20 wolontariuszy wraz z opiekunem z  I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu przez pół roku pomagało podopiecznym Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olkuszu. Przygotowali oni dla niepełnosprawnych wiele zajęć i warsztatów. Wszystkie te działania miały pomóc integracji osób chorych z młodymi wolontariuszami oraz innymi zdrowymi ludźmi.
– Przez naszą działalność wytworzyła się więź między niepełnosprawnymi a wolontariuszami. Wzajemne wsparcie, szacunek i przyjaźń zaowocowały otworzeniem się chorych na świat – podkreśla Beata Szymczyk-Bąchór, pedagog z  I LO.

W ramach projektu przeprowadzono także warsztaty: artystyczne, kulinarne, krawieckie, sportowe, a także kontynuowano prace nad przedstawieniem „Wznieść serce nad zło”. Jest to montaż słowno-muzyczno-taneczny z udziałem niepełnosprawnych. Ma on ich pobudzić artystystycznie oraz ośmielić do występów publicznych. Zwieńczeniem pracy był występ przed publicznością z I LO oraz innych szkół olkuskich.
– Przesłanie naszego przedstawienia to apel do wszystkich ludzi o godne traktowanie każdego człowieka:  dziecka, starca, ciężko chorego, upośledzonego, niepełnosprawnego; o godne, dobre życie poświęcone drugiemu człowiekowi, bo „…tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia…”; o miłość, bez której człowiek więdnie, usycha i ginie – dodaje opiekunka wolontariuszy.
Młodzież uczyła się pokonywać bariery. Młodzi ludzie byli pełni obaw, ale przede wszystkim byli pełni chęci i zapału, a to było najważniejsze.
Dla wielu z nich był to  dotychczas jedyny kontakt z ludźmi niepełnosprawnymi. Uczyli się od nich radości życia, pogody ducha, entuzjazmu, czego często brakuje każdemu z nas.
Nauczyli się też cierpliwości, wyrozumiałości i szacunku. Traktowali się po bratersku. Pomagali sobie w trudnych chwilach, a tych nie brakowało. Zrozumieli, że warto cieszyć się każdym dniem, każdym miłym gestem.
– Spotkania młodzieży z grupą niepełnosprawnych uczestników WTZ z Olkusza pokazały, jak istotną rolę pełnią zajęcia teatralne w procesie terapeutycznym. Poprzez wspólną zabawę, integrację wytworzyła się atmosfera wzajemnej życzliwości i troski o drugą osobę. Wspólna praca sprzyjała tworzeniu się klimatu przyjaźni i twórczości. Uczestnicy uczyli się pokonywać trudności związane z nauką tekstu, ruchu, wnosząc przy tym wiele pracy, serca i zaangażowania – ocenia Krystyna Bargieł, kierownik olkuskich WTZ.
Do małopolskiego projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” I LO przystąpiło w II semestrze roku szk. 2008/09 . To program  przygotowujący uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym. Organizatorem projektu jest Województwo Małopolskie, współorganizatorzy to: Kuratorium Oświaty w Krakowie, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej w Krakowie i Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.  Projekt jest odpowiedzią na przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II, który apelował, byśmy „dawali świadectwo miłosierdzia” i nieśli pomoc ludziom potrzebującym.
To już trzecia edycja tego projektu, skierowana do uczniów  gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego. W 2007 r. uczestniczyło 138 szkół, w 2008 – 185 szkół. Projekt ma przyczynić się do pobudzania inicjatyw wychowawczych w szkołach, promowania wśród młodzieży wartości uniwersalnych, ma także umożliwić upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez uczestników projektu.  Służy tworzeniu w szkołach województwa małopolskiego podstaw trwałego wolontariatu. Najlepsze projekty zostaną nagrodzone.
Źródło: Beata Szymczyk-Bąchór, I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
avatar
500
  Subskrybuj  
Powiadom o