Bolesław

Niedługo kierowcy, wyjeżdżając z Bolesławia w kierunku Olkusza, będą mogli korzystać z łącznika pomiędzy ul. Osadową a drogą krajową 94. Wzdłuż nowego traktu powstała także ścieżka pieszo – rowerowa.

W ramach przedsięwzięcia wykonano także na „krajówce”dodatkowy pas, aby kierowcy bezpiecznie mogli włączyć się do ruchu. Wzdłuż łącznika i DK 94 biegnie ciąg pieszo-rowerowy (to kontynuacja traktu zbudowanego w roku 2020 wzdłuż drogi DP1068K biegnącej przez Bolesław, od skrzyżowania z ul. Kluczewską do ul. Osadowej). Zakres robót obejmował także przebudowę systemu odwodnienia, wykonanie oznakowania drogi oraz montaż barier.

Wykonawcą inwestycji jest P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika z Boronowa. Zadanie jest realizowane przez Powiat Olkuski, ale finansowane z budżetu gminy Bolesław.  – Trzeba jednak zaznaczyć, że pozyskano środki na realizację tego zadania od firmy DB Cargo Polska SA, która na terenie gminy prowadzi działalność związaną z eksploatacją piasku. Za przekazaną do budżetu gminy darowiznę bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również bardzo serdecznie Dyrekcji GDDKiA w Krakowie za przychylność i bardzo dobrą współpracę przy realizacji zadania – mówi wójt gminy Bolesław Krzysztof Dudziński. Inwestycja kosztowała prawie 550 tys. złotych.

Plany budowy łącznika i ścieżki pieszo – rowerowej sięgają 2017 roku, kiedy to Gmina Bolesław i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawarły w tej kwestii porozumienie. – Gmina miała opracować dokumentację projektową. GDDKiA zobowiązała się do ścisłej współpracy w zakresie przygotowania dokumentacji oraz wykonania remontu dróg serwisowych (zbiorczych) po zapewnieniu finansowania z budżetu państwa. Ze względów proceduralnych związanych z brakiem możliwości regulacji stanu prawnego działek na terenie Olkusza niestety nie uzyskano stosownych dokumentów (pozwoleń) na przeprowadzenie ich remontu. W czerwcu bieżącego roku, aby zapewnić bezpieczny ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż DK94, pomiędzy Bolesławiem a Olkuszem, ponownie rozpocząłem rozmowy dotyczące procedowania wykonania takiego połączenia, stanowiącego również, a może przede wszystkim drogę serwisową. Jej powstanie na tym odcinku znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zabezpieczy możliwość ruchu pojazdów w przypadku konieczności dojazdu służb ratunkowych. Jestem przekonany, że droga ta zapewni bezpieczeństwo poruszającym się pieszym i rowerzystom pomiędzy Bolesławiem i Olkuszem. Jestem pełen optymizmu i mam nadzieję, że już niedługo będzie można korzystać z tego połączenia – dodaje wójt Dudziński.

Roboty związane z wykonaniem połączenia pomiędzy drogą powiatową biegnącą przez Bolesław a DK94 dobiegły końca, ale na możliwość korzystania z drogi i ścieżki trzeba jeszcze poczekać. -Inwestycja została zakończona, w piątek, 6 sierpnia planowany jest odbiór. Jeśli wykonane roboty zostaną pozytywnie odebrane, złożymy dokumenty do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i będziemy czekać na pozwolenie na użytkowanie łącznika oraz ścieżki rowerowej – mówi dyrektor Zarządu Drogowego w Olkuszu Paweł Pacuń.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze