Bolesław

15 115 240,29 zł – tyle zaplanowano w tegorocznym budżecie gminy Bolesław na różnego rodzaju inwestycje. Co zatem wydarzy się na terenie gminy w najbliższych miesiącach?

Największą drogową inwestycją jest finansowe wsparcie dla Powiatu Olkuskiego na budowę nowej drogi (od skrzyżowania ul. Kluczewskiej i ul. Głównej do okolic Strefy Aktywności Gospodarczej w Bukownie) na terenie Gminy Bolesław” w kwocie 7 512 007,38 zł, z czego 6 000 000,00 zł stanowi dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W tegorocznym budżecie ujęto wykonanie czterech projektów drogowych inwestycji. Chodzi o zagospodarowanie wód deszczowych w ul. Leśnej w Laskach (15 000,00 zł), remont przepustu ul. Cichej w Kolonii (15 000,00 zł), remont ul. Pomorskiej w Hutkach (50 000,00 zł) oraz remont ul. Chmielnej w Bolesławiu (100 000,00 zł).

W tym roku oświetlenie zyska skrzyżowanie dróg w rejonie Krzykawka – Krzykawa (80 000,00 zł) oraz plac rekreacyjny w Hutkach (36 000,00 zł). 6 500,00 zł to kwota na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia ul. Głównej w Bolesławiu.

A co się zmieni w szkołach i przedszkolach? Zespół Przedszkolno – Szkolny w Podlipiu przejdzie termomodernizację. Zakres inwestycji obejmuje też montaż instalacji fotowoltaicznej. Przedsięwzięcie finansowane jest z Funduszu Polski Ład (2 392 575, 00 zł) oraz środków własnych gminy (157 425,00 zł). Z kolei z dotacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych realizowana będzie modernizacja Szkoły Podstawowej w Bolesławiu. Wśród oświatowych zadań na ten rok widnieje również montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzykawie (130 000,00 zł). 

Gmina pozyskała też środki z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie realizacji zadania „Doposażenie Nowego Szpitala Sp. z o. o. w Olkuszu w sprzęt diagnostyczny: rezonans magnetyczny oraz aparat RTG wraz z ramieniem typu C”. Pozyskane 3 500 000,00 zł zapisano jako pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego.

Kilka pozycji w budżecie dotyczy inwestycji w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód. Największą z nich, o wartości 1 000 000,00 zł, stanowi budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości: Krzykawa, Krzykawka, Małobądz i Krze. Część wydatków (łącznie nieco ponad 430 000,00 zł) dotyczy modernizacji oczyszczalni ścieków w Laskach, m. in. zakup pomp do przepompowni czy budowę wiaty z murami oporowymi do przechowywania osadów ściekowych. W planach jest również budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej w Bolesławiu (50 000,00 zł) oraz wykonanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Francesco Nullo w Krzykawce (od strony ul. Miodowej), na co zapisano 15 000,00 zł. W planach jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysową odprowadzania wód opadowych z dachu Dworku w Bolesławiu (15 000,00 zł).

200 000,00 zł zaplanowano na dotacje celowe na dofinansowanie kosztów ekologicznej wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania. Co jeszcze znajdziemy w budżecie? Przebudowę oraz zamianę użytkowania pomieszczeń usługowo-handlowych na cele mieszkaniowe w Ujkowie Nowym (318 000,00 zł, w tym dofinansowanie z BGK 199 650,24 zł), zagospodarowanie terenu przy ul. Kopalnianej w Bolesławiu pod zabudowę mieszkań komunalnych (system kontenerowy) – na co zapisano 90 000,00 zł, doposażenie placów rekreacyjnych w urządzenia (13 000,00 zł), remont ogrodzenia terenu remizy OSP w Laskach (25 000,00 zł)

W najbliższych miesiącach budynek Domu Wiejskiego w Ujkowie Nowym czeka termomodernizacja wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, w ramach inwestycji realizowanych z Polskiego Ładu (dotacja to 611 325,00 tys. zł). Gmina zaplanowała też prace na boisku w Laskach: budowę trybun (5 000,00 zł) oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia 97 800,00 zł). 15 000,00 zł przeznaczono na wykonanie dojścia do Otwartej Strefy Aktywności.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
konkret
konkret
1 rok temu

A na odsmradzacz wysypiska śmieci już zabrakło?
Może już najwyższy czas aby okoliczne gminy i ich mieszkańcy truci gazem wysypiskowym pozwali gminę Bolesław.