ilcusiana10

Jubileuszowe spotkanie z okazji wydania 10. numeru czasopisma „Ilcusiana” odbyło się 24 czerwca. Uczestników powitała Dyrektor Biblioteki Jolanta Zięba. W czasie spotkania podsumowane zostały dotychczasowe działania związane z funkcjonowaniem czasopisma. „Ilcusiana” to półrocznik historyczno – społeczno – kulturalny o zasięgu powiatowym, ukazujący się w nakładzie 350 egzemplarzy. Posiada opracowane zasady pracy redakcji i przygotowania materiałów do druku. „Ilcusiana” to także ludzie, którzy je tworzą: rada programowa, autorzy, redaktor naczelny, zespół redakcyjny, wydawca. Rada Programowa została w ostatnim czasie poszerzona i w jej skład obecnie wchodzą: Mieczysław Karwiński, dr Włodzimierz Łysoń, dr hab. Marek Pieniążek oraz prof. dr hab. Bożena Popiołek. „Ilcusiana” zgromadziły wokół Biblioteki ciekawych ludzi, zainteresowanych historią i kulturą regionu – owocuje to nowymi pomysłami i projektami, dzięki którym wiedza o historii regionalnej będzie coraz bogatsza (swoje artykuły publikowało na łamach naszego pisma już 44 autorów). Dzięki regionalistom, współpracującym z „Ilcusianami”, promujemy region także poprzez spotkania dla mieszkańców, poruszające tematy związane z Olkuszem i okolicą.

Działalność Biblioteki w obszarze popularyzacji wiedzy o regionie została wzbogacona o współpracę z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. Podpisane zostało porozumienie o wzajemnym wspieraniu się w promowaniu wiedzy o historii, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o regionie.
Dopełnieniem działań Biblioteki na rzecz regionu są wystawy – „Poczta podziemna”, „Pamięć Francesco Nullo i bohaterów Powstania Styczniowego na ziemi olkuskiej” i „Olkusz, jakiego już nie ma”.

Redaktor naczelny – Jacek Sypień omówił zawartość bieżącego numeru. Pierwszą prelegentką była Pani Barbara Pietrzak – Struzik, która przybliżyła tematykę swojego artykułu, dotyczącą rocznicy bitwy pod Krzywopłotami. Następnie głos zabrał dr Dariusz Rozmus, który podzielił się wiedzą na temat ostatnich odkryć archeologicznych z zakresu historii górnictwa na ziemi olkuskiej. Jako ostatni wystąpił Jacek Sypień z wykładem o historii dworku i rodziny Machnickich w Olkuszu.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o