Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chrzanowie informuje, że zgodnie z komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2010 r. kwota przychodu odpowiadająca:
– 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2010 r. wynosi 2238,50 zł – przychody nieprzekraczające tej kwoty nie powodują zmniejszenia emerytury lub renty,

– 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2010 r. wynosi 4157,30 zł – osiąganie przychodu w wysokości przekraczającej kwotę 2238,50 zł, nie wyższej jednak niż 4157,30 zł, powoduje zmniejszenie emerytury lub renty;
– osiąganie przychodu w kwocie przekraczającej 4157,30 zł (130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) powoduje zawieszenie prawa do emerytury lub renty,
– osiągnięcie przychodu w kwocie przekraczającej 959,40 zł (30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) powoduje zawieszenie renty socjalnej.
Powyższe kwoty przychodu obowiązują w okresie od 1 września do 30 listopada 2010 r.
Bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają zawieszeniu ani zmniejszeniu świadczenia osób mających ustalone prawo do emerytury i ukończone 60 lat –  w przypadku kobiet i 65 lat – w przypadku mężczyzn, a także osób, które pobierają z ZUS renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, oraz renty rodzinne przysługujące po osobach uprawnionych do tych świadczeń.
Zmianie ulega również wysokość zasiłku pogrzebowego, który od 1 września 2010 r. do 30 listopada 2010 r. wynosi 6395,70 zł.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze