Co dalej z remontem drogi wojewódzkiej w Kluczach? – Takie pytanie otrzymaliśmy niedawno od jednego z naszych Czytelników. Dwa lata temu Zarząd Województwa Małopolskiego wraz z Gminą Klucze, sfinansował opracowanie studium  przebudowy DW nr 791. Sprawdzamy, co udało się zrealizować z planów zawartych w tym dokumencie.

W lutym 2017 roku Województwo Małopolskie wraz z Gminą Klucze rozpoczęły opracowanie koncepcji remontu i rozbudowy Drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku Rodaki – Klucze. Autorem studium było Biuro Usług Inżynierskich FKprojekt. Koszty opracowania dokumentacji w wysokości 160 tys. zł podzielone zostały po połowie pomiędzy oba samorządy. Dokument miał posłużyć inwestorowi, czyli Zarządowi Województwa, do złożenia stosownego wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Prace nad studium trwały do grudnia 2017 roku, kiedy to pozyskano ostanie decyzje środowiskowe wymagane dla tego dokumentu. Planowane przedsięwzięcie zakłada przebudowę i rozbudowę istniejącej drogi wojewódzkiej nr 791 wraz z infrastrukturą techniczną na odcinku od granicy z województwem śląskim do ronda w miejscowości Klucze u zbiegu ulic: Zawierciańskiej, Bolesławskiej i Rabsztyńskiej, oraz przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z ul. Bolesławską. Łącznie jest to około 11 km.

W studium możemy przeczytać m.in., że w ramach inwestycji planuje się wymianę istniejącej nawierzchni, poszerzenie drogi, przebudowę skrzyżowań, konstrukcję dwóch rond, wykonanie oświetlenia drogowego w technologii LED oraz zjazdów do prywatnych posesji. Wzdłuż traktu pojawić ma się nowe oznakowanie poziome i pionowe.  Przebudowie mają ulec również: chodniki, zatoki autobusowe, pobocza oraz odwodnienia drogi. Od Klucz-Osady do Domu Kultury „Papiernik” w centrum Klucz ma zostać wybudowany ciąg pieszo — rowerowy. Koncepcja modernizacji drogi zakłada również utworzenie dodatkowego miejsca zatrzymań dla TIR-ów.

Jak informują władze wojewódzkie, ważność decyzji środowiskowych dla opracowanego dokumentu wynosi 10 lat. Umożliwia to stopniowe realizowanie inwestycji. – W 2019 roku odbyła się Modernizacja Drogi Wojewódzkiej nr 791 w dwóch etapach, a jej celem była poprawa bezpieczeństwa i remont odcinków drogi wojewódzkiej będącej w niezadowalającym stanie technicznym. Zakres wykonanych prac obejmował remont istniejących warstw bitumicznych i poboczy w granicach istniejącego pasa drogowego. W ramach pierwszego etapu wykonano remont DW 791 w miejscowości Klucze, na długości 1,5 km za wartość 1 mln 623 tys. zł. Drugi etap prac obejmował wykonanie remontu w miejscowości Rodaki, na łącznej długości prawie 1,9 km  za kwotę 2 mln 289 tys. zł – mówi Michał Drewnicki, Rzecznik Prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

A jakie jest zdanie naszych Czytelników na ten temat? – Czy odpowiada wam takie tempo pracy? Jesteście zadowoleni z wykonania dotychczasowych prac? Wierzycie w realizację całego przedsięwzięcia? – Zapraszamy do dyskusji na www.przeglad.olkuski.pl oraz na naszej stronie na Facebooku!

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze