 zdających pozytywny wynik uzyskało 44 abiturientów. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Wolbromiu osiągnęło wynik na poziomie 60%. Czerwcowy egzamin zaliczyło tam 24 z 40 przystępujących.

Wśród techników najlepiej wypadł „Mechanik”, czyli Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1. Test pozytywnie zaliczyło tam 87,63% przystępujących (85 osób). Należy jednak mieć na uwadze, że do egzaminu dojrzałości zdecydowało się tam podejść tylko 97 ze 144 tegorocznych absolwentów. Na drugim miejscu znalazło się Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 3. W „Ekonomiku” z grona 100 zdających pozytywny wynik w pierwszym terminie otrzymały 62 osoby. Zdawalność w tej szkole wyniosła 62%.

Na trzecim miejscu, z wynikiem na poziomie 52%, znalazło się Technikum w Zespole Szkół w Wolbromiu, gdzie na 19 maturzystów pozytywny wynik otrzymało 10 uczniów. Zestawienie zamyka Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Nr 4. Spośród 68 absolwentów „Budowlanki” na podejście do matury zdecydowały się 43 osoby. Egzamin zdało tylko 14 z nich. Współczynnik zdawalności wyniósł tam 32,45%.

fot. 1 – pixabay

Tabela: Starostwo Powiatowe w Olkuszu

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o