Władze Wolbromia przedstawiły projekt organizacji szkół

g4Gminy będące organami prowadzącymi szkoły podstawowe i gimnazja bardzo intensywnie pracują nad dostosowaniem swoich sieci szkolnych do nowych przepisów. W Wolbromiu sprawa jest stosunkowo łatwa, bowiem większość placówek oświatowych funkcjonuje w zespołach szkolnych lub szkolno-przedszkolnych, więc przekształcenie będzie procesem niemal automatycznym. Jedynie samodzielne dotąd Gimnazjum nr 4 będzie musiało zostać włączone do już istniejącego zespołu.

Jak poinformowano w oficjalnym komunikacie Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu, koncepcję zmian struktury szkolnej, wprowadzonej ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. przedstawiono i omówiono podczas specjalnych spotkań z dyrektorami szkół oraz z przedstawicielami rodziców. Zgodnie z przepisami, formalności dotyczące przekształcenia placówek w ośmioklasowe szkoły podstawowe i wygaszanie gimnazjów wchodzących w skład zespołów muszą zostać dokonane indywidualnie dla każdej placówki. Konieczne jest także przyjęcie stosownych uchwał przez rady gmin. Wszystkie uchwały dotyczące sieci szkolnej muszą być zaopiniowane przez Kuratorium Oświaty w Krakowie i opinie te są dla organów prowadzących szkoły wiążące. Swoje opinie mogą też wyrazić nauczycielskie związki zawodowe, ale ich głos nie ma decydującego znaczenia.

W projekcie uchwały przygotowanym przez UMiG Wolbrom przyjęto, że od 1 września 2017 r. w gminie będzie funkcjonować 10 ośmioletnich szkół podstawowych o pełnej, ośmioklasowej strukturze organizacyjnej. Tylko w skład ZS w Gołaczewach nadal będzie wchodziła trzyklasowa (I-III) filia w Chrząstowicach, bo chociaż radni podjęli w ubiegłym miesiącu uchwałę intencyjną w sprawie jej likwidacji, to Małopolski Kurator Oświaty zaopiniował tę uchwałę negatywnie. Do czasu rozstrzygnięcia przez ministra oświaty zażalenia gminy na tę decyzję szkoła filialna w Chrząstowicach będzie oficjalnie wykazywana w projekcie sieci szkolnej, mimo że z założenia nie będzie w niej uczniów.

Nie zmienią się dotychczasowe obwody szkolne. Jedyną różnicę zauważą wychowankowie Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Wolbromiu, którzy będą uczyć się w trzech oddalonych od siebie o mniej więcej kilometr budynkach. Przedszkolaki będą uczęszczały jak dotąd do budynku przy ul. Piłsudskiego. Jeżeli zaś chodzi o uczniów podstawówki i kończących naukę w gimnazjum zdecydowano, że niektóre oddziały klas objętych obwodem ośmioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wolbromiu będą realizowały obowiązek szkolny w siedzibie dotychczasowego Gimnazjum Nr 4 na os. Łokietka 10, a pozostałe - w siedzibie głównej przy ul. Mariackiej. Jak poinformował burmistrz, takie rozwiązanie jest konieczne ze względu na brak możliwości funkcjonowania wszystkich oddziałów klas I-VIII w siedzibie szkoły przy Mariackiej w systemie jednozmianowym. Zaproponowano, aby w roku szkolnym 2017/2018 w budynku na os. Łokietka 10 obowiązek szkolny realizowały - po jednym oddziale - klasy I, IV i VII szkoły podstawowej oraz oddziały gimnazjalne klas II i III (w sumie 7 oddziałów). W kolejnych latach szkolnych w tej lokalizacji nastąpi - jak to określono - sukcesywne „uzupełnianie” klas. Jak poinformował organ prowadzący, szczegółowe wskazanie lokalizacji wybranych oddziałów ma nastąpić po uwzględnieniu wniosków oraz preferencji rodziców w procesie rekrutacji. Takie rozwiązanie zostało zaproponowane podczas konsultacji w Kuratorium Oświaty w Krakowie 11. stycznia b.r. 

Nie podano żadnej informacji na temat szczegółów organizowania powiększonego o Gimnazjum nr 4 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wolbromiu. Oficjalnie nie wiadomo np. jaki będzie los dotychczasowego dyrektora gimnazjum, ani czy wszyscy nauczyciele tej szkoły utrzymają zatrudnienie w nowych strukturach.

Działające na terenie gminy Wolbrom dwie sześcioklasowe niepubliczne szkoły podstawowe zostaną rozszerzone do pełnych ośmiu klas. Według dyrekcji obu placówek, budynki w Porębie Górnej i Porębie Dzierżnej są dobrze przygotowane do nowych potrzeb, będzie tylko konieczne niewielkie uzupełnienie kadry pedagogicznej o niezbędnych specjalistów, wymaganych w ramach nowej podstawy programowej dla podstawówek.

Dodaj komentarz
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Przegląd Olkuski nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Komentarze obraźliwe, szkalujące i naruszające ogólnie przyjęte normy współżycia społecznego będą usuwane. Prosimy o rozwagę w formułowaniu wypowiedzi. Chcielibyśmy, żeby dyskusja była rzeczowa i pożyteczna dla innych internautów. Zastrzegamy sobie możliwość usuwania komentarzy, których forma i treść znacznie odbiegają od tematu artykułu, przyjętej etykiety internetowej oraz naszego regulaminu. Jako redakcja szanujemy wolność i swobodę wypowiedzi, ale cenimy sobie również dbałość o kulturę języka
UWAGA: jeśli chcesz zamieszczać komentarze pod własnym imieniem i nazwiskiem musisz się zarejestrować. Rejestracja i używanie awatarów zapobiega także podszywaniu się innych internautów pod wybrany przez Ciebie nick. Komentarze użytkowników ukazują się w czasie rzeczywistym. Zachęcamy do zgłaszania administratorowi komentarzy naruszających regulamin.
Apelujemy do naszych Czytelników o zamieszczanie przemyślanych komentarzy. Administrator portalu ma obowiązek udostępnić organom państwowym na ich wniosek dane użytkowników zamieszczających groźby karalne, komentarze obraźliwe bądź naruszające dobra osobiste. Nasz portal pozwala na dodawanie komentarzy bez rejestracji apelujemy jednak o niewykorzystywanie "pozornej" anonimowości do obrażania innych osób.
Do wszystkich którzy NIE ZROZUMIELI zamieszczonego powyżej apelu: zapewne zauważyli Państwo, że zostaliśmy zmuszeni do usunięcia niektórych komentarzy z naszej strony. Nie jest to wyrazem naszej cenzury, próby ograniczania prawa do merytorycznej dyskusji czy też wolności wypowiedzi, lecz jedynie stosowaniem się do przepisów obowiązującego prawa. Komentarze są usuwane na podstawie uzasadnionego wniosku pokrzywdzonej osoby lub w wyniku PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA o zniesławienie, naruszenie dóbr, z powodu gróźb karalnych itp. Redakcja ma OBOWIĄZEK UDOSTĘPNIĆ (na podstawie pisemnego wniosku) uprawnionym organom dane użytkowników którzy takie komentarze zamieścili oraz usunąć je z publikacji. W pewnych kręgach nastała wręcz moda na ustalanie tożsamości komentujących, więc PONOWNIE APELUJEMY o zamieszczanie przemyślanych komentarzy.
NIE HEJTUJĘ, BO SZANUJĘ !!!