Olkusz

Ponad miesiąc temu pisaliśmy na temat przebudowy skrzyżowania DK94 z ulicami: Kościuszki i Rabsztyńską. Jeden z naszych Czytelników proponował wtedy, aby zorganizować konsultacje społeczne w tej sprawie, tak aby mieszkańcy mogli zapoznać się z proponowanymi rozwiązaniami i zgłosić do nich swoje uwagi. Jak ustosunkował się do tego inwestor, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad?

W marcu ubiegłego roku podpisana została umowa na przygotowanie dokumentacji rozbudowy odcinka DK94 przez Olkusz o długości ponad 4 km. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, inwestycja obejmować ma rozbudowę istniejącej drogi od zakładów produkcyjnych w rejonie ul. Wspólnej do skrzyżowania DK 94 z ul. Króla Kazimierza Wielkiego i ul. Pakuska. – W ramach zadania zostanie rozbudowanych lub przebudowanych 6 skrzyżowań w ciągu drogi krajowej. Ponadto inwestycja obejmuje m.in. przebudowę dwóch istniejących przejść podziemnych, budowę kładki dla pieszych przy ul. Cegielnianej i ul. Szkolnej, budowę ekranów akustycznych oraz przebudowę systemu odwodnienia i oświetlenia – zapewniają przedstawiciele GDDKiA.

Na początku tego roku pojawiła się informacja, że w ramach tych robót planowana jest budowa wiaduktu nad „krajówką”. W toku dalszej dyskusji okazało się, że skrzyżowanie DK94 z ul. Kościuszki i ul. Rabsztyńską ma być dwupoziomowe, przy czym droga krajowa przebiegać będzie poniżej poziomu terenu, natomiast ruch lokalny pomiędzy ulicami Kościuszki i Rabsztyńską pozostanie w poziomie istniejącego skrzyżowania.

Do naszej redakcji zgłosił się mieszkaniec Olkusza, który apelował o rozpoczęcie poważnej konsultacji dotyczących tej inwestycji. – Od wielu lat zawodowo zajmuję się realizacją takich przedsięwzięć i chciałbym, żeby to, co tam ma powstać, było użyteczne dla mieszkańców – argumentował pan Łukasz. Skierował on pismo do GDDKiA w Krakowie z prośbą o zorganizowanie spotkania z mieszkańcami i przedstawienia informacji o projekcie. Wniosek został również wysłany do władz samorządowych naszego miasta, parlamentarzystów związanych z Ziemią Olkuską oraz do wojewody.

Po miesiącu postanowiliśmy wrócić do tej sprawy. Skontaktowaliśmy się z panem Łukaszem, który udostępnił nam pisma, jakie otrzymał w odpowiedzi na swój wniosek. – Udział społeczeństwa przewidywany jest w ramach postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ZRID, na etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie wyjaśniam, że mieszkańcy na każdym etapie mogą kierować do Oddziału GDDKiA w Krakowie pytania oraz wnioski w sprawie inwestycji. Od początku prowadzenia prac projektowych, czyli od 2020 r., samorządy, a w szczególności gmina Olkusz, czynnie uczestniczą w procesie inwestycyjnym. Zadanie przygotowywane jest z uwzględnieniem interesów lokalnej społeczności i obejmuje poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, warunków ruchu oraz zminimalizowanie oddziaływań środowiskowych, w tym hałasu – czytamy w piśmie sygnowanym przez Roberta Jakubiaka, zastępcę Dyrektora Oddziału GDDKiA w Krakowie.

Dokument rzuca trochę światła na to, jak wyglądać ma skrzyżowanie w centrum miasta. – Na skrzyżowaniu z ul. Kościuszki i Rabsztyńską zaplanowano węzeł drogowy. Rozwiązanie w tym zakresie obejmuje przeprowadzenie ruchu w ciągu DK 94 poniżej poziomu terenu, natomiast ruch lokalny  pomiędzy ul. Kościuszki i ul. Rabsztyńska odbywał się będzie w poziomie terenu, na skrzyżowaniu z wyspą centralną – wyjaśnia urzędnik.

A jakie jest zdanie naszych Czytelników na ten temat? Jak Waszym zdaniem powinna wyglądać modernizacja „krajówki” i czy dojdzie ona w ogóle do skutku? – Jak zwykle zapraszamy do dyskusji!

1 1 vote
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze