ufg

O 12 procent wzrosła wysokość świadczeń wypłaconych przez ubezpieczycieli w 2015 roku za szkody osobowe w wypadkach drogowych – wynika z danych ubezpieczycieli w ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych zamieszczonych w Biuletynie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

(Biuletyn Ośrodka Informacji UFG, pokazujący trendy w szkodach komunikacyjnych dostępny na stronie www.ufg.pl w zakładce „O nas”, przedstawiane zestawienia przygotowane zostały wg stanu bazy na 29 lutego 2016 roku).

Jednocześnie policyjne statystyki pokazują, że liczba rannych i zabitych w ubiegłorocznych wypadkach – spadła o około 10 procent. Świadczenia za szkody osobowe to odszkodowania dotyczące obrażeń poniesionych przez człowieka, a nie uszkodzeń samochodu – wypłacane, gdy w wypadku drogowym są ranni lub zabici.

W całym 2015 roku ubezpieczyciele komunikacyjni wypłacili świadczenia za 170 tysięcy szkód osobowych na łącznie ponad 1,3 mld złotych (wypłaty odszkodowań dokonane przez ubezpieczycieli w danym roku i zgłoszone do bazy polis UFG do 29 lutego 2016 roku; bez uwzględniania kosztów likwidacji szkód oraz rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia. Napełnienie bazy w zakresie informacji o odszkodowaniach wynosi ok. 90 proc.), to jest o 12 proc więcej niż rok wcześniej – wynika z danych zgromadzonych w bazie UFG. Znacząco rośnie przy tym udział świadczeń za szkody osobowe – w łącznych wypłatach ubezpieczycieli z tytułu komunikacyjnego OC. W minionym roku w każdych 100 złotych wypłaconych przez towarzystwa z tych polis – już prawie 30 złotych stanowiły świadczenia za szkody osobowe, czyli te dotyczące obrażeń – podczas gdy jeszcze siedem lat temu wynosiły one tylko 15 złotych. Oznacza to zatem, że w ciągu siedmiu lat udział szkód osobowych w wypłatach ubezpieczycieli komunikacyjnych podwoił się, podczas gdy w tym okresie liczba osób zabitych i rannych w wypadkach drogowych zmniejszyła się o prawie 40 procent.

– Liczby te wyraźnie wskazują na utrzymujący się od kilku lat w Polsce trend – wzrostu liczby zgłoszeń szkód osobowych i wypłacanych z nich świadczeń, przy systematycznie spadającej liczbie wypadków drogowych oraz liczbie ofiar tych wypadków – mówi Sława Cwalińska Weychert, wiceprezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. – Oznacza to, że obecnie zgłaszane roszczenia za szkody osobowe dotyczą również zdarzeń nawet sprzed kilkunastu lat i że dzisiejsi posiadacze pojazdów wykupując polisę OC – w jej cenie płacą również koszty odszkodowań dla ofiar tamtych wypadków. Wówczas bowiem regulacje prawne i ich interpretacje nie uwzględniały m.in. płacenia zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej w wypadku drogowym – zaznacza wiceprezes.

ufg szkody osobowe

* dane Komendy Głównej Policji;
**w kolejnych latach; napełnienie bazy OI UFG w zakresie informacji o wypłaconych odszkodowaniach wynosi ok. 90 proc.

Powyższe zjawisko powoduje, że stosunek – między liczbą szkód osobowych zgłoszonych do ubezpieczycieli w danym roku, a liczbą szkód osobowych które faktycznie zaszły w tym samym roku – rośnie systematycznie od kilku lat i w minionym roku przekroczył 140 procent. Oznacza to, że na 140 zgłoszonych w 2015 roku szkód osobowych – sto dotyczyło wypadków które zaszły w tym samym roku, a czterdzieści – w latach poprzednich. W 2014 roku współczynnik ten był mniejszy i wynosił 115 procent. 

Z informacji zgromadzonych w bazie polis komunikacyjnych OI UFG wynika, że na koniec 2015 roku aktywnych było 21,7 mln polis OC i 4,9 mln polis AC.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze