budzet klucze 2019

Modernizacja Dworku Dietla, wymiana pieców, budowa komisariatu, drogowe remonty – w 2019 roku na inwestycje w gminie Klucze przeznaczono 12 416 597,54 zł. Radni przyjęli budżet jednogłośnie. Na jakie jeszcze przedsięwzięcia mogą liczyć mieszkańcy?

Wójt gminy Klucze Norbert Bień uważa, że uchwalony na 2019 rok budżet jest bardzo ambitny i rozwojowy. -To już kolejny rok, gdzie wydatki inwestycyjne kształtują się na poziomie 20 procent całego budżetu. Największe zadania, jak modernizacja Dworku Dietla, budowa komisariatu czy świetlicy w Zalesiu to inwestycje długo wyczekiwane przez mieszkańców. Wiele przedsięwzięć, jak choćby drogowe remonty, zostało wpisanych do budżetu jako zadania realizowane z funduszu sołeckiego. Jest to sygnał od mieszkańców o potrzebie realizacji tych zadań jako priorytetowe i gmina deklaruje wsparcie właśnie tych inwestycji dodatkowymi środkami z budżetu gminy. Taka formuła świetnie się sprawdza – mówi wójt Norbert Bień.

W gminie kontynuowane będą zadania dotyczące walki ze smogiem. To dwa projekty współfinansowane z unijnych funduszy: „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane gazem i biomasą” (302 476,64 zł, w tym 296 517 zł dofinansowania) oraz „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym” (403 122,00 zł, w tym 347 867 zł dofinansowania). Gmina bierze też udział w programie „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, który dotyczy montażu 39 instalacji fotowoltaicznych oraz 9 instalacji solarnych na budynkach mieszkańców, siedzibie Urzędu Gminy oraz domku przy stadionie w Kluczach. Koszt inwestycji to 271 267,47 zł, z czego unijna dotacja wyniesie 144 000 zł.

Dwie kolejne inwestycje wsparte unijnymi środkami dotyczą zabytkowego dworku. W 2019 roku kontynuowana będzie realizacja projektu „ Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych ”. Obiekt zgodnie z wytycznymi wojewódzkiego konserwatora zabytków jest gruntownie modernizowany. W odnowionym budynku znajdzie się sala konferencyjna, pomieszczenia gościnne, sala wystawiennicza, mini centrum rehabilitacji. Będzie tam można organizować wydarzenia kulturalne, m. in. koncerty kameralne, wernisaże czy spotkania literackie. Niewykluczone, że swoją siedzibę znajdzie tam Pustynne Centrum Informacji. W zabytkowym obiekcie powstanie stała wystawa dokumentująca dzieje jego dawnych właścicieli – rodzin Dietlów i Mauve. W budżecie na 2019 rok zabezpieczono na ten cel 6 875 801,87 zł, a dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego wynosi 3 706 572,62 zł.
Po remoncie zabytkowego dworku ruszy drugi projekt – „Zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla w Kluczach” o wartości 1 497 439, 21 zł (w tym dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to 500 000,00 zł). Plac pomiędzy byłym urzędem gminy a zabytkowym Dworkiem Dietla zostanie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego. Dojazd do ul. Partyzantów będzie zlokalizowany zaraz za byłym urzędem gminy. Od strony ul. Rabsztyńskiej ma powstać stylowy murek (który nie zasłoni parku) z bramą wjazdową, otwieraną tylko w przypadku różnego rodzaju uroczystości. Wymianie ulegnie pobliska wiata przystankowa. Na środku placu stanie fontanna w kształcie amonitu, nawiązująca do Jury Krakowsko – Częstochowskiej. W parku, na miejscu obecnego placu zabaw (przeniesionego do parku górnego), znajdzie się altana stylem nawiązująca do dworku. W planach jest także odtworzenie amfiteatru, którego fragmenty schodów znajdują się za obeliskiem upamiętniającym Ludwika Mauve. Całości dopełnią ławki oraz oświetlenie.

Kolejnym przedsięwzięciem jest budowa komisariatu, do które gmina dokłada 550 000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji to ponad 6 500,00 zł. Dodatkowo gmina przeznaczy 542 090,00 zł na zagospodarowanie należącego do samorządu terenu wokół komisariatu, czyli budowę parkingu oraz urządzenie terenów zielonych.

Wśród inwestycyjnych zadań jest budowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu Golczowskim. Wartość przedsięwzięcia to 806 500,00 zł, w tym dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 531 982,44 zł. 150 000,00 zł przeznaczono na modernizację dróg dojazdowych do pół, a 15 000,00 zł na doposażenie placu zabaw przy kluczewskim przedszkolu.

Sołeckie inwestycje
Sporo przedsięwzięć w przyszłym roku zostanie zrealizowanych w ramach funduszy sołeckich. Decyzje o wyborze inwestycji podejmowane są podczas zebrań wiejskich, na których są uchwalane wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub mieszkańców sołectwa.
W Bogucinie Dużym zaplanowano wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku po byłej szkole, gdzie obecnie jest izba regionalna (10 108,50 zł) oraz rozbudowę tego obiektu (10,000,00 zł). Budowa chodnika przy ul. Zawadka od altany do cmentarza (20 238,00 zł) oraz budowa altany przy Pawilonie Sportowym (17 000,00 zł) – takie przedsięwzięcia powstaną w Bydlinie. W Chechle zaplanowano remont ul. Wiejskiej (20 000,00 zł) i ul. Ogrodzienieckiej od nr 23 do nr 37 (10 000,00 zł), a także wyposażenie świetlicy klubu ULKS „Centuria” (5 500,00 zł) i organizację dni sportu dzieci i młodzieży przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym (1 738,00 zł).
Fundusz sołecki Cieślina zostanie przeznaczony na wyposażenie Domu Ludowego (4 000,00 zł), zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego (10 416,90 zł) oraz przy placu zabaw (4 500,00 zł). W Golczowicach zaplanowano modernizację drogi od ul. Jurajskiej do ul. Polnej (9 097,67 zł), monitoring terenu przy świetlicy wiejskiej (4 000,00 zł), organizacje obchodów rocznicy powstania Styczniowego (2 000,00 zł) i zakup wyposażenia do świetlicy (3 000,00 zł).
W Hucisku zmodernizują ul. Skalną (14 373,87 zł). Z sołeckich środków w Jaroszowcu zostanie pokryty remont drogi za Domem Kultury (31 238,00 zł) oraz organizacja festynów (6 000,00 zł).
Inwestycje w Kluczach dotyczą: zakupu umundurowania i sprzętu gaśniczego dla OSP Klucze (15 000,00 zł), organizacji festynów (7 238,00 zł), zakupu wyposażenia do Budynku Sportowca (5 000,00 zł), zagospodarowania terenu w Kluczach – Osadzie na terenie stawów (10 000,00 zł).
20 000,00 zł na termomodernizację budynku wielofunkcyjnego, 5 000,00 zł remont i doposażenie placu zabaw przy świetlicy, 1 960,31 zł na organizację festynów – to sołeckie zadania w Kolbarku. W Krzywopłotach zaplanowano zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego (10 000,00 zł), budowę szamba na działce nr 102 (6 000,00 zł), doposażenie placu zabaw (8 885,00 zł) oraz organizację festynów (2 000,00 zł).
Inwestycje w Kwaśniowie Dolnym obejmują: położenie kostki brukowej (17 817,16 zł) i zagospodarowanie działki przy remizie OSP (6 500,00 zł), wykonanie zadaszenia przy wejściu do remizy (3 000,00 zł). 4 000,00 zł przeznaczono na organizację festynów.
Z kolei w Kwaśniowie Górnym zostanie wyremontowana i doposażona świetlica wiejska (27 238,00 zł), zagospodarowana działka przy świetlicy gminnej (5 000,00 zł), a także zorganizowane festyny (5 000,00 zł). W Rodakach zaplanowano modernizację ul. Sosnowej (33 738,00 zł) oraz kontynuację uregulowania granic przejścia z ul. Południowej do ul. Prostej (3 500,00 zł). Z funduszu sołeckiego Ryczówka zostanie sfinansowana budowa chodnika przy placu zabaw przy ul. Górnej (15 000,00 zł) oraz zakup wyposażenia do świetlicy i zagospodarowanie terenu przed budynkiem (22 238,00 zł). W Zalesiu Golczowskim na wyposażenie świetlicy wiejskiej przeznaczono 19 214,81 zł.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze