Zmarł Kazimierz Czarnecki

W sobotę, 28 stycznia zmarł Kazimierz Czarnecki - Honorowy Obywatel Olkusza. Miał 95 lat. Pogrzeb zasłużonego społecznika odbędzie się w piątek 3 lutego o godzinie 15:00 na olkuskim cmentarzu.

Kazimierz Czarnecki urodził się 8 stycznia 1923 r. Kilka lat swojej młodości (1941- 45) stracił w hitlerowskich więzieniach i obozach pracy w Hermansdorf, Ratwitz, Markstadt i Auschwitz.

Po wojnie całe swoje zawodowe życie związał z Olkuską Fabryką Naczyń Emaliowanych. Pracował tam przez 36 lat. Był działaczem związkowym i instruktorem nauki zawodu w Szkole Przyzakładowej. Dał się poznać jako organizator turystyki oraz akcji socjalnych i kulturalnych. Będąc Przewodniczącym Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Olkuskiej, współuczestniczył w wydaniu pierwszej dużej monografii o Ziemi Olkuskiej.

Ciesząc się zaufaniem lokalnej społeczności, wielokrotnie pełnił funkcję radnego Miejskiej Rady Narodowej i ławnika. W latach 1970-1975 r. pełnił także funkcję posła na Sejm VI kadencji.

W 1982 r. Kazimierz Czarnecki założył w Olkuszu koło Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. W roku 1989 był inicjatorem otwarcia w Olkuszu biura Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę.

Pomógł wielu byłym więźniom dojść swoich praw odszkodowawczych. Wraz z kolegami z olkuskiego Koła Więźniarskiego podjął uchwałę o  budowie pomnika poświęconego mieszkańcom Ziemi Olkuskiej pomordowanym w więzieniach śledczych i obozach koncentracyjnych w czasie okupacji hitlerowskiej. Pomnik ten odsłonięto na starym cmentarzu 19 czerwca 2005 roku.

Za swoją działalność został odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oświęcimskim, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem 30-lecia i 40-lecia Polski Ludowej, Odznaką Zasłużonego Działacza Związku Zawodowego Metalowców, Złotymi Medalami Zza Zasługi Dla Rozwoju Ziemi Krakowskiej oraz Dla Województwa Katowickiego, Srebrnym i Złotym Medalem za Zasługi Dla Pożarnictwa, Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego. Jego nazwisko zostało wpisane w 1976 r. do Księgi Zasłużonych Dla Ziemi Olkuskiej, a w 1980 r. do Księgi Ludzi Zasłużonych Dla Województwa Katowickiego. W 2003 r. Rada Miejska w Olkuszu nadała mu tytuł Honorowego Obywatela naszego miasta.


Komentowanie dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub załóż nowe konto.