Bukowno

Kontrowersje wokół zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Bukowna nie maleją. Od połowy września trwa proces wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmian w tym dokumencie wraz z prognozą ich oddziaływania na środowisko. Jednym z elementów administracyjnej procedury jest publiczna dyskusja, która miała miejsce w ubiegły poniedziałek, 11 października b.r. Ze względu na duże zainteresowanie, zorganizowano ją w auli Miejskiego Ośrodka Kultury.

Ogromne emocje, gorąca dyskusja i kategoryczny sprzeciw — w ten sposób można podsumować publiczną dyskusję nad zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego Bukowna. Mieszkańcy miasta boją się, że tereny tzw. Pustyni Starczynowskiej po zmianie planu przeznaczone zostaną pod wydobycie piasku. Zdaniem wielu z nich taka działalność doprowadziłaby do nieodwracalnych zmian w ekosystemie poprzez degradację fauny i flory.

– Nie mamy żadnego interesu w prowadzeniu wydobycia na tym terenie. Jedynym beneficjentem tej rabunkowej eksploatacji byłaby prywatna firma będąca spółką córką zagranicznego koncernu. Domagamy się takich zapisów, które będą zabezpieczać interesy mieszkańców, a nie interesy spółek — grzmieli podczas poniedziałkowej debaty przedstawiciele lokalnej społeczności.

W trakcie spotkania odczyta również list otwarty do radnych z Bukowna. – Zwracamy się z prośbą o pomoc do wszystkich Państwa Radnych, którzy mogą swoimi decyzjami powstrzymać plany działań prowadzących do dalszej, trwałej degradacji środowiska naturalnego w Bukownie. Prosimy o obronę przed zapędami tych, którzy kosztem zdrowia mieszkańców dążą do realizacji partykularnych interesów, a Bukowno to dla nich tylko piasek znajdujący się pod powierzchnią — apelowali do rajców autorzy listu.

Władze Bukowna zapewniają, że nie chcą dopuścić do rozpoczęcia wydobycia. – W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi terenów leśnych położonych między ul. Sosnową i ul. Długą przypominamy, iż zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, Burmistrz Miasta Bukowno nie zamierza przeznaczyć tych terenów pod eksploatację piasku — czytamy w komunikacie, jaki pojawił się na stronie internetowej Urzędu Miasta w Bukownie kilka dni przed spotkaniem.

Podczas spotkania przedstawiciele samorządu tłumaczyli, że są zobowiązani do przeprowadzenia procedury planistycznej zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i wymogami tak, aby uchwalonego dokumentu nie można było później podważać i zaskarżać. O jego ostatecznym kształcie zadecydują jednak w głosowaniu radni Rady Miejskiej. Deklaracje te nie przekonały jednak wszystkich zainteresowanych. – Mamy do was ograniczone zaufanie. Skąd możemy mieć pewność, że nie wprowadzicie niekorzystnych zmian tylnymi drzwiami? – pytali zgromadzeni.

— Radni mogą głosować tylko i wyłącznie nad takim planem, jaki w tej chwili jest omawiany. Dowolna osoba, także spoza miasta, może złożyć do niego swoje uwagi. Następnie każda z nich jest rozpatrywana przez Burmistrza. Jeżeli w wyniku rozpatrywania uwag w projekcie wprowadzone zostałyby istotne zmiany, konieczne byłoby ponowienie procedury publicznego wyłożenia — przekonywała Agnieszka Rybowicz, przedstawicielka firmy, która opracowała omawianą dokumentację. – Warto wiedzieć, że odrzucone uwagi i tak są później głosowane przez radnych. Jeśli radni zdecydują, że dana propozycja powinna jednak zostać uwzględniona i naniesiona na plan, to również konieczne będzie ponowienie procedury – wtórował jej wiceburmistrz Marcin Cockiewicz.

W trakcie spotkania padło wiele zarzutów, dotyczących intencji i decyzji władz. – Skoro nie chcecie kopalni, to po co w ogóle zaznaczacie na mapie istnienie złoża piasku? – dopytywali mieszkańcy. – Obligują nas do tego przepisy. Ono jest już zarejestrowane w bilansie złóż krajowych, który ewidencjonuje wszystkie znane złoża surowców na terenie całej Polski — tłumaczyli urzędnicy. Z ich relacji wynika, że z mocy prawa są one przeznaczone do przyszłej eksploatacji. O tym, kiedy to nastąpi, decyduje jednak samorząd. Nawet jeśli obecne władze do tego nie dopuszczą, to nie można wykluczyć, że kiedyś nie pojawią się rajcy i włodarze, którzy się na to zgodzą.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze