Powiat

Główny Urząd Statystyczny, jak co roku, zaprezentował dane dotyczące ludność Polski. Z raportu wynika, że w 2020 roku liczba ludności naszego kraju zmalała o ponad 117,5 tys. osób. Problem ten dotyka prawie 3/4 gmin. Kolejny rok z rzędu ubywa również mieszkańców naszego powiatu.

Spadek liczby mieszkańców naszego kraju obserwowany jest od 2012 r. Wyjątek stanowił 2017 r., kiedy to zanotowano nieznaczny wzrost. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, liczba mieszkańców Polski na przełomie 2018 i 2019 roku była o ponad 22 tys. mniejsza niż 12 miesięcy wcześniej. Rok później różnica ta wynosiła 28,5 tys. osób. Najnowszy raport GUS mówi zaś, że w porównaniu z poprzednim rokiem jest nas aż o 117 563 osoby mniej.

Problemy demograficzne dotykają w większym lub mniejszym stopniu większość samorządów. W porównaniu z poprzednim rokiem zmniejszenie się liczby mieszkańców odnotowano w 263 spośród 314 powiatów. Na 2 477 gmin spadek ludności zanotowano w 1 785 jednostkach. Zjawisko to zaobserwować możemy również w okolicznych miejscowościach. 

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż ludność Powiatu Olkuskiego systematycznie maleje. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiła ona 114 073 osób. Na koniec 2019 r. w powiecie było 111 217 mieszkańców. Najnowszy raport GUS mówi o 110 471 osobach. Przez 8 lat ubyło nas ponad 3600 osób. A jak przedstawiają się te statystyki w rozbiciu na poszczególne samorządy?

Na koniec ubiegłego roku miasto Bukowno liczyło 9976 mieszkańców. To o 130 mniej niż przed rokiem. Populacja Bolesławia liczyła 7727 ludzi (spadek o 18 mieszkańców). Klucze „skurczyły się” o 64 osoby. Według zestawienia gmina liczyła 14 909 mieszkańców. Trzyciąż to jedyna miejscowość, w której ilość mieszkańców pozostała na niezmienionym poziomie (7039). W badanym okresie Olkusz miał 48206 mieszkańców (34 757 – tereny miejskie; 13 449 – okoliczne sołectwa). To 395 mniej niż przed rokiem. W Wolbromiu według danych GUS miasto i gmina liczyły łącznie o 139 osób mniej, czyli 22 614 mieszkańców (8480 w mieście i 14 134 na terenie sołectw).

Fot. pixabay.com

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze