ARTYKUŁ PARTNERA

Nie dla śmieciowych kukułek w Bolesławiu i Bukownie! – Nie dla śmieciowych kukułek w Bolesławiu i Bukownie!

Po trudnym dla nas wszystkich okresie pandemii szukamy możliwości spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Liczne szlaki i ścieżki przyrodnicze na terenach Gmin Bukowno i Bolesław zachęcają do różnych form aktywności. Niestety, ilość śmieci pozostawionych w lasach i na terenach zielonych jest w stanie skutecznie pozbawić nas przyjemności płynącej z jazdy na rowerze, nordic walking czy spaceru.

Śmieci wyrzucane do lasu nie tylko psują estetykę otoczenia, ale są niebezpieczne dla środowiska i generują ogromne koszty. Wyszliśmy z inicjatywą, aby zdecydowanie i konsekwentnie walczyć z tym procederem – mówi Krzysztof Dudziński, wójt Gminy Bolesław.

Płacimy my wszyscy

Skala tego zjawiska jest co roku ogromna. Mocno dziwi fakt, że mimo sprawnie działającego systemu gospodarki odpadami, wciąż są osoby, które ryzykują ogromne kary za podrzucanie śmieci innym. Najczęściej są to tereny gminne, lasy, działki ZGH Bolesław oraz grunty prywatne. To na właścicielach ciąży później obowiązek usunięcia śmieci i to oni muszą za to zapłacić. Jeśli działka jest gminy lub Nadleśnictwa, tak naprawdę koszty ponosimy my wszyscy. Gminy, zamiast spożytkować pieniądze na potrzebne inwestycje, muszą wydawać je na sprzątanie po śmieciowych kukułkach.

PSZOK będzie czynny dłużej i częściej

Wychodząc naprzeciw potrzebom, postanowiłem znacząco wydłużyć godziny pracy punktu, w którym można oddawać segregowane śmieci bez kosztów i bez ryzykowania wysokim mandatem. Mam nadzieję, że to zachęci mieszkańców do większego dbania o otoczenie, w którym wszyscy żyjemy – komentuje wójt Krzysztof Dudziński, który zainicjował cały szereg działań mających poprawić sytuację nielegalnych wysypisk. W jego akcję włączyły się sąsiednia Gmina Bukowno, ZGH Bolesław, Nadleśnictwo Olkusz oraz Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław”.

Fotopułapki i patrole

Już niebawem w miejscach, do których masowo podrzucane są śmieci, zostaną zainstalowane kamery i fotopułapki. Pomóc mają również wzmożone patrole na terenach, gdzie powstają dzikie wysypiska. Za wyrzucanie śmieci i stwarzanie zagrożenia dla środowiska grożą wielotysięczne mandaty i często również ścieżka sądowa.

Oddaj śmieci za darmo!

A tymczasem duże gabaryty, elektronikę, odpady budowlane i inne śmieci z gospodarstw domowych można oddawać bezpłatnie przez cały rok do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Wystarczy pokazać dowód osobisty i dowód opłaty za śmieci w Gminach Bolesław lub Bukowno.

Edukacja i jeszcze raz edukacja

Problemy z podrzucaniem śmieci pokazują, że wciąż nie wszyscy rozumieją, jak bardzo istotne są nasze codzienne nawyki względem środowiska. – Jako Gmina robimy wszystko, żeby otoczenie było czyste i pełne zieleni. Wielu mieszkańców również wzorowo o to dba. Niestety, wciąż widzimy potrzebę przypominania o postawach ekologicznych i właściwym gospodarowaniu odpadami dla dobra naszego i naszych dzieci – uważa wójt Gminy Bolesław. Z tego powodu planowana jest kampania społeczna, w ramach której przeprowadzony zostanie szereg działań przypominających i zachęcających do wspólnej troski o miejsce, w którym wszyscy żyjemy i pracujemy.

Bądź czujny, reaguj!

Jeśli podczas spaceru widzisz, że ktoś nielegalnie pozbywa się śmieci, zrób zdjęcie telefonem i zgłoś to odpowiednim służbom (policja, urząd miasta lub gminy poprzez oficjalne maile lub telefonicznie). Dzięki temu pomagasz przyrodzie i innym mieszkańcom!

Od 7 czerwca 2021r. mieszkańcy Gmin Bolesław i Bukowno mogą oddawać
do PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (Bolesław – Ujków Stary przy składowisku odpadów komunalnych) w nowych, wydłużonych godzinach:
– poniedziałek od 13:00 do 19:00,
– wtorek, środa, czwartek, piątek od 7:00 do 15:00,
– sobota od 7:00 do 14:00.