Olkusz

Rozpoczęcie inwestycji, o której w Olkuszu mówiło się od dekady, zbliża się wielkimi krokami: w maju bieżącego roku rusza przebudowa olkuskiego odcinka Drogi Krajowej nr 94. Jakie prace zostaną wykonane w pierwszej kolejności, ile potrwa remont i jak będzie wyglądać tymczasowa organizacja ruchu w naszym mieście?

Przypomnijmy, że przetarg na modernizację olkuskiego odcinka „krajówki” ogłoszony został w lipcu ubiegłego roku, a na początku października Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała zestawienie ofert wykonawców ubiegających się o realizację tego zadania. W toku postępowania wybór padł na firmę STRABAG, jednakże, po wniesieniu odwołania przez innego z oferentów, decyzja ta została anulowana. Wszystkie oferty zostały poddane ponownej analizie, w wyniku której GDDKiA uznała za najkorzystniejszą ofertę przedstawioną przez konsorcjum firm: NDI (lider), NDI SOPOT, Masfalt oraz Drogomex. Umowa z wykonawcą robót budowlanych na realizację inwestycji została podpisana 7 marca bieżącego roku, natomiast plac budowy został przekazany wykonawcy 19 marca.

Inwestycja ma objąć odcinek o długości ponad 4,4 kilometra: remont ma zacząć się na wysokości Grodziska przy ulicy Staromiejskiej i sięgnąć do skrzyżowania ulicy Centralnej z ulicą Pakuska: na tym fragmencie drogi przebudowanych ma zostać sześć skrzyżowań i dwa podziemne przejścia, a ponadto powstać ma kładka dla pieszych, łącząca ulice Cegielnianą i Szkolną. Na głównym skrzyżowaniu w centrum naszego miasta, pomiędzy ulicami Centralną, Kościuszki i Rabsztyńską, zaplanowano zaś dwupoziomowy węzeł: na poziomie gruntu powstać ma skrzyżowanie obsługujące ruch lokalny, a pod nim ma zostać poprowadzona „krajówka”. Ponadto przebudowie mają zostać poddane jeszcze skrzyżowania DK94 z ulicą Gwarków i ulicą Wspólną; z ulicą 20 Straconych i ulicą Mickiewicza; z ulicą Wiejską i ulicą Słowackiego oraz z ulicą Wyszyńskiego. Wszystkie te skrzyżowania mają posiadać sygnalizację świetlną, a na skrzyżowaniu z ulicą Długą i Kruszcową powstać ma rondo turbinowe.

Kilka tygodni temu poseł Łukasz Kmita wystosował w tej sprawie interpelację do Ministerstwa Infrastruktury, dopytując o szczegóły realizacji tej inwestycji. Jak wynika z udzielonej mu odpowiedzi, obecnie przygotowywany jest harmonogram robót budowlanych oraz plan wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu. „Powyższe działania wymagają skompletowania stosownych opinii oraz uzgodnień tak, aby GDDKiA jako organ zarządzający ruchem na drogach krajowych, mógł zatwierdzić organizację ruchu dla I etapu budowy przedmiotowej inwestycji. Niezależnie od powyższego, w II połowie kwietnia br. planowane są następujące prace przygotowawcze w zakresie: inwentaryzacji geodezyjnej, inwentaryzacji infrastruktury wraz z odkrywkami urządzeń obcych, inwentaryzacji budynków zlokalizowanych w sąsiedztwie budowy, badań geotechnicznych oraz niezbędnej wycinki zieleni. Prace rozbiórkowe planowane na I połowę maja bieżącego roku.” – wylicza podsekretarz stan w Ministerstwie Infrastruktury Paweł Gancarz.

Z udzielonych przez niego informacji wynika na dodatek, że aktualnie opracowywany jest Projekt Czasowej Organizacji Ruchu, czyli dokument, który umożliwi określenie ruchu drogowego podczas realizacji robót budowlanych omawianej inwestycji, w tym również na przedmiotowych skrzyżowaniach. Nie będzie on jednak podlegać konsultacjom z mieszkańcami: „Przepisy prawne wskazują poszczególne organy, które mają możliwość wyrażania opinii i uwag do projektu organizacji ruchu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, Tymczasowa Organizacja Ruchu nie podlega konsultacjom społecznym. Niemniej jednak, wprowadzając Tymczasową Organizację Ruchu podczas prowadzenia prac budowlanych, zwraca się uwagę na minimalizację powstałych, podczas realizacji inwestycji, niedogodności dla społeczeństwa lokalnego.” – podkreśla Paweł Gancarz.

Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury odniósł się również do kwestii monitorowania przez GDDKiA możliwości powstania deformacji nieciągłych i wzrostu poziomu podziemnych i gruntowych wód w związku z likwidacją kopalni w naszym regionie: „Projekt budowlany dla rozbudowy odcinka DK 94 w Olkuszu został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej, obejmującej swym zakresem m.in. dokumentację hydrologiczną. Dokumentacja ta umożliwiła określenie warunków hydrologicznych związanych z zakończeniem i zmianą poziomu odwadniania likwidowanego zakładu górniczego rud cynku i ołowiu Kopalnia «Olkusz – Pomorzany», w tym określony został również maksymalny poziom odtworzenia zwierciadła wód gruntowych.” – informuje Paweł Gancarz, dodając przy tym, że w celu obserwacji zmiany poziomu wód gruntowych planowana jest budowa piezometru w rejonie skrzyżowania dwupoziomowego przy ulicach Kościuszki i Rabsztyńskiej.

Zgodnie z zapisami umowy, od chwili jej zawarcia wykonawca ma 24 miesiące (plus przerwy zimowe, trwające od połowy grudnia do połowy marca) na przeprowadzenie wszystkich prac. Harmonogram budowy określa zatem zakończenie robót omawianej inwestycji na III kwartał 2026 roku.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze