piasny praca 2016

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Panie Starosto, kilka dni temu upłynął rok od kiedy stoi Pan na czele powiatu olkuskiego. Rocznica, to dobra pora na podsumowanie. Jak Pan oceni ten czas?

Tak, faktycznie czas szybko leci.
Powiat jest skomplikowaną strukturą, ciężko jednym zdaniem opisać tak złożony organizm. Używając terminologii medycznej można powiedzieć, że stan pacjenta jest stabilny, aczkolwiek cały czas musimy pamiętać, że organizm nie jest na tyle zdrowy, by mógł zostać wypisany z oddziału. Tyle metaforycznie. Wracając do rzeczywistości, działania podejmowane w ostatnich dwóch latach zaczynają procentować, a to dopiero początek „lepszego”.

No właśnie, co według Pana jest najważniejsze?

Nie odkryję Ameryki, gdy odpowiem, że to co w każdym gospodarstwie domowym. Najważniejszy jest budżet i sytuacja finansowa powiatu. Naszym celem jest maksymalna redukcja zadłużenia, które wynosiło ponad 40 milionów złotych. Proszę zwrócić w tym miejscu uwagę, że w ostatnich dwóch latach nie zaciągnęliśmy ani złotówki kredytu. Za to w tym czasie już spłaciliśmy 7 milionów złotych kredytów, które zostały zaciągnięte przed 2013 rokiem.
W tym roku planujemy spłatę kolejnych 7 milionów, tak samo będzie w latach następnych. Dzięki temu na koniec obecnej kadencji ogólne zadłużenie powiatu powinno spaść poniżej 20 milionów. Duże wyzwanie, aczkolwiek realne do wykonania. Ważne by zachować obecną dyscyplinę finansów i pracy.

Ale kredyt to nie wszystko.

Nie zgadzam się z taką opinią. Proszę zwrócić uwagę, że przez tak duże zadłużenie mieliśmy bardzo poważne problemy już w 2013 roku. Przez to dzisiaj nie mamy swobody w uchwalaniu budżetu, jesteśmy pod szczególnym nadzorem RIO, kolejny raz zostaliśmy wezwani do opracowania programu naprawczego, mamy najsłabszą sytuację ekonomiczną w Małopolsce. Do tego nie mamy swobody w podejmowaniu działań inwestycyjnych i rozwojowych.
Jaka jest tego przyczyna? Nieroztropne zarządzanie powiatem do 2013 roku i odziedziczone długi!

Mogą tu paść głosy, że kredyty te poszły na inwestycje realizowane w przeszłości…

Mógłbym odwrócić pytanie. Proszę mi odpowiedzieć, dlaczego nie wszyscy jeździmy Mercedesami i dlaczego nie mieszkamy w rozległych willach?
Odpowiedź jest oczywista. Ponieważ nas na to nie stać!
Tak samo powinno być w samorządzie. Powinniśmy realizować takie zadania, które nas nie przerosną. Powinniśmy realizować dobre jakościowo inwestycje, służące społeczności przez wiele lat. Czy tak jest? Proszę przejechać się osławionymi Zedermanką i Bydlinką.
Oczywistym jest, że szkoda, że te kilkadziesiąt milionów, które musimy oddać bankom nie wydamy na „drogi i chodniki”. Szkoda, że nasi poprzednicy zapomnieli o starej maksymie o kredytach, która brzmi – „pożyczasz cudze, oddajesz swoje!” Szkoda… Było minęło i wierzę, że wszyscy wyciągną nauczkę z takiego „modelu zarządzania”.
My nie mamy zamiaru załamywać rąk i z pełną determinacją maszerujemy naprzód.

Apropo’s dróg i chodników, co udało się zrobić w ubiegłym roku?

W ubiegłym roku pozyskaliśmy pełne 85% dofinansowanie na kompletną modernizację drogi w Witeradowie. Nikt mi nie wierzył, że uda się to zrobić. W takich przypadkach wychodzi konieczność dobrych relacji z władzami województwa. Tylko i wyłącznie dlatego, że byliśmy wiarygodnym partnerem dla ówczesnego marszałka Marka Sowy udało się już na samym początku uzyskać gwarancję pełnego dofinansowania. Nikt inny wówczas takich warunków nie dostał. Oczywiście pracujemy dzisiaj nad utrzymaniem dobrych relacji z nowym marszałkiem oraz nowym wojewodą.
Ponadto dzięki bardzo dobrej współpracy z gminami wyremontowano kilka odcinków dróg, wybudowano chodniki.
Doszliśmy także do porozumienia z PWiK i w Cieślinie została całkowicie wyremontowana droga.
Oddaliśmy do użytku plac postojowy na kilkadziesiąt aut w centrum Olkusza.
Staramy się rozsądnie wydawać pieniądze i sięgać po środki zewnętrzne, tam gdzie jest szansa na ich pozyskanie. W sumie w ubiegłym roku na infrastrukturę drogową w powiecie zostało wydanych kilka milionów złotych.
Po raz pierwszy w historii wraz z włodarzami gmin zawarliśmy porozumienie na mocy którego opracowaliśmy mapę drogowych inwestycji na tę kadencję.

No tak, to zostało zrobione, a jakie są plany?

Ambitne! Na pewno będziemy chcieli kontynuować rozpoczęty proces racjonalizacji sieci dróg powiatowych. Przypomnę, że w tym roku gmina Wolbrom przejęła niemal 70 km dróg. Ten proces należy kontynuować na terenie pozostałych gmin. Proszę sobie wyobrazić, że na naszym majątku w dalszym ciągu figurują drogi transportu rolnego, czy drogi typowo osiedlowe i śródmiejskie. Definicja drogi powiatowej jest jasna i jednoznaczna. Nie może być przyzwolenia na to, że nasze lokalne podatki w 100% zasilają budżety gmin, tak samo podatki od autobusów i ciężarówek, a obowiązek budowy i remontu dróg ma spoczywać na powiecie. To są złe rozwiązania systemowe. Poza tym nikogo nie muszę przekonywać, że niemal 100% ruchu ciężkich pojazdów odbywa się na drogach powiatowych.
W naszym konkretnym przypadku trzeba jasno powiedzieć – będziemy ponosić nakłady na te drogi, które są zgodne z definicją drogi powiatowej. Niestety do tego zmusza nas sytuacja finansowa.

W tym roku jest bardzo duża szansa na pozyskanie środków rządowych na przebudowę drogi w Kąpielach. Plan zakłada generalny remont ok 7 km drogi. Jesteśmy na 15 miejscu listy rankingowej, a środków w pierwszym rozdaniu wystarczyło na prawie 12 wniosków. Jeżeli powtórzy się sytuacja z lat poprzednich, to z tzw. oszczędności poprzetargowych, powinniśmy otrzymać dofinansowanie w wysokości ok 3 mln pln. Czy tak będzie, okaże się w połowie roku.
Ponadto zleciliśmy opracowanie kompletnych dokumentacji na przebudowy dróg:
– Bukowno ul. 1 maja,
– Olkusz, ul. Długa /do Spółdzielczej/
– Troks /od ronda/ i Braciejówka – pełna przebudowa z chodnikami oraz od Michałówki do Trzyciąża budowa chodników.
Chcemy, aby co roku zlecać przygotowanie kompletnych dwóch, trzech dokumentacji po to, by w okresie naborowym mieć je gotowe i dobrze przygotowane. W 2017 roku chcemy opracować kompletną dokumentację na przebudowę dróg w Gołaczewach, Osieku i części ulicy Głównej w Bolesławiu. W 2018 roku także będziemy chcieli opracować dobre projekty.
Ponadto planujemy przystąpić w tym roku do konkursów, w ramach PROW – przebudowa drogi Milonki, Tarnawa; w ramach „schetynówek” – Bukowno ul 1 Maja i Kwaśniów – Cieślin.
To są ambitne projekty, zaś w mniejszym wymiarze będziemy kontynuować rozpoczęte w latach poprzednich budowy chodników. Niewątpliwe jednym z takich zadań jest dokończenie ok 200 m chodnika pomiędzy Witeradowem i Olkuszem.

Widzę, że jest to dość dobrze zaplanowana przyszłość, ale powiat to nie tylko drogi?

Owszem, nie tylko drogi, ale te są najbardziej wrażliwym tematem w dyskusjach. Kolejnym bardzo ważnym aspektem jest szeroko rozumiana edukacja. Dzięki wsparciu Rady Powiatu w tej kadencji zracjonalizowaliśmy sieć placówek oświatowych w naszym powiecie. Działanie te wymogły na nas wskaźniki demograficzne. Jeszcze kilka lat temu co roku do pierwszych klas szkół średnich wstępowało ok 1500 uczniów, obecnie niewiele ponad 1000 uczniów z tendencją spadkową. I tak będzie co najmniej do 2023 roku. Widać wyraźnie, że te decyzje musiały zapaść, a pojawiające się głosy przeciwne, szczególnie padające z ust polityków są nieodpowiedzialne i populistyczne.

Obecnie na terenie powiatu funkcjonują:
– I, II i IV Liceum Ogólnokształcące,
– ZS nr1, ZS nr 3, ZS nr 4 i ZS w Wolbromiu,
– Zespół Szkół Specjalnych,
– Zespół Placówek Oświatowych,
– Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.
Ubiegły rok był pierwszym od wielu lat, gdzie jako organ prowadzący przeznaczyliśmy prawie 1,1 mln pln na remonty i wyposażenie naszych szkół. Chcielibyśmy ten trend kontynuować, ponieważ i tu są ogromne zaniedbania inwestycyjne.

Po wielu latach niemocy i przy abstrakcyjnie wysokim kosztorysie, z końcem roku udało się rozebrać barak zagrażający bezpieczeństwu i życiu przy LO IV. Zrobiliśmy to za rozsądne pieniądze. Poza rozbiórką udało się także ogrodzić ten teren. Jeżeli w tym roku wystarczy środków oraz będzie wola współpracy ze strony gminy Olkusz, to chcielibyśmy w tym miejscu wybudować parking dla pracowników i uczniów.
W tym roku planujemy budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZS nr 3, w latach następnych chcemy wybudować tego rodzaju obiekt przy każdej naszej szkole.
Od 1 lutego br działa wspólna obsługa księgowa dla wszystkich placówek oświatowych. Powołanie tego referatu da znaczne oszczędności, które będzie można wydać na wyposażenie szkół i podniesienie poziomu nauczania.
Jest bardzo duża szansa na pozyskanie kilkunastu milionów złotych środków europejskich na cele edukacyjne i z całą pewnością po te środki sięgniemy.
Ważą się losy dofinansowania na przeprowadzenie tzw głębokiej termomodernizacji naszych obiektów szkolnych. Złożyliśmy wniosek i liczymy na pozyskanie kilku milionów złotych.

Wszystko wskazuje na to, że obiekty w Bukownie, Kluczach i Trzyciążu nie będą niszczały. Zgodnie z wcześniej złożonymi deklaracjami, Zarząd Powiatu nie będzie sprzedawał tych nieruchomości. Udało się znaleźć podmioty, które zagospodarują to mienie. Dzięki temu unikniemy dewastacji i zniszczenia tych budynków.

Już dzisiaj mogę powiedzieć, że widzę realną szansę do budowy krytego basenu przy jednej ze szkół. Oczywiście nie wcześniej jak w okolicach 2020-22, ale od tego jesteśmy, żeby i takie plany snuć. Jeżeli udałoby się go wybudować, moglibyśmy się starać o profil szkoły mistrzostwa sportowego, a w takim przypadku za tym idą duże pieniądze.

No dobrze, a w samym starostwie dzieje się coś?

Oj tak, dzieje się i  to na wielu płaszczyznach.

W sferze pracowniczej. W starostwie pracuje obecnie ok 140 osób. W ubiegłym roku po raz pierwszy w historii podpisaliśmy wraz z organizacjami związkowymi tu działającymi Regulamin Pracy. Uchwalony został także nowy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zdecydowana większość pracowników otrzymała podwyżkę.

W sferze organizacyjnej. Oddaliśmy do użytku plac postojowy za budynkiem starostwa, urządziliśmy zieleń wokół budynku starostwa. Na wiosnę planujemy posadzić kolorowe jednoroczne kwiatki, by poprawić estetykę i wygląd przy urzędzie. W samym starostwie zaczęliśmy niezbędny remont. Gotowe są klatki schodowe, w tym roku chcemy wykonać generalny remont parteru i pierwszego piętra, za rok nieskiego parteru i drugiego piętra. Wyposażyliśmy archiwum zakładowe w szafy przesuwne. Niemal całkowicie wymieniliśmy sprzęt komputerowy, dzięki temu jego eksploatacja w skali roku będzie znacznie tańsza. Wymieniliśmy samochody, paradoksalnie z tego tytułu są znaczne oszczędności. Od stycznia został uruchomiony zamiejscowy referat wydziału komunikacji w Wolbromiu. W tym roku zaczynamy remont budynku pozyskanego od wojewody przy Alei Tysiąclecia. Przeniesiemy do niego Wydział Komunikacji. Nikogo nie muszę przekonywać, że dzisiaj standard…, zresztą jaki standard, nie ma go w ogóle. Chcemy, by osoby dokonujące czynności rejestracyjnych i innych miały elementarną wygodę i komfort, a pracownicy godne warunki pracy.

Czekamy na nabór oraz szczegółową interpretację warunków konkursowych z przeznaczeniem na modernizację zasobu geodezyjnego. Mamy tu wynegocjowane niemal 8 mln pln i tylko od warunków szczegółowych zależy, czy będzie nam je wydać w całości.

Jest co robić, czy jest coś jeszcze czym Pan Starosta chciałby się z nami podzielić?

W najbliższych tygodniach powinno dojść do podpisania porozumienia z marszałkiem oraz samorządami z Krzeszowic, Trzebini, Chrzanowa, Krakowa i Olkusza w sprawie zaprojektowania połączenia Olkusza z A4. Jest to projekt ambitny, bowiem mówimy o zupełnie nowym szlaku drogowym, które ma szansę powstać za kilka lat. Jest zatem wystarczająco dużo czasu, by solidnie ten projekt przygotować.

Zabiegam o wizytę u Ministra Infrastruktury i Budownictwa, wszak jest nim poseł z naszego okręgu. Zależy mi na tej wizycie, ponieważ nie da się uciec od pewnych problemów, które leżą w kompetencjach tego ministerstwa:
– musimy zacząć pochylać się nad problemem przeładowanej i zakorkowanej drogi do Krakowa. DK94 musi zostać zmodernizowana.
– musimy pochylić się nad problemem ewentualnych terenów zalewowych po zamknięciu kopalni. Istnieje ryzyko potężnych podtopień na terenie gmin Olkusz, Bolesław i Bukowno. Trzeba sobie jasno odpowiedzieć, że ani ZGH, ani samorządy nie udźwigną tego ciężaru. Te podtopienia muszą zostać uznane za szkody górnicze i to Skarb Państwa powinien wziąć na siebie tę odpowiedzialność. Jest to tym bardziej uzasadnione, że przez kilkadziesiąt lat państwo czerpało korzyści z tej działalności.
– dzisiaj być może wydaje się to śmieszne, ale powinniśmy zacząć rozmowy o kolejowym połączeniu Olkusza z Krakowem. Oczywiście nie da się wybudować autonomicznej linii kolejowej, ale pomysł na włączenie się w istniejącą w okolicach Zabierzowa, Rudawy, czy Krzeszowic wydaje się być całkiem realny i zasadny. To jest odległa przyszłość, ale kiedy o niej rozmawiać, jak nie dzisiaj?

Zmieniając temat, warto także wspomnieć o gwarantowanych 8 mln pln na modernizację i wyposażenie naszego szpitala. Ostatnio próbowano nam uszczknąć z tej puli, ale nie pozwoliliśmy na to. Teraz wszystko w rękach Zarządu Nowego Szpitala, by zechciał po te środki sięgnąć, gdy będzie ogłaszany nabór. Nie wolno stracić takiego dofinansowania!

Dzięki naszemu zaangażowaniu, udało się powiększyć skład i zasięg działania LGD nad Białą Przemszą. Dzisiaj jest to największe tego rodzaju stowarzyszenie w całej Małopolsce i w bliskiej przyszłości powinno mieć do dyspozycji duże środki finansowe do dyspozycji naszych mieszkańców.

Na pewno w najbliższym czasie będziemy zgłaszać stosowne projekty uchwał na Radę Powiatu mówiące o likwidacji OTUDiM w Jeżówce z końcem bieżącego roku. Mogę już w tym miejscu zagwarantować, że po likwidacji tego ośrodka, budynek ten nie zostanie sprzedany. Mamy pomysł na jego zagospodarowanie.

Czy na zakończenie chciałby Pan coś powiedzieć?

Tak. Chcę przede wszystkim podziękować Zarządowi Powiatu. Być może będzie to subiektywna opinia, ale z całą pewnością jest to najlepszy Zarząd w historii powiatu olkuskiego. Wśród moich współpracowników są fachowcy znający się bardzo dobrze na edukacji, szeroko rozumianej kulturze, polityce zdrowotnej oraz funkcjonowaniu samorządu. Wraz z moim doświadczeniem z okresu pracy na własny rachunek oraz znajomością zagadnień finansowych tworzymy idealny i zgrany zespół.

Dziękuję także tej części Rady Powiatu, która wspierała nas w najtrudniejszych chwilach oraz przy podejmowaniu trudnych, ale niezmiernie ważnych decyzji. Dzięki ich wsparciu i poczuciu odpowiedzialności za powiat, dzisiaj mamy wymierne efekty finansowe.

Chcę też podziękować pracownikom za lojalność i współpracę oraz zrozumienie. Proszę o wyrozumiałość mieszkańców naszego powiatu. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszystko jeszcze jest na oczekiwanym poziomie, ale mam świadomość tego, że pewne sprawy, pewne zmiany nawyków wymagają czasu. Ten proces już trwa i wierzę, że będzie tylko lepiej, szybciej i bardziej profesjonalnie.

Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów.

Dziękuję.
Rozmawiał Dariusz Tomsia

23
Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
23 Wątków
0 Odpowiedzi
0 Subskrybentów
 
Najbardziej aktywny
Najczęściej komentowany
0 Autorzy komentarzy
saskrupekbyłymiastowyooo Ostatni autorzy komentarzy
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
sas
sas

[quote name=”były”]Czytam i uwierzyć nie mogę, czy kiedykolwiek pojawi się u pana starosty refleksja dotycząca losów zawodowych nauczycieli po decyzji o likwidacji szkół: – skali zwolnień nauczycieli lub ich przenoszenia w stan nieczynny w wyniku zmian,– możliwości zatrudnienia nauczycieli w innych placówkach,– społecznych reperkusji likwidacji szkoły.[/quote]Nikt się nie liczy tylko nauczyciele. Jeżeli jest coraz mniej uczniów to trzeba zamykać szkoły. Szkoda, że w tym roku gmina też przynajmniej 2 nie zamknęła. A nauczycielą zawsze było źle, bo jeszcze za mało zarabiają i nie mają wolnego 😀 Nic się nie martwcie, wybudują galerię, to pójdziecie do pracy za 1400zł netto i… Czytaj więcej »

krupek
krupek

ale bełkot

były
były

Czytam i uwierzyć nie mogę, czy kiedykolwiek pojawi się u pana starosty refleksja dotycząca losów zawodowych nauczycieli po decyzji o likwidacji szkół:
– skali zwolnień nauczycieli lub ich przenoszenia w stan nieczynny w wyniku zmian,
– możliwości zatrudnienia nauczycieli w innych placówkach,
– społecznych reperkusji likwidacji szkoły.

miastowy
miastowy

p. Piasny mieszkający z dala od aglomeracji miejskiej nie wie co to znaczy mieszkać przy jakiejkolwiek drodze szybkiego ruchu czy autostradzie więc chce nam zafundować nastepną., Nie mówiąc o tym że ostatni porządny las przy Olkuszu szlag trafi.

ooo
ooo

[quote name=”Lizus”]Najlepszy zarząd w historii powiatu – jaka wysoka samoocena! Pogratulować! Ratuje powiat kosztem zwalnianych ludzi![/quote]
american dream ☺

Ciemniak
Ciemniak

[quote name=”pavv”]Artykuł sponsorowany, ale przynajmniej można go komentować i to się chwali![/quote]
Kto jest sponsorem artykułu polityk czy podatnik? Bo dla mnie to wielka różnica czy robią mnie w ….. za swoje czy za moje. Ktoś może wie?

obserwuje
obserwuje

[quote name=”pavv”]Artykuł sponsorowany, ale przynajmniej można go komentować i to się chwali![/quote]
no tak, Pan Piasny i powiat odwazniejszy niz gmina i Piasnik!!. Piasnik przy swoim artykule sponsorowanym, ktory mial go wybielic po akcji likwidacji szkol na wsi dolozyl pewnie kasy do opcji „brak komentarzy” co by za duzo hejtu nie bylo. A jeszcze ta szopka z prezydium. Dobrych ludzi sie kaze za to ze staneli po stronie spoleczenstwa i osmielili sie sprzeciwic jasnie panujacemu. Brak mozliwosci komentarzy pod artykulem Piasnika to wyraz tchorzostwa. Zenada ze strony UMiG. Szacunek dla powiatu ze nie zrobili tak samo.

Lizus
Lizus

Najlepszy zarząd w historii powiatu – jaka wysoka samoocena! Pogratulować! Ratuje powiat kosztem zwalnianych ludzi!

Zimny dół
Zimny dół

[quote name=”bmx”][quote name=”tak”]Chcę przede wszystkim podziękować Zarządowi Powiatu. Być może będzie to subiektywna opinia, ale z całą pewnością jest to najlepszy Zarząd w historii powiatu olkuskiego. Wśród moich współpracowników są fachowcy znający się bardzo dobrze na edukacji, szeroko rozumianej kulturze, polityce zdrowotnej oraz funkcjonowaniu samorządu. Wraz z moim doświadczeniem z okresu pracy na własny rachunek oraz znajomością zagadnień finansowych tworzymy idealny i zgrany zespół.To prawda Starosta utworzył mocny zespół[/quote]Szczegolnie Jan niezbedny jest mocny … Btw: podwladny realizuje wywiad ze swoim szefem? Rzeczywiscie jest to obiektywne dziennikarstwo. Bardziej wiarygodne byloby oswiadczenie. No coz: wychodzi madrosc.[/quote]Jasiu!,Jasiu!,Jasiu! musi być!.Jak nie ma Jasia to… Czytaj więcej »

Ixik
Ixik

😆 jakie zjęcie!!! Prawdziwy wódz narodu!!! Wyglada nawet lepiej niż przeciętna droga powiatowa.

M24
M24

Najlepszy zarząd w historii powiatu!!! Wzruszyła mnie skromność tego (moderacja). Ile dofinansowania dostali do pięknej nowej limuzyny starosty? Pewno 100% a wszystko w ramach oszczędności. Starosta spłaca kredyty naszymi amortyzatorami ( brak remontów dróg), wywalił pewno jakiego podrzędnego urzędnika i reszcie szaraków nie pozwala zarabiać, naszym zdrowiem (stan szpitala powiatowego) – natomiast on i zarząd jest najlepszy w historii, więc warty każdych pieniędzy i luksusów. Istny odwrotny Janosik ten nasz starosta. Oszczędza na biednych, by dać bogatym. W jednym napewno obecne władze przerosły wszystkie poprzednie. To hipokryzja i pycha, która na szczęście kroczy tuż przed upadkiem.

bmx
bmx

[quote name=”tak”]Chcę przede wszystkim podziękować Zarządowi Powiatu. Być może będzie to subiektywna opinia, ale z całą pewnością jest to najlepszy Zarząd w historii powiatu olkuskiego. Wśród moich współpracowników są fachowcy znający się bardzo dobrze na edukacji, szeroko rozumianej kulturze, polityce zdrowotnej oraz funkcjonowaniu samorządu. Wraz z moim doświadczeniem z okresu pracy na własny rachunek oraz znajomością zagadnień finansowych tworzymy idealny i zgrany zespół.
To prawda Starosta utworzył mocny zespół[/quote]
Szczegolnie Jan niezbedny jest mocny … Btw: podwladny realizuje wywiad ze swoim szefem? Rzeczywiscie jest to obiektywne dziennikarstwo. Bardziej wiarygodne byloby oswiadczenie. No coz: wychodzi madrosc.

Premier
Premier

Simply the Best 🙂

pszczółka maja
pszczółka maja

[quote name=”tak”]Chcę przede wszystkim podziękować Zarządowi Powiatu. Być może będzie to subiektywna opinia, ale z całą pewnością jest to najlepszy Zarząd w historii powiatu olkuskiego. Wśród moich współpracowników są fachowcy znający się bardzo dobrze na edukacji, szeroko rozumianej kulturze, polityce zdrowotnej oraz funkcjonowaniu samorządu. Wraz z moim doświadczeniem z okresu pracy na własny rachunek oraz znajomością zagadnień finansowych tworzymy idealny i zgrany zespół.
To prawda Starosta utworzył mocny zespół[/quote]
Na pewno Bóg tak chciał 🙂

tak
tak

Chcę przede wszystkim podziękować Zarządowi Powiatu. Być może będzie to subiektywna opinia, ale z całą pewnością jest to najlepszy Zarząd w historii powiatu olkuskiego. Wśród moich współpracowników są fachowcy znający się bardzo dobrze na edukacji, szeroko rozumianej kulturze, polityce zdrowotnej oraz funkcjonowaniu samorządu. Wraz z moim doświadczeniem z okresu pracy na własny rachunek oraz znajomością zagadnień finansowych tworzymy idealny i zgrany zespół.
To prawda Starosta utworzył mocny zespół

Młody
Młody

Kraków. Byli samorządowcy skazani za niegospodarność i korupcję
PAP 04.02.2016 17:54

„Krakowski sąd uznał w czwartek, że były wiceprezydent Krakowa i były poseł Tomasz Szczypiński oraz były wojewoda małopolski i były radny Krakowa Jerzy Adamik dopuścili się w 1999 r. korupcji i niegospodarności i doprowadzili do wyrządzenia 3,6 mln zł szkody w mieniu gminy Kraków.

Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,91446,19583741,krakow-byli-samorzadowcy-skazani-za-niegospodarnosc-i-korupcje.html#ixzz3zK3lWCPO

pszczółka maja
pszczółka maja

„Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie, świat, w którym baśń ta dzieje się…” 🙂

kolo
kolo

Podwyżki dla pracowników ?? A za co ?? Za pokazywanie środkowego wyprostowanego palca Starosto??? Wyraźnie było powiedziane, że chamów z niskim IQ masz zwolnić ..
Artykuł sponsorowany = czyli jaki ?? Kto zapłacił ?? Za lansowanie sie bez muchy powinno sie płacić z własnej kieszeni. Niech D. Tomsia potwierdzi ..

pavv
pavv

Artykuł sponsorowany, ale przynajmniej można go komentować i to się chwali!

Młody
Młody

[quote name=”Chory”]A może by Pan Starosta coś powiedział o funkcjonowaniu opieki zdrowotnej w Olkuszu za którą jest też odpowiedzialny.[/quote]

Opieka zdrowotna to chyba bardziej dziedzina i wieloletni konik wice-starosty Jana Orkisza – myślę że pojawi się w następnym wywiadzie z tym właśnie ekspertem od szpitala i całej powiatowej służby zdrowia …

www
www

Ludzie Pan Łukasz K. odchodzi z ZKG KM 😀 takie plany i wizja rozwoju aa tu nagle rezygnacja?
http://www.umig.olkusz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4612:szef-komunikacji-odchodzi&catid=14&Itemid=110

Chory
Chory

A może by Pan Starosta coś powiedział o funkcjonowaniu opieki zdrowotnej w Olkuszu za którą jest też odpowiedzialny.

porażka
porażka

Hahaha kolejne artykuły sponsorowane, tym razem rodem z Powiatu. Czyżbyśmy rozpoczęli kampanię wyborczą z 3-letnim wyprzedzeniem? Mam nadzieję, że żaden z Panów P. nie wygra następnych wyborów, a na olkuskiej scenie politycznej pojawi się ktoś nowy.
Tak BTW – przy artykułach sponsorowanych powinna pojawiać się informacja, kto je naprawdę sponsoruje – czy Piaśnik/Piasny z własnych pieniędzy, czy my wszyscy się zrzucamy na tę szopkę poprzez sponsorowanie tej propagandy z budżetu. Może Przegląd jako ‚czwarta władza’ zwróci się z tym pytaniem do UMIG i SP, wraz z żądaniem podania wszystkich kwot wydanych na te artykuły z budżetu?