Gmina Trzyciąż

Wójt Roman Żelazny podpisał umowę z wybranym w przetargu wykonawcą – INSTAL WARSZAWA S.A – na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Trzyciążu”. Inwestycja pozwoli na dostosowanie istniejącej oczyszczalni do współczesnych potrzeb i wymogów, a także na dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej i podłączanie do niej kolejnych użytkowników z części sołectw wchodzących w skład gminy Trzyciąż, gdzie wciąż jeszcze nie ma tego udogodnienia. 

Inwestycja obejmuje: zagospodarowanie terenu, budowę nowej oraz przebudowę istniejącej infrastruktury poprzez m.in.: budowę stacji kraty rzadkiej, budowę budynków technologicznych, budowę zbiorników technologicznych, budowę stacji PIX, budowę komory pomiarowej, budowę stacji zlewnej ścieków i osadów, budowę pompowni osadu, budowę budynku techniczno-socjalnego, budowę pompowni ścieków oczyszczonych, budowę osadnika wód opadowych, przebudowę kraty ręcznej, przebudowę piaskownika poziomego, przebudowę stawu, przebudowę stawu ze zmianą funkcji, prace rozbiórkowe, budowę instalacji i urządzeń wewnętrznych, budowę instalacji zewnętrznych w tym instalacji fotowoltaicznej i przebudowę stacji trafo ST, rozbudowę nawierzchni utwardzonych (drogi, place, 3 stanowiska postojowe, chodniki).

Zgodnie z zapisami umowy wynagrodzenie Wykonawcy wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT będzie wynosiło: netto 14 498 000,00 zł, + VAT 3 334 540,00 zł – w sumie: 17 832 540,00 zł brutto, a inwestycja ma być zrealizowana do 30 listopada 2025 r.

Na realizację tego niezwykle ważnego dla dalszego rozwoju zadania Gmina Trzyciąż pozyskała dotację z budżetu państwa w wysokości 9,5 mln zł. Pozostała kwota jest zabezpieczona w budżecie gminy, ale wójt Żelazny zapewnia, że gdy tylko pojawi się kolejna szansa na pozyskanie dodatkowych środków zewnętrznych, będą składane wnioski o następne dofinansowania.
0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze