pieniądze

95 proc. – tyle wyniesie bonifikata w gminie Olkusz od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gminnych gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Propozycję burmistrza jednogłośnie poparli miejscy radni.

Od początku roku obowiązują nowe przepisy dotyczące gruntów objętych prawem użytkowania wieczystego, na których znajdują się budynki mieszkalne. W miejsce użytkowania wieczystego wprowadzono własność. Zgodnie z przepisami, z tytułu przekształcenia prawa do gruntu jego właściciel zobowiązany jest ponosić na rzecz gminy roczne opłaty przez okres 20 lat. Jeśli właściciel zdecyduje się uiścić opłatę przekształceniową jednorazowo, wówczas może liczyć na bonifikatę.

W gminie Olkusz początkowa propozycja to 60 proc. Radni PiS i OdNowy chcieli, aby bonifikata była wyższa i wynosiła 90 proc. Na wtorkowej sesji burmistrz zaproponował 95 proc.

– Po licznych rozmowach z mieszkańcami oraz ze spółdzielniami mieszkaniowymi reprezentującymi mieszkańców gminy Olkusz, wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom proponuję, by bonifikata była wyższa. Myślę, że to bardzo dobra i korzystna informacja dla mieszkańców – komentuje olkuski burmistrz Roman Piaśnik.

Zgodnie z przyjętą uchwałą, bonifikaty w wysokości 95 proc. mieszkańcy mogą oczekiwać, gdy wniosą jednorazową opłatę w roku, w którym nastąpiło przekształcenie – czyli w 2019 roku. Jeżeli zaświadczenie z gminy potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zostanie doręczone właścicielowi po dniu 31 grudnia 2019 r., może on wnieść opłatę jednorazową do 29 lutego 2020 r. z zachowaniem prawa do bonifikaty.

Z upustu można skorzystać pod warunkiem braku zaległości wobec gminy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.

Fot. fotolia.com

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o