Bukowno

Właśnie taka kwota została zapisana w projekcie przyszłorocznego budżetu Bukowna na wydatki majątkowe. Miasto tradycyjnie opublikowało bowiem budżetowy projekt, nad którym wkrótce debatować będą radni. Jakie inwestycje w nim ujęto?

„Przyszłoroczny budżet samorządowy nie tylko w Bukownie będzie najpewniej jednym z najtrudniejszych na przestrzeni ostatnich lat. Z jednej strony wprowadzenie obniżonej stawki podatku PIT, przy jednoczesnym podniesieniu kwoty wolnej od podatku znacząco ograniczy w przyszłym roku dochody samorządów. Z drugiej strony wszyscy borykamy się zarówno z rosnącą inflacją, jak i rosnącymi cenami energii, kosztami obsługi długu, czy też presją na wzrost wynagrodzeń. Wszystkim samorządom w przyszłym roku może więc brakować środków nie tylko na inwestycje, ale i na bieżące funkcjonowanie. Dlatego też wszyscy szukają zarówno oszczędności, jak i dodatkowych dochodów. A ponadto w wyniku wciąż trwającego sporu z Komisją Europejską wciąż niepewne wydają się potencjalne wpływy z nowej perspektywy UE. Dlatego więc wszystko wskazuje na to, że samorządy czeka wyjątkowo trudny okres” – mówi Wiceburmistrz Miasta Bukowno Marcin Cockiewicz.

Trudny okres nie spowodował jednak zmniejszenia skali przyszłorocznych inwestycji: „Mimo to w budżecie miasta na przyszły rok kwota zaplanowana na inwestycje sięga prawie 33 mln zł. To oczywiście efekt rozpoczęcia największego i najbardziej wyczekiwanego w historii miasta zadania inwestycyjnego obejmującego budowę wiaduktu nad torami kolejowymi. Spośród zaplanowanych na ten cel blisko 49 mln zł, w 2023 roku zaplanowano wydatkowanie prawie 20 mln zł, co stanowi prawie 60% wszystkich zaplanowanych na przyszły rok wydatków inwestycyjnych. Kontynuowane będą także rozpoczęte w tym roku inwestycje, na które uzyskaliśmy dofinansowania w ramach tzw. Polskiego Ładu: budowa ulicy Olkuskiej oraz adaptacja budynku po były banku spółdzielczym, a także zadania przebudowy infrastruktury osiedlowej na ul. 1 Maja oraz modernizacji placów zabaw na terenie miasta. W 2023 roku nasi Mieszkańcy nadal też będą mogli się starać o dotacje z budżetu miasta do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub wymiany pieców c.o. Natomiast realizacja niektórych zapisanych w projekcie budżetu inwestycji uzależniona będzie od pozyskania na te zadania dofinansowań zewnętrznych. Dotyczy to m.in. budowy drogi łączącej ul. Leśną i Szkolną, gruntownej modernizacji budynku przy ul. Niepodległości 18, montażu paneli fotowoltaicznych na obiektach MOSiR, czy też zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bór Biskupi. Już dziś możemy też zadeklarować, że w przypadku pozyskania dofinansowań zewnętrznych na inne zadania o które aplikujemy, również one już w trakcie roku będą mogły się pojawić w budżecie – oczywiście po uzyskaniu akceptacji ze strony Rady Miejskiej. Zatem pomimo trudnej sytuacji finansowej samorządów, wskaźnik realizowanych w naszym mieście inwestycji pozostanie wysoki – dodaje wiceburmistrz Cockiewicz.

Tradycyjnie – drogi

Główną drogową inwestycją będzie budowa wiaduktu nad torami, czyli bezkolizyjnego połączenia ul. Kolejowej z ul. 1 Maja. Całkowity koszt tej inwestycji wyniesie aż 48 906 000,00 złotych, z w przyszłym roku zaplanowano prace o wartości 19 700 00,00 złotych: zadanie finansowane będzie ze środków własnych budżetu miasta oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

4 275 000,00 złotych zapisano z kolei na rozbudowę ul. Olkuskiej. Zakres robót obejmie: wykonanie odwodnienia drogi rowami przydrożnymi i kanalizacją, wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem łamanym, wykonanie kanalizacji teletechnicznej, budowę zbiornika infiltracyjno-odparowującego i drugiego, pełniącego funkcję rozsączania wody, wykonanie nowej drogi, a także przebudowę zjazdów do posesji. Ta inwestycja również będzie finansowana ze środków własnych budżetu miasta oraz z Polskiego Ładu.

Wśród drogowych przedsięwzięć znalazła się także budowa drogi łączącej osiedle Szkolna z ul. Leśną w Bukownie. Inwestycję planuje się sfinansować z dotacji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W budżecie miasta zarezerwowano kwotę 200 000,00 złotych, która stanowić będzie wkład własny gminy do realizacji tej inwestycji. 

175 000,00 złotych zapisano na przebudowę drogi Bukowno – Jaworzno oraz budowę drogi do terenów inwestycyjnych. Te środki zostaną przekazane do Powiatu Olkuskiego na opracowanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia w przyszłym roku przetargu na realizację tej wyjątkowej, nie tylko pod względem skali inwestycji drogowej w powiecie olkuskim. Niedawno pisaliśmy obszerniej o tym przedsięwzięciu, na które Powiat Olkuski pozyskał 98 mln złotych dofinansowania z ostatniej edycji Polskiego Ładu. 

Remonty budynków

Najdroższą inwestycją dotyczącą nieruchomości – o wartości 5 074 349,00 złotych – jest adaptacja budynku po Banku Spółdzielczym przy ul. Kolejowej z przeznaczeniem na działalność Urzędu Miejskiego w Bukownie. Zadanie finansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Polskiego Ładu.  Przypominamy, że istniejący budynek zostanie przebudowany i poddany termomodernizacji, a także wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Zaplanowano ponadto dobudowę sali narad oraz przebudowę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, teletechnicznej, alarmowej, internetowej, fotowoltaicznej, a także wykonanie monitoringu i zjazdu na ul. Kolejową, budowę zewnętrznej instalacji wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowę instalacji teletechnicznej.

Mieszkańcy w przyszłym roku mogą spodziewać się również modernizacji wejścia do Miejskiego Ośrodka Kultury i jego filii przy ul. Wodącej, czyli m. in. przebudowy schodów i zabudowy tarasu, na co w projekcie budżetu zapisano 350 000,00 złotych.

Modernizacji ulegnie budynek przy ul. Niepodległości, gdzie znajdują się mieszkania komunalne. Tam zaplanowano rozbiórkę i wymianę balkonów, przebudowę instalacji oraz termomodernizację, a kwota na to zadanie zaplanowana w budżecie wynosi 200 000,00 złotych. Gmina będzie się też starać o uzyskanie dotacji z budżetu państwa na to zadanie.

Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku Urzędu Miejskiego wraz z wykonaniem zadaszenia nad drzwiami wejściowymi, modernizacja łazienek dla dzieci na pierwszym piętrze przedszkola, przebudowa pomieszczeń ze zmianą sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na użytkowy wraz z dostosowaniem łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych i przebudową instalacji elektrycznej oraz teleinformatycznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – to kolejne niezbędne przedsięwzięcia poprawiające stan budynków użyteczności publicznej zaplanowane na przyszły rok. 

Place zabaw i nie tylko 

Czego jeszcze można spodziewać w przyszłym roku? Przebudowy i modernizacji infrastruktury osiedlowej przy ul. 1 Maja za kwotę 400 000,00 złotych, budowy miejsc postojowych i rozbudowy placów zabaw w Podlesiu, Borze Biskupim i przy ul. Niepodległości za kwotę 500 000,00 złotych czy modernizacji placu zabaw przy ul. Wyzwolenia za kwotę 196 870,00 złotych.

W planach jest także wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym o wartości 100 000,00 złotych oraz wykonanie bezpiecznego zejścia do Stacji Uzdatniania Wody przy budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o wartości 150 000,00 złotych.

Dotacje dla mieszkańców

W przyszłorocznym projekcie budżetu ujęto na dodatek środki na dotacje dla mieszkańców Bukowna: 300 000,00 złotych przewidziano na dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub wymiany zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, a na dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o. lokali mieszkalnych wygospodarowano 180 000,00 złotych.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze