wasze interwencje nowe

Pozyskiwanie przez samorządy unijnych dotacji umożliwia realizację wielu inwestycji i programów, których gminy nie byłyby w stanie samodzielnie sfinansować. Wkrótce dostępne będą pieniadze z nowej perspektywy finansowej. Jak kwestia sięgania po środki z Unii Europejskiej wygląda w gminie Klucze? O to właśnie pytają zainteresowani mieszkańcy.

-Czy Gmina Klucze złożyła już jakiekolwiek wnioski na pozyskanie nowych środków unijnych z rozdania na lata 2014 – 2020? Czy Gmina w ogóle ma plan zadań, na które zamierza składać wnioski o środki unijne i czy może podać taki plan do publicznej wiadomości? Jawna polityka informacyjna prowadzona jest obecnie przez burmistrza Olkusza Romana Piaśnika, który wszelkie decyzje i zamierzenia władz miasta podaje do wiadomości publicznej. Czy władze gminy Klucze zamierzają prowadzić podobną politykę informacyjną? – taki mail trafił na naszą redakcyjną skrzynkę.

Na listę konkretnych projektów trzeba będzie jeszcze poczekać, ponieważ obecnie nie jest otwarty żaden nabór wniosków w ramach tych środków. Jak informują władze Klucz, w dniu 14 maja 2015 roku Zarząd Województwa Małopolskiego (będący Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020) przyjął „Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”, gdzie pierwsze nabory wniosków dotyczących Gminy Klucze planowane są na III i IV kwartał tego roku.

Unijna kasa będzie dostępna również z nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Na razie trwają prace legislacyjne w zakresie przygotowania szczegółowych rozporządzeń w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach poszczególnych instrumentów PROW 2014 – 2020. Harmonogram naboru wniosków aplikacyjnych nie został jeszcze opublikowany. – Jedynie Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w lutym tego roku ogłosił nabór wniosków w ramach realizowanego w Małopolsce w latach 2014-2020 Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”. O pierwsze pieniądze mogły wnioskować powiatowe urzędy pracy z Małopolski. Bez względu na brak otwartych naborów na środki unijne w ramach nowej perspektywy finansowej nadmieniam, że cały czas czynimy starania aby być jak najlepiej przygotowanym do skutecznej aplikacji o te środki. Jednym z priorytetów są zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii, a w szczególności z ograniczaniem niskiej emisji na terenie naszej gminy. Biorąc pod uwagę fakt, że w bieżącej perspektywie finansowej Unii Europejskiej zagadnienia dotyczące niskiej emisji będą mogły uzyskać znaczne dofinansowanie, Gmina Klucze, aby nie pozostać w tyle, od kilku miesięcy prowadzi za pomocą ankiet dotyczących ograniczenia niskiej emisji rozpoznanie wśród mieszkańców gminy. Celem tej akcji jest zebranie jak najwięcej informacji dotyczących zapotrzebowania na tzn. odnawialne źródła energii. W chwili obecnej jesteśmy na etapie tworzenia Programu Niskiej Emisji, który będzie niezbędnym załącznikiem do aplikacji o środki unijne – zapewnia wójt gminy Klucze Norbert Bień.

Dowiedzieliśmy się również, że gmina zamierza aplikować o zagospodarowanie terenów okołopustynnych, tak, by można je było wykorzystać pod kątem turystycznym. W planach jest stworzenie infrastruktury służącej turystom, a na jej bazie nowych miejsc pracy oraz nowego pola aktywności gospodarczej dla przedsiębiorców z terenu Gminy Klucze. Mogą to być punkty małej gastronomii, agroturystyka przypustynna, organizacja imprez plenerowych typu rajdy konne lub piesze czy biegi na orientację.

Przy okazji pytań dotyczących starań o unijne środki pojawiła się kwestia prowadzenia transparentej polityki informacyjnej. Wójt zapowiada, że tak, jak do tej pory, o wszelkich działaniach będzie powiadamiał mieszkańców gminy. – O wszystkim, co dotyczy Gminy Klucze, a w szczególności o realizowanych inwestycjach w ramach pozyskiwanych środków zewnętrznych, informujemy na bieżąco na stronach internetowych naszego Urzędu oraz w Samorządowym Biuletynie Informacyjnym „Echo Klucz”, który jest kolportowany na terenie całej Gminy. Sam fakt przystąpienia do działań związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych oraz ich realizacji jest podawany do publicznej wiadomości poprzez udostępniony rejestr umów. W nim między innymi prezentowane są umowy związane z postępowaniem przygotowawczym do projektu, jak np. zlecenie wykonania dokumentacji projektowej do konkretnego projektu – wyjaśnia Norbert Bień.

 

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o