Olkuski szpital zapłaci 2 mln zł do ZUS

Spółka Nowy Szpital w Olkuszu musi zapłacić ponad 2 mln zł do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wszystko dlatego, że w latach 2010 – 2012 nie odprowadzała składek od pensji części pracowników zatrudnionych dodatkowo na podstawie umowy - zlecenia.

Jak informuje Starostwo Powiatowe w Olkuszu, należności Spółki Nowy Szpital w Olkuszu względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynoszą ponad 2 mln 84 tys. zł. Zaistniała sytuacja jest efektem kontroli ZUS, która miała miejsce w szpitalu w 2014 roku.

Wykazała ona, że Spółka nie odprowadzała składek od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w oparciu o umowy - zlecenia. Problem dotyczy pracowników, którzy mieli w olkuskim szpitalu umowy o pracę i byli zatrudniani dodatkowo w szpitalach w Świeciu i w Krośnie Odrzańskim, które także należą do Grupy Nowy Szpital.

Wszystko dlatego, że placówki medyczne muszą stosować się do unijnych norm czasu pracy lekarzy i pielęgniarek. Powoduje to problemy z zapewnieniem obsady dyżurów. Dlatego po wypracowaniu limitu zatrudnienia na etacie pracownicy szpitali często wykonywali swoje obowiązki na umowach cywilnoprawnych.

W ten sposób placówki medyczne omijały przepisy o czasie pracy, co przynosiło im niemałe oszczędności także w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne. Wzmożone kontrole ZUS i kary dla szpitali przyczyniły się jednak do ukrócenia takiego procederu.

- Szpital w Olkuszu, podobnie jak wiele innych placówek w Polsce, korzystał z możliwości zatrudniania pracowników na dodatkowe umowy w celu zabezpieczenia dyżurów medycznych. Taki model funkcjonował w jeszcze w SP ZOZ i to rozwiązanie kontynuowaliśmy. Nasze stanowisko opieraliśmy m.in. na rozstrzygnięciu Sądu Najwyższego z 2004 r. Umowy o współpracy między jednostkami medycznymi nie były kwestionowane również przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu, które w pełni akceptowało postanowienia takich umów. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami od umów na dyżury medyczne odprowadzone i płacone były składki zdrowotne. Sytuacja dotyczyła lat 2010-2012. Liczba pracowników szpitala w Olkuszu posiadających takie umowy na dyżury medyczne w tym okresie to około 100 osób. Kiedy pojawiły się wątpliwości związane z taką możliwością uzupełniania dyżurów, szpital w Olkuszu, zachowując najdalej posuniętą ostrożność, w 2013 r. zaprzestał współpracy z innymi jednostkami w zakresie podwykonawstwa medycznego – tłumaczy Marta Pióro, rzecznik prasowy Grupy nowy Szpital.

ZUS wydał decyzję o spłacie zaległych składek. Szpital odwoływał się od tej decyzji. Ostatecznie, biorąc przede wszystkim pod uwagę coraz wyraźniejsze w tym zakresie stanowisko Sądu Najwyższego i podzielających go sądów powszechnych, władze placówki zrezygnowały z wejścia na drogę sądową. W wyniku negocjacji udało się rozłożyć zadłużenie na okres 8 lat. Sprawa budzi jednak duży niepokój władz Starostwa Powiatowego w Olkusz. Zarząd Powiatu wystosował w tej sprawie pismo do prezesa Spółki Nowy Szpital, dr Norberta Kubańskiego, z żądaniem wyjaśnień.

- Po uzyskaniu stosownych informacji skonsultujemy się z kancelarią prawną, z którą współpracujemy. Nie wykluczamy wejścia na drogę sądową. Jeżeli okaże się, że miało miejsce celowe działanie na szkodę spółki mamy prawo dochodzić i bronić interesów powiatu olkuskiego i jego mieszkańców – komentuje starosta Paweł Piasny.

- Spółka, w której Powiat ma 30% udziałów musi teraz zapłacić zaległe składki i  ponieść koszty odsetek za zwłokę wynoszące ponad 650 tys. zł. Należy zadać sobie pytanie, dlaczego do tego doszło, zwłaszcza, że Nowy Szpital w Olkuszu płaci miesięcznie ponad 100 tys. zł za usługi doradcze, które powinny uchronić go przed takimi sytuacjami – dodaje wicestarosta Jan Orkisz.

A jakie jest zdanie Czytelników na ten temat? – Zapraszamy do dyskusji na www.przeglad.olkuski.pl


Komentowanie dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub załóż nowe konto.