pieniadze

Radni Bukowna, Klucz i Bolesławia podjęli już uchwały o podatkach od nieruchomości, jakie będą obowiązywać w przyszłym roku. We wszystkich trzech gminach podstawowe opłaty pozostają na dotychczasowym poziomie.

Przypomnijmy, że maksymalne stawki podatków ustala minister finansów. Zgodnie z ministerialnym obwieszczeniem z 28 lipca z czterech prezentowanych przez nas opłat (za budynki i grunty prywatne oraz przeznaczone pod działalność gospodarczą) tylko jedna stawka uległa zmianie w porównaniu z tegorocznymi podatkami. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opłaty wynoszą: 22,66 zł za mkw. budynku (w 2016 roku 22,86 zł) oraz 0,89 zł za mkw. gruntu. Opłaty za prywatne nieruchomości pozostawiono na dotychczasowym poziomie, czyli 0,75 zł za mkw. budynku i 0,47 zł za mkw. gruntu.

W Bolesławiu stawki pozostawiono na takim poziomie, jak przez ostatnie cztery lata. 0,37 zł za mkw. budynku mieszkalnego oraz 0,24 zł za mkw. gruntu – to opłaty dla osób fizycznych. Przedsiębiorców dotyczą również niezmienione kwoty: 18,84 zł za mkw. budynku oraz 0,85 zł za mkw. gruntu.

Mieszkańcy Bukowna będą płacić 0,52 zł za 1 mkw. domu i 0,26 zł za 1 mkw. gruntu. Stawka podatku od nieruchomości przeznaczonych na działalność gospodarczą wynosi 0,83 zł za 1 mkw. ,a podatek od gruntów gospodarczych pozostał na poziomie 19,75 zł.

W gminie Klucze również nie odniesiono podatkowych stawek. Mieszkańcy zapłacą 0,68 zł za mkw. budynku i 0,29 zł. Osoby prowadzące działalność gospodarczą uiszczą opłaty w wysokości 20,93 zł za mkw. budynku oraz 0,81 zł za mkw. gruntu.

Od ubiegłego roku w uchwałach dotyczących lokalnych podatków widnieje opłata od „gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji (o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego”.
W Kluczach i Bukownie obniżono tę opłatę o 2 grosze, do kwoty 2,98 zł od 1 mkw. W Bolesławiu nadal jest to 1 zł za 1 mkw.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze