Od 1 stycznia gmina nie może dotować budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – stwierdziły regionalne izby obrachunkowe. RIO przypominają, że na właścicielach spoczywa obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub – w przypadku gdy budowa sieci przez gminę jest technicznie lub ekonomicznie nieopłacalna – wyposażenia w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

Środki z gminnych funduszy ochrony środowiska służyły do tej pory m.in. jako źródło dotacji, co znacznie obniżało koszty budowy własnych oczyszczalni przez prywatnych właścicieli. Sytuację zmieniła jednak ostatnia nowelizacja ustawy – Prawo ochrony środowiska.
Zdaniem regionalnych izb obrachunkowych, włączenie środków funduszy ochrony środowiska do budżetu gminy powoduje, że nie ma obecnie możliwości udzielania osobom fizycznym dotacji na przedsięwzięcia ekologiczne.
Samorząd może wprawdzie zdecydować się na samodzielną budowę przydomowych oczyszczalni, ale pod kilkoma warunkami. M.in. będą stanowić one mienie niekomunalne, zostanie to uwzględnione w uchwalanych przez rady kierunkach rozwoju sieci, obciążenie kosztami mieszkańców będzie analogiczne, jak w przypadku przyłączy do kanalizacji, a zawarte umowy będą zabezpieczały oddane do korzystania mienie komunalne.
W ocenie Krajowej Rady RIO pożądane jest jednak przywrócenie możliwości dotowania budowy przydomowych oczyszczalnia poprzez nowelizację ustawy O utrzymaniu porządku i czystości w gminach.
Wskazana jest także zmiana w ustawie Prawo ochrony środowiska, dająca możliwość finansowania z budżetów gmin realizacji innych programów mających na celu ochronę środowiska (utylizacja azbestu, ochrona powietrza przez zmianę systemów grzewczych).
Tematem dotowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przez administrację lokalną chce się także zająć Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Dyskusja w tej sprawie została zaplanowana na środę, 24 lutego.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP – www.samorzad.pap.pl

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze