województwo małopolskie

Po wielu miesiącach oczekiwania, w fazę realizacji wchodzi wreszcie ekologiczny projekt zmniejszenia niskiej emisji pn. „Ekopartnerzy na Rzecz Słonecznej Energii Małopolski”, którego liderem jest Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa, a uczestnikami 31 małopolskich gmin. Procedury przetargowe związane z wyczekiwaną przez mieszkańców inwestycją ciągnęły się ponad rok. Zgodnie z decyzją Krajowej Izby Odwoławczej konieczne było nawet przeprowadzenie ponownego przetargu, co przedłużyło procedury wyboru wykonawcy tego przedsięwzięcia.

Projekt pn: “Ekopartnerzy na Rzecz Słonecznej Energii Małopolski” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, na podstawie uchwały Nr 757/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z 18 czerwca 2015 r. Jego celem jest dostawa i montaż w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej 5 929 sztuk instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym: 3 012 instalacji fotowoltaicznych, które wyprodukują 14 319,45 MWhe/rok energii elektrycznej oraz 2 782 kolektorów słonecznych i 39 pomp ciepła, które wyprodukują; 8 765,60 MWht/rok energii cieplnej. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa. Natomiast „ekopartnerzy” to aż 31 małopolskich gmin (w tym 5 z powiatu olkuskiego), tj: Biskupice, Bukowno, Charsznica, Ciężkowice, Gdów, Gołcza, Gromnik, Jodłownik, Klucze, Kłaj, Kozłów, Krzeszowice, Książ Wielki, Lisia Góra, Miechów, Myślenice, Niepołomice, Olkusz, Rabka – Zdrój, Racławice, Ryglice, Skrzyszów, Słaboszów, Tarnów, Trzyciąż, Tuchów, Wieliczka, Wierzchosławice, Wolbrom, Zakliczyn i Żabno. Dzięki wsparciu, w ramach projektu wartość wkładu własnego mieszkańca nie przekroczy 50% kwoty brutto danej instalacji.

Proces naboru chętnych do projektu został przeprowadzony szybko i sprawnie. Gorzej było z wyborem wykonawców intratnego zlecenia, bowiem podczas procedur przetargowych pojawiło się wiele problemów, odwołań i kontroli. Ostatecznie 30 listopada 2020 r. nastąpiło podpisanie w formie elektronicznej umowy z wyłonionymi w postępowaniu wykonawcami, tj. firmami: Sanito Sp z o.o. , Eco-Team Sp z o.o. Sp.k. oraz Ekologika Sp z o.o. na łączną kwotę: 90 320 755, 44 PLN na dostawę i montaż instalacji OZE na terenie 31 gmin w Małopolsce.

Obecnie trwa weryfikacja list uczestników projektu w poszczególnych gminach, bowiem miesiące oczekiwania na jego realizację spowodowały, że niektórzy chętni ujęci na przygotowanych przed laty listach zrezygnowali z uczestnictwa w projekcie. W ich miejsce na aktualne listy mogą trafić mieszkańcy, którzy znaleźli się na listach oczekujących.

Zdj. Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o