Klucze

Obchodzony w tym roku jubileusz 25-lecia Koła PSONI w Wolbromiu został połączony z otwarciem Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach. Uroczystość zaszczyciła Pierwsza Dama RP Agata Kornhauser-Duda, która od kilku lat utrzymuje bliskie kontakty w ośrodkiem. Przypomniano historię prężnie działających placówek Koła, a także uhonorowano zasłużonych dla jego rozwoju.

– 25 lat to wyjątkowy jubileusz dla naszego Stowarzyszenia. To czas, w którym dokonane zostały rzeczy niemożliwe, czas, w którym z niczego powstało tak wiele – tak w największym skrócie podsumowują miniony czas członkowie stowarzyszenia, którzy swoje dokonania przedstawili gronu zaproszonych na uroczystość dostojnych gości w retrospektywnej prezentacji multimedialnej.

Po symbolicznym przecięciu wstęgi na tle obrazu, przedstawiającego budynek CWITONIR oraz poświęceniu obiektu przez proboszcza parafii Podwyższenia NMP Nieustającej Pomocy w Kluczach, nastąpiło wręczenie odznaczeń przyznawanych przez stowarzyszenie, którego dokonał sekretarz Zarządu Głównego PSONI Mariusz Bojarowski. Medalami „Fideliter et constanter” nadanymi przez Kapitułę Zarządu Głównego PSONI zostały wyróżnione osoby, odznaczające się szczególnymi zasługami w dziedzinie działalności na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną.  Wśród odznaczonych znalazły się: pani prezydentowa Agata Kornhauser-Duda,  Urszula Marcinkowska – przewodnicząca Zarządu Koła w Wolbromiu, jego wiceprzewodnicząca – Aneta Rzepka, skarbniczka – Gabriela Sorodnik oraz członkini Zarządu Koła Ewa Kałwa. Za szczególne zrozumienie i wspieranie inicjatyw oraz współpracę z PSONI Koło w Wolbromiu, a także za znaczącą pomoc w rozwiązywaniu problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną Dyplomy Honorowe wraz  z Kulą Doskonałości otrzymali przedstawiciele władz samorządowych: wójt Gminy Klucze  Norbert Bień  oraz burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom – Adam Zielnik.

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz, który podczas uroczystości reprezentował samorząd województwa małopolskiego, za aktywne działania na rzecz społeczności lokalnych, przyczyniające się do rozwijania społeczeństwa obywatelskiego i wzbogacające tym samym dorobek regionu wręczył Odznaki Honorowe Województwa Małopolskiego „Złoty Krzyż Małopolski” Ewie Rosiek, pełniącej funkcję sekretarz Zarządu Koła PSONI w Wolbromiu i od blisko 20 lat dyrektorce OREW w Wolbromiu oraz Zbysławowi Owczarskiemu, członkowi Zarządu Głównego oraz Zarządu Koła PSONI w Wolbromiu.

Nie zabrakło też wzruszającej, ale i pełnej humoru części artystycznej. Niepełnosprawni artyści z WZT w Lgocie Wolbromskiej przedstawili układ choreograficzny z chorągwiami „Przeźroczysty wiatr”., natomiast kadra OREW rozbawiła wszystkich inscenizacją „Rzepki” J. Tuwima. Na koniec goście mogli zwiedzić budynek Centrum oraz zobaczyć wystawę fotograficzną, przedstawiającą najważniejsze wydarzenia z 25-letniej historii Koła PSONI w Wolbromiu, a także wystawę prac rękodzielniczych wykonanych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Otwarta właśnie oficjalnie placówka CWITONIR powstała w budynku byłego Zespołu Szkół w Kluczach, który został użyczony Stowarzyszeniu na okres 20 lat przez Gminę Klucze. Część obiektu została przystosowana na mieszkania chronione. Całkowity koszt utworzenia Centrum wyniósł ponad 7 mln zł. W ramach CWITONIR funkcjonuje: Placówka Wsparcia Dziennego „Otwarte drzwi” dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż., w której od poniedziałku do soboty przeprowadzane są bezpłatne zajęcia wspierające – od pomocy w nauce, opiece i wychowaniu dzieci, przez zajęcia sportowo-ruchowe, manualno-plastyczne, muzykoterapię, haloterapię (sesje w grocie solnej) czy zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, a także indywidualne konsultacje z logopedą, psychologiem, fizjoterapeutą.

Dzienne Centrum Aktywności to placówka przeznaczona dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, w tym także z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które nie znajdują pomocy w innych placówkach lub pomoc ta nie jest wystarczająca. W Centrum realizowane są grupowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz indywidualne zabiegi z zakresu rewalidacji ruchowej, masażu i fizjoterapii.

Placówka realizuje także projekt „Droga do samodzielności”, którego celem  jest aktywizacja zawodowa i wsparcie w dążeniu do jak największej samodzielności dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Uczestnikom zapewniana jest indywidualna diagnoza potrzeb, wsparcie psychologiczne, pomoc doradcy zawodowego, pośrednika pracy oraz trenera zatrudnienia wspieranego. Oferowana jest pomoc prawna oraz porady dietetyka. Dodatkowo w ramach projektu istnieje perspektywa odbycia kursów i szkoleń, a także możliwość zamieszkania w całkowicie wyposażonych mieszkaniach wspomaganych. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, natomiast dla uczestników kursów i staży zawodowych zapewniane są stypendia.    

Zdjęcia PSONI Koło Wolbrom 

Obchodzony w tym roku jubileusz 25-lecia Koła PSONI w Wolbromiu został połączony z otwarciem Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach. Uroczystość zaszczyciła Pierwsza Dama RP Agata Kornhauser-Duda, która od kilku lat utrzymuje bliskie kontakty w ośrodkiem. Przypomniano historię prężnie działających placówek Koła, a także uhonorowano zasłużonych dla jego rozwoju.
Zdjęcia: PSONI Koło Wolbrom
« 1 z 2 »
0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments