forumsubregionalne

Małopolska jest pierwszym województwem, które wprowadziło podział na subregiony. Ideą takiego rozwiązania jest maksyma, że duży może więcej, zatem samorządy łączące siły łatwiej będą mogły zabiegać o wspólne korzyści. Zgodnie z przyjętą polityką, do dyspozycji subregionów będzie jedna czwarta środków, jakie województwo otrzyma z Unii Europejskiej w latach 2014-2020 w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 3 lutego Forum zdecydowało o pozytywnej kwalifikacji do dalszych etapów postępowań kilku ważnych projektów, które chcą realizować samorządy z naszego regionu. Powiat olkuski należy do Subregionu Zachodniego, w skład którego wchodzą także powiaty chrzanowski, wadowicki i oświęcimski. Dzięki połączeniu sił będą teraz mogły wspólnie zabiegać o unijne pieniądze na jednolite duże projekty, co zwiększa szansę na ich otrzymanie i wpływa na wysokość dotacji.

Na początku stycznia samorząd województwa małopolskiego przedstawił wyniki kwalifikacji formalnej kart projektów subregionalnych, złożonych przez samorządy gminne i powiatowe w ramach poddziałania 4.3.2 „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”. We wszystkich 5 subregionach województwa gminy i powiaty złożyły łącznie 178 kart projektów, z czego 37 zakwalifikowanych kart wpłynęło z terenu subregionu zachodniego. Wśród nich znalazły się wnioski przygotowane przez gminy: Trzyciąż, Klucze, Bolesław i Wolbrom oraz olkuskie Starostwo. 

Nabór Kart Projektów jest elementem etapu przedkonkursowego, który poprzedza i warunkuje przeprowadzenie właściwej procedury konkursowej. Jego celem jest przeprowadzenie wstępnej weryfikacji projektów subregionalnych, które następnie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Kolejnym etapem jest kwalifikacja do właściwego naboru wniosków przez Forum Regionalne, czyli gremium opiniotwórcze i doradcze dla zarządu Małopolski. Wspiera ono władze regionu w wypracowywaniu optymalnego programu działania dla rozwoju danego obszaru. W jego skład wchodzą przedstawiciele samorządu terytorialnego, reprezentanci środowisk gospodarczych, naukowych, kulturalnych, społecznych oraz policji i straży pożarnej. 3 lutego w Chrzanowie odbyło się ostatnie z cyklu posiedzeń forów subregionalnych, dotyczące terenu Małopolski Zachodniej, na którym dokonano wyboru Kart Projektów mogących startować w dalszym postępowaniu konkursowym.

Samorządy z naszego powiatu zamierzają aplikować o dofinansowanie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej i tak:

– wniosek gminy Trzyciąż, dotyczy projektu pn. „Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej: Zespołu Szkół w Zadrożu, Zespołu Szkół w Suchej, Zespołu Szkół w Zadrożu – oddział Przedszkolny”. Jego całkowita wartość opiewa na kwotę 1 mln 400 tys. zł, a gmina stara się o dofinansowanie w wysokości 840 tys. zł.

– Starostwo Powiatowe w Olkuszu planuje zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja oraz wymiana instalacji elektrycznej na energooszczędną w budynkach użyteczności publicznej powiatu olkuskiego”, wycenionego na  ogólną kwotę 8 116 845 zł i wnioskowaną kwotą dofinansowania w wys. 4 870 107 zł.

– Kolejne zadanie ma zamiar realizować gmina Klucze, która zabiega o dofinansowanie w wysokości 1 581 774,91 zł (całość projektu wyceniono na 2 636 291,52 zł) na „Poprawę efektywności energetycznej budynków oświatowych gminy Klucze poprzez termomodernizację, wymianę oświetlenia i montaż paneli PV”

– Wnioski na dwa projekty będzie przygotowywać gmina Bolesław. Pierwszy z nich dotyczy zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Bolesław”. Wartość kosztorysowa tej inwestycji wynosi  254 190 zł, a wnioskowane dofinansowanie to kwota 152 514 zł . Drugi projekt zakłada dofinansowanie w wys. 529 977 zł  „Kompleksowej modernizacji energetycznej trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bolesław”, a ogólny koszt projektu wyceniono na kwotę  883 295,00 zł.

Gmina Wolbrom, chciałaby wykonać  „Modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wolbrom wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”. W ramach tego zadania zaplanowano inwestycje ekologiczne w 7 budynkach gminnych, w których funkcjonują placówki oświatowe. Wartość kosztorysowa całości zadania opiewa na  12 058 343,21zł, z czego dofinansowanie stanowiłoby kwotę  7 235 005,93 zł.

Wszystkie Karty projektów na wymienione zadania przeszły wcześniej pozytywną kwalifikację pod względem formalnym, czyli w pierwszym etapie przedkonkursowym, który zakończono w styczniu tego roku.

Efekt przeprowadzonych 3 lutego w Chrzanowie rozmów i konsultacji jest dla naszego powiatu bardzo korzystny. Forum Subregionalne pozytywnie oceniło pod względem merytorycznym wszystkie projekty zaplanowane przez samorządy z naszego terenu, co oznacza, że zostały one zakwalifikowane do kolejnego etapu dalszej, zasadniczej rywalizacji konkursowej w zabiegach o duże środki na termomodernizację wielu budynków użyteczności publicznej, który zapewne wkrótce ogłosi Urząd Marszałkowski.

Teraz przed samorządami prawdziwie trudne zadanie – przygotowanie wniosków merytorycznych, z wieloma wymaganymi dokumentami, w tym projektami technicznymi inwestycji, wyliczeniami potencjalnych efektów ekologicznych (według zapowiedzi kryterium oceny uzyskanego efektu będzie miało kluczowe znaczenie), pozwoleniami na budowę, itp, których weryfikacja zdecyduje o przyznaniu środków unijnych na ich realizację. Gminy przygotowują się do opracowania swoich wniosków w różny sposób – Wolbrom, np. planuje wynajęcie do przygotowania aplikacji specjalistycznej firmy, która ma doświadczenie w tego typu przedsięwzięciach, wójt Trzyciąża przewiduje, że fachowcy spoza urzędu przygotują tylko niezbędną dokumentację wymagającą specyficznych uprawnień, a sam wniosek będzie opracowany i skompletowany przez urzędników.

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach zbliżającego się etapu konkursowego w całym województwie wynosi 125 556 000 zł, w tym dla Małopolski Zachodniej 30 510 108 zł. Kwota ta może wystarczyć tylko na część projektów, które przygotują samorządy zakwalifikowane do udziału w konkursie po zakończonych już dwóch pierwszych etapach postępowania. Dlatego tak ważne jest dobre przygotowanie wniosków.

Na tym samym spotkaniu Forum Subregionalnego Małopolski Zachodniej w Chrzanowie zdecydowano także, że do powiatu olkuskiego trafią 3 miliony euro, czyli prawie 13 milionów złotych na rozwój kształcenia zawodowego. Dostosowanie kształcenia zawodowego do potencjału edukacyjnego subregionów jest jednym z ważnych celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.W ramach tego programu na kształcenie zawodowe uczniów przyznano w Małopolsce ogółem kwotę 65 mln euro.

 

Zdj. dzięki uprzejmości Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

4
Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
4 Wątków
0 Odpowiedzi
0 Subskrybentów
 
Najbardziej aktywny
Najczęściej komentowany
0 Autorzy komentarzy
pytajniksiwek na efcetomekniekqpa Ostatni autorzy komentarzy
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
pytajnik
pytajnik

a gmina Olkusz nie miała żadnego projektu? Wszystko już zrobione?

siwek na efce
siwek na efce

[quote name=”tomekniek”]hehehe, najbardziej to oszukują ci co ogłosili już sukces, choć jeszcze dużo kasy wydadzą i jeszcze więcej wody upłynie zanim te kasę zobaczymy
ale grunt to propaganda sukcesu![/quote]
Najważniejsze, że już ani siwego, ani ryżego wrednego nie zobaczymy.

tomekniek
tomekniek

hehehe, najbardziej to oszukują ci co ogłosili już sukces, choć jeszcze dużo kasy wydadzą i jeszcze więcej wody upłynie zanim te kasę zobaczymy
ale grunt to propaganda sukcesu!

qpa
qpa

Śląskie ma subregiony już w perspektywie 2007-2013.