Bukowno

„Uratujmy las między Bukownem a Olkuszem” pod takim hasłem zbierane są w Internecie podpisy pod petycją do radnych z Bukowna, którzy mają głosować nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inicjatorzy akcji boją się, że tereny tzw. Pustyni Starczynowskiej przeznaczone zostaną pod wydobycie piasku. Burmistrz miasta też nie chce wejścia z życie takiego scenariusza. Natomiast o ostatecznym kształcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zadecydują w głosowaniu radni Rady Miejskiej.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bukownie jest już na ostatniej prostej. Od połowy września zorganizowane zostanie publiczne wyłożenie projektu w magistracie. Każdy zainteresowany będzie mógł zapoznać się z jego dokumentacją projektową wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Przeciwko wnioskowi prywatnego inwestora, procedowanemu przez  burmistrza w trakcie prowadzonej w urzędzie procedury planistycznej protestuje grupa mieszkańców, która zorganizowała zbiórkę podpisów pod internetową petycją.

„NIE” dla wycinki lasu i wydobycia piasku

W związku z powzięciem informacji o decyzji Ministra Klimatu i Środowiska wydanej po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Bukowno o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 247,7861 ha na cele nieleśne, my obywatele – mieszkańcy Bukowna apelujemy do Radnych Rady Miejskiej – naszych przedstawicieli, o odrzucenie  w trakcie glosowania nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmian w zakresie przeznaczenia tychże gruntów na cele nierolnicze i nieleśne, w tym tereny eksploatacji powierzchniowej – czytamy na wstępie petycji. 

Inicjatorzy akcji wyrażają swój stanowczy sprzeciw wobec możliwości przemysłowego wydobycia piasku w ich okolicy. W uzasadnieniu apelu pada szereg argumentów, głównie o charakterze ekologicznym. Autorzy dokumentu twierdzą, że działalność eksploatacyjna doprowadzi  do nieodwracalnych zmian w ekosystemie, zdegraduje florę i faunę oraz niekorzystnie wpłynie na zdrowie i życie ludzi. Pod dokumentem podpisało się już niespełna 900 osób. Z jego treścią można zapoznać się pod adresem:

https://secure.avaaz.org/community_petitions/pl/radni_rady_miejskiej_w_bukownie_uratujmy_las_miedzy_bukownem_a_olkuszem/

Czy Pustynia Starczynowska będzie bezpieczna?

W petycji kilkukrotnie pada przykład tzw. Pustyni Starczynowskiej, która miałaby ucierpieć na wprowadzonych zmianach. Owa pustynia to niemal całkowicie zarośnięty obszar lotnych piasków, zlokalizowany pomiędzy Olkuszem a Bukownem. Przed wiekami pozyskiwano tutaj drewno, wykorzystywane następnie w okolicznych kopalniach. Obecnie rosną tutaj niskie sosny. Szacuje się, że piasek może zalegać w tym miejscu do 20 metrów głębokości.

Na początku XX wieku planowano rozpocząć tutaj eksploatację piasków. W 1922 roku Zarząd Okręgowy Lasów Państwowych zawarł z dwoma towarzystwami przemysłowymi umowę na wydobycie surowca, jednak plany te pokrzyżował wybuch II wojny światowej.  Od 1949 roku obszary pustyni zaczęto obsadzać m.in. wierzbą kaspijską i sosną. 

Burmistrz Bukowna też nie chce, aby teren ten stał się miejscem powierzchniowej eksploatacji piasku. – W trakcie prowadzonej procedury planistycznej wszystkie wnioski osób fizycznych i prawnych o zmianę przeznaczenia terenów w miejscowym planie, które są zgodne ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, burmistrz przekazuje do właściwych organów o wydanie w tych sprawach odpowiednich decyzji i opinii. W przypadku zmiany przeznaczenia terenów Pustyni Starczynowskiej, pomimo zgody wydanej przez Ministra Klimatu i Środowiska nie uznałem tego wniosku za zasadny i zdecydowałem o nieumieszczeniu go w projekcie miejscowego planu, który zostanie przedstawiony radnym i mieszkańcom w trakcie publicznego wyłożeniu tego dokumentu. Mam nadzieję, że radni podzielą moje zdanie w tej sprawie – podkreśla burmistrz Bukowna, Mirosław Gajdziszewski. 

7 września na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bukownie zawisł w tej sprawie stosowny komunikat burmistrza. – W związku z licznymi zapytaniami Mieszkańców Miasta Bukowno, dotyczącymi terenów leśnych położonych między ul. Sosnową i ul. Długą (tzw. Pustynia Starczynowska) informuję, iż zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Burmistrz Miasta Bukowno nie zamierza przeznaczyć przedmiotowych terenów pod eksploatację piasku, na dowód czego załączamy fragment projektu planu miejscowego obejmującego przedmiotowy teren, zgodnie z którym zostaje on przeznaczony pod tereny leśne – czytamy w komunikacie, zamieszonym na stronie Urzędu Miejskiego w Bukownie.

fot. pixabay.com

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Adam Kieltyka
2 lat temu

Sprawa jest jak najbardziej słuszna, tylko petycją do samorządowców to jeszcze chyba nikt nigdzie niczego nie załatwił 🙂 Pomyślcie o odpowiednim adresacie, to może się uda .