Powiat

Remonty dróg, poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, szkolne inwestycje – na takich przedsięwzięciach skupi się powiat olkuski w tym roku. Spora część przedsięwzięć jest współfinansowana ze środków zewnętrznych: unijnych, budżetu państwa oraz gmin naszego powiatu. Z 34,7 mln złotych wszystkich wydatków majątkowych środki zewnętrzne to 27,1 mln złotych. 

Co zatem będzie się działo w kwestii dróg? W tym roku kontynuowana jest przebudowa drogi biegnącej przez Rodaki, Ryczówek i Kwaśniów Górny w gminie Klucze. W ciągu najbliższych miesięcy końca dobiegnie remont traktu w Osieku. Na dokończenie modernizacji czeka też kilkukrotnie opisywany przez nas remont ul. Starowiejskiej w Żuradzie. Powiat złożył wniosek o dofinansowanie przebudowy tej drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Mazaniec do pętli autobusowej. Kontynuowana jest także budowa nowej drogi na terenie gminy Bolesław – od skrzyżowania ul. Kluczewskiej i ul. Głównej do okolic Strefy Aktywności Gospodarczej w Bukownie (na to przedsięwzięcie gmina Bolesław pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz przeznaczyła pieniądze z gminnego budżetu).

Rok 2022 upłynie pod znakiem poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Wszystkie inwestycje zostały dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Modernizacji ulegną „pasy” na ul. Ks. Gajewskiego w Olkuszu, w Zawadzie, na skrzyżowaniu ul. Kolejowej z ul. Nową w Bukownie (gdzie wybudowane zostaną także zatoki autobusowe), w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych w Bydlinie nieopodal remizy, w Kwaśniowie Dolnym, w obrębie skrzyżowania ulic Kolejowej i Leśnej z ulicą Starczynowską w Bukownie.

W tym roku rozpocznie się kompleksowa modernizacja ul. Biema i ul. ks. Gajewskiego, na około dwukilometrowym odcinku od skrzyżowania z obwodnicą do skrzyżowania ul. Dworskiej z ul. 29 Listopada. Jak już informowaliśmy, w zakres inwestycji wchodzi: nowa nawierzchnia bitumiczna na ul. Dworskiej (gdzie zaplanowano także dobudowę i przebudowę chodników z kostki brukowej betonowej oraz budowę odcinków kanalizacji deszczowej), a na ul. Biema i ks. Gajewskiego przebudowa jezdni oraz chodników na ciągi pieszo rowerowe oraz dobudowa odcinków kanalizacji deszczowej. W rejonie skrzyżowania z ul. Jana Pawła II i ul. Legionów powstaną pełnowymiarowe zatoki autobusowe. Trakt wzbogaci się o ścieżkę rowerową od osiedla Pakuska w kierunku Witeradowa. Na tym odcinku przebudowany zostanie chodnik oraz zatoka autobusowa przy zjeździe z obwodnicy w ul. ks. Kanonika Stanisława Gajewskiego. Przedsięwzięcie współfinansowane jest z Polskiego Ładu.

– W 2022 roku będziemy realizować inwestycję przebudowy ulic ul. Ks. kan. S. Gajewskiego – ul. Biema – ul. Dworska. Lokalizacja dogi pomiędzy dwoma największymi osiedlami Olkusza oraz sąsiedztwo jednej z największych parafii Diecezji Sosnowieckiej sprawia, że ten trakt ma duże znaczenie dla poprawy układu komunikacyjnego. Gruntowny remont tej drogi od lat wyczekiwany jest zarówno przez mieszkańców, jak i kierowców. Ale to nie koniec planów drogowych na ten rok. Oczekujemy na rozstrzygnięcie Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych gdzie złożyliśmy wnioski na przebudowę dróg: w Bogucinie Dużym, Żuradzie i najdłuższy odcinek na terenie gminy Trzyciąż, droga: Skała – Tarnawa – Imbramowice – Ulina Wielka – mówi starosta olkuski Bogumił Sobczyk.

Na liście drogowych inwestycji jest również opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w Golczowicach, które powiat współfinansuje z gminą Klucze.

A co słychać w szkołach? W olkuskim IV LO ku końcowi zmierza termomodernizacja budynku, na którą powiat pozyskał dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakres prac to m. in. : docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachów, wymiana starych okien i drzwi zewnętrznych, kompleksowa wymiana wewnętrznej instalacji c.o., wymiana wewnętrznego oświetlenia na energooszczędne, montaż systemu fotowoltaicznego do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne.

Wśród oświatowych inwestycji jest również budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 3 w Olkuszu,  budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkolnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu oraz budowa wymiennikowni w Zespole Szkół w Wolbromiu.

– Wiosną zakończy się kompleksowa termomodernizacja IV LO w Olkuszu, a na czerwiec planujemy zakończenie prac przy budowie sali gimnastycznej w olkuskim Ekonomiku. Przed nami kolejna i mamy nadzieję nie ostatnia inwestycja tego typu – a mianowicie budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w „Mechaniku”. Nowo powstała sala gimnastyczna będzie pełnić nie tylko rolę dydaktyczną, ale będzie stanowić również ważne miejsce dla spotkań i wydarzeń powiatowych – informuje starosta Sobczyk.

Tegoroczne inwestycyjne wydatki dotyczą również modernizacji systemu łączności radiowej sieci powiatowej UKF PSP na terenie powiatu olkuskiego (200 tys. zł), zwiększenia dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego (433 tys. zł) oraz doposażenia Nowego Szpitala w sprzęt diagnostyczny: rezonans magnetyczny oraz aparat RTG z ramieniem typu C (3,5 mln zł pomocy finansowej od gminy Bolesław, która pozyskała te środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

fot. pixabay.com

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze