Bukowno

Droga Bukowno – Jaworzno zostanie zmodernizowana, a Strefa Aktywności Gospodarczej w Bukownie skomunikowana z Jaworznem i drogą krajową 94 przez teren gminy Bolesław. Powiat olkuski otrzymał na tę inwestycję 98 mln złotych z piątej edycji Polskiego Ładu.

Rozstrzygnięta właśnie edycja Polskiego Ładu dotyczyła rozwoju stref przemysłowych. Samorządy mogły ubiegać się o dotacje na budowę lub rozbudowę: infrastruktury drogowej, infrastruktury elektroenergetycznej (w tym oświetleniowej), infrastruktury technicznej drogowej, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (w tym elementów melioracji gruntu). Dotacje sięgają nawet 98 proc. wartości planowanych przedsięwzięć.

W ramach powiatowej inwestycji, gruntownej przebudowie do klasy G ulegnie droga powiatowa Bukowno – Jaworzno. Remontu doczeka się tym samym most na Sztole, a wzdłuż drogi powstanie ciąg pieszo – rowerowy. Trakt ten zostanie połączony nową drogą (o długości ok.3,3 km) z ul. Kolejową w rejonie Strefy Aktywności Gospodarczej w Bukownie (zaplanowano tunel pod linią kolejową, a także dwa ronda: na skrzyżowaniu z ulicami: Nową i Puza oraz z ul. Kolejową w rejonie Strefy Aktywności Gospodarczej). Przedsięwzięcie obejmuje też przebudowę odcinka ul. Kolejowej w Bukownie do nowo budowanej obwodnicy Bolesławia.

– To historyczna wiadomość dla Mieszkańców. Powiat Olkuski uzyskał w ramach V edycji Polskiego Ładu rekordowe dofinansowanie na budowę odcinka nowej drogi i przebudowę istniejącej na terenie Miasta Bukowno oraz przebudowę drogi relacji Bukowno – Jaworzno. Inwestycja będzie realizowana w formule zaprojektuj i buduj i ma na celu poprawę warunków obsługi i rozwoju spójnych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Mieście Bukowno poprzez lepsze połączenie ich z Miastem Jaworzno oraz drogą krajową nr 94. Łączna długość dróg objętych wnioskiem wynosi ok. 11,5 km. Przebudowa istniejących dróg powiatowych i budowa nowego odcinka drogi podniesie atrakcyjność terenów inwestycyjnych oraz zachęci potencjalnych inwestorów do lokowania tam swoich zakładów. Podniesienie atrakcyjności terenów inwestycyjnych umożliwiając tworzenie nowych miejsc pracy co w związku z likwidacją kopalni Olkusz „Pomorzany” ma ogromne znaczenie nie tylko dla mieszkańców Bukowna ale i całego Powiatu Olkuskiego. Dodatkowo rozwój terenów inwestycyjnych i lokowanie się inwestorów zwiększy możliwości budżetowe Miasta Bukowno do inwestowania w inne zadania gminne np. szkolnictwo, chodniki i ciągi pieszo rowerowe, a także powiatowe np. chodniki przy drogach. Zarząd Powiatu w Olkuszu składa podziękowanie za nieocenione wsparcie w pozyskaniu środków na ręce Pana Ministra Jacka Osucha oraz Pana Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity. Bez ich pomocy i zaangażowania nie moglibyśmy świętować tego wyjątkowego dnia na kartach historii powiatu – mówi starosta olkuski Bogumił Sobczyk.

Bukowno od dawna boryka się z problemem dotyczącym skomunikowania ponad 150-hektarowej Strefy Aktywności Gospodarczej z „krajówką” czy autostradą A4. Uwagę na to zwracali również potencjalni inwestorzy, odwiedzający tereny przemysłowe w Bukownie.

– Ta inwestycja to świetna wiadomość nie tylko dla nowych firm, które będą chciały ulokować u nas swoje zakłady, ale i tych już tutaj działających. Poza ZGH „Bolesław” funkcjonują u nas duże i mniejsze podmioty gospodarcze, krajowe i zagraniczne. To m. in. Schneider Electric – światowy potentat w produkcji osprzętu elektrycznego, Sibelco Poland zajmujący się eksploatacją piasku czy Telefonika Kable – jeden z największych w Europie producentów kabli i przewodów. Jako samorząd deklarujemy od początku chęć współfinansowania wkładu własnego. Przedsięwzięcie spowoduje też, że uda się wyprowadzić ruch ciężkich pojazdów z ulic Puza, Wodącej, Sławkowskiej i Krążka. Istotne jest także powstanie bezkolizyjnego skrzyżowania pod torami linii kolejowej nr 62 i LHS do Katowic – mówi wiceburmistrz Bukowna Marcin Cockiewicz.

W tej edycji Polskiego Ładu kwota dotacji z budżetu państwa to prawie 5 mld złotych. Dofinansowanie uzyskały 52 wnioski. 

Fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze