Olkusz

Od 217 do ponad 309 mln zł za remont 4,4 km odcinka Drogi Krajowej nr 94 – takie kwoty zaproponowali oferenci startujący w przetargu na modernizację głównej trasy przebiegającej przez nasze miasto.

Przetarg na modernizację olkuskiej trasy ogłoszony został w lipcu bieżącego roku, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała niedawno zestawienie ofert wykonawców ubiegających o realizację tego zadania: w ramach przetargu na realizację zadania polegającego na przebudowie Drogi Krajowej nr 94 w Olkuszu wystartowało osiem firm, spośród których najniższą ofertę, opiewającą na 217,5 mln zł, złożyło konsorcjum firm NDI (lider), NDI SOPOT, Masfalt oraz Drogomex. Zaraz za nim, z kwotą wyższą o ok. 0,2 mln zł znalazł się STRABAG, a najwyżej roboty wyceniło konsorcjum Mostostal Warszawa (lider) i COLAS Polska, tj. na kwotę 309,6 mln zł. 

Wszystkie oferty mieszczą się w budżecie zakładanym na modernizację drogi, który wynosi ponad 311 mln zł. Kwestie finansowe nie są jednak jedynym parametrem, jaki inwestor bierze pod uwagę podczas wyłaniania wykonawcy: „W przetargu, oprócz kryterium ceny, bardzo ważnym okaże się kryterium jakości. Chcemy uzyskać jak najdłuższą gwarancję na obiekty mostowe, a także na ekrany akustyczne.” – informuje Monika Skrzydlewska z krakowskiego oddziału GDDKiA. Na przeprowadzenie wszystkich prac wykonawca będzie miał 24 miesiące, plus przerwy zimowe trwające od połowy grudnia do połowy marca.

Planowana inwestycja miałaby objąć odcinek o długości ponad 4,4 km: remont miałby zacząć się na wysokości Grodziska na ul. Staromiejskiej i sięgnąć prawie do skrzyżowania ul. Centralnej z ul. Pakuską. Na tym fragmencie drogi przebudowanych miałoby zostać sześć skrzyżowań i dwa podziemne przejścia, a ponadto powstać miałaby też kładka dla pieszych, łącząca ulice Cegielnianą i Szkolną. Nawierzchnia drogi miałaby także zostać wzmocniona tak, aby spełniać wymaganą przepisami nośność, wynoszącą 11,5 tony na oś.

Na głównym skrzyżowaniu w centrum naszego miasta, pomiędzy ulicami Centralną, Kościuszki i Rabsztyńską, zaplanowano dwupoziomowy węzeł: na poziomie gruntu powstanie skrzyżowanie obsługujące ruch lokalny, a pod nim zostanie poprowadzona „krajówka”. Ponadto przebudowie miałyby zostać poddane jeszcze skrzyżowania DK94 z ul. Gwarków i ul. Wspólną, z ul. 20 Straconych i ul. Mickiewicza, z ul. Wiejską i ul. Słowackiego oraz z ul. Wyszyńskiego. Wszystkie te skrzyżowania mają posiadać sygnalizację świetlną, a na skrzyżowaniu z ul. Długą i Kruszcową powstać ma rondo turbinowe. 

Pełne zestawienie ofert:

1. Konsorcjum firm NDI, NDI SOPOT, Masfalt, Drogomex – 217 462 971,12 zł; 2. STRABAG – 217 661 055,99 zł; 3. Konsorcjum firm PORR, Drogopol – 250 083 405,91 zł; 4. Konsorcjum firm MIRBUD, KOBYLARNIA – 254 537 267,82 zł; 5. Mota-Engil Central Europe – 268 148 960,65 zł; 6. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor – 295 103 681,44 zł; 7. Budimex – 297 415 965,54 zł; 8. Konsorcjum firm: Mostostal Warszawa, COLAS Polska – 309 552 309,06 zł.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze