kopalnia pomorzany

Zakłady Górniczo Hutnicze „Bolesław” w ostatnich czasie podjęły decyzję o rozruchu nowej instalacji przerobu odpadów poflotacyjnych, jak również o rozpoczęciu eksploatacji kolejnego złoża rudy cynku, które zapewni kopalni Olkusz-Pomorzany utrzymanie wydobycia surowca do 2020 roku. Powstanie także nowa hala wanien.

Kolejne trzy lata kopalni

ZGH będące w grupie Stalproduktu, do zamknięcia kopalni Olkusz-Pomorzany oraz procesu jej likwidacji, przygotowuje się już od kilku lat. Pierwotnie zakończenie wydobycia rudy planowane było na koniec przyszłego roku. Powód? Wyczerpanie eksploatowanego złoża i jednoczesna nierentowność działalności. Zarząd spółki złożył jednak wniosek o przyznanie koncesji na poszerzenie obszaru aktualnie eksploatowanego złoża „Klucze I”. 27 października uprawomocniła się decyzja Ministra Środowiska o zmianie koncesji nr 1/2009 z 2 lutego 2009 roku, co wiąże się z poszerzeniem ww. obszaru górniczego o część pozauskokową. Pozwoli to w następnych miesiącach wyeksploatować z tej części złoża blisko 2 mln ton rudy. Uwzględniając ok. 4 mln ton zasobów kopalni oraz dodatkowe przyrosty, w spółce przyjęto realizację nowego harmonogramu czerpania złoża, co umożliwi utrzymanie wydobycia w kopalni do 2020 r. Do tego czasu pracownicy nie muszą się więc obawiać o swoje zatrudnienie.

Udostępnienie nowej części złoża będzie kosztowało ZGH „Bolesław” około 25 mln zł. Jednocześnie wydłużenie eksploatacji kopalni pozwoli na odsunięcie w czasie kosztów jej likwidacji, a te opiewają na niespełna 142 mln zł.

Innowacyjna instalacja przerobu odpadów

Dodatkowo podjęto decyzję o rozpoczęciu rozruchu nowej instalacji przerobu odpadów poflotacyjnych. To pierwsza na świecie instalacja tego typu, która pozwala efektywnie odzyskać cynk i ołów w formie cynkowych koncentratów siarczkowych z odpadów nagromadzonych przy kopalniach cynkowych. Szacowany przerób odpadów wyniesie około 2 mln ton rocznie, co pozwoli wyprodukować mniej więcej 20 tys. ton koncentratów cynkowych w skali roku. Przez najbliższe 15 lat ma to stanowić około 15% wsadu do produkcji cynku.

Inwestycja kosztowała spółkę 58 mln zł, przy czym zdecydowanie większa część środków na ten cel – 42 mln zł, pochodzi z dofinansowania z pożyczki udzielonej ZGH „Bolesław” przez NFOŚiGW. Cała ta kwota ma się zwrócić za 4 lata. Okres spłaty może być jeszcze krótszy. Po osiągnięciu efektu ekologicznego, część pożyczki zostanie umorzona.

Nowa hala wanien za niespełna ćwierć miliarda

ZGH „Bolesław” podjął również decyzję o wydaniu około 240 mln zł na budowę nowej hali wanien. Inwestycja, której budowa ma się zakończyć w 2019 r. w swoim założeniu zwiększy możliwości produkcji cynku elektrolitycznego z 80 do 100 tys. ton rocznie. Spółka stara się o dofinansowanie na ten cel z NCBR w ramach Programu Inteligentny Rozwój w kwocie ok. 40 mln zł. W oficjalnym komunikacie władze Zakładów Górniczo Hutniczych zapewniają, że: Innowacyjnością będzie możliwość produkcji cynku metodą elektrolityczną przy zastosowaniu we wsadach tlenków pochodzących z recyklingu pyłów stalowniczych w ilości ok. 50% oraz koncentratów siarczkowych pochodzących z wtórnego przerobu odpadów poflotacyjnych, co zapewni większą elastyczność w zarządzaniu dostawami koncentratów z różnych źródeł.

Po zakończeniu prac i uruchomieniu hali, ZGH stanie się globalnym innowatorem w produkcji cynku metodą elektrolityczną wykorzystującym we wsadach ponad połowę materiałów z recyklingu. Zwiększona o 25% produkcja zapewni jednocześnie kilkuprocentowy spadek jednostkowego kosztu produkcji oraz zmniejszenie jej energochłonności o 1,5%. Materiały z recyklingu będą też gwarantem obniżenia kosztów materiałów wsadowych.

ZGH „wchłonie” Bolesław-Recycling

Wydłużenie działalności kopalni oraz nowe inwestycje na skalę światową to niejedyne zmiany, jakie zajdą w najbliższym czasie w spółce. ZGH „Bolesław” przejmie bowiem Bolesław-Recycling. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi bez tworzenia nowych akcji i bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Fuzja zmniejszy koszty funkcjonowania obu spółek o 2 mln zł rocznie, co jednocześnie zmaksymalizuje osiąganie zysków przez oba podmioty.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze