edukacja dzieci

– Czym wójt gminy Klucze kierował się przyznając stypendia za wyniki w nauce tylko dla uczniów klas III gimnazjum w Kluczach? Dlaczego, mając doświadczenie jako dyrektor szkoły, nie wspiera uzdolnionej młodzieży? – pytanie takiej treści otrzymaliśmy od naszych Czytelników. Włodarz gminy odpowiada: stypendia są przeznaczone dla szerszej grupy uczniów.

Pytania, które trafiły do redakcji „Przeglądu Olkuskiego”, niezwłocznie skierowaliśmy do władz gminy Klucze.  Z nadesłanej odpowiedzi wynika, że w tym roku szkolnym stypendia wójta dla uzdolnionych uczniów są przyznawane po raz pierwszy. To efekt uchwalonego w lutym Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół w Gminie Klucze oraz regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Klucze dla szczególnie uzdolnionych uczniów. – Do tej pory uczniom przyznawane były stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce. Nie mogli ich otrzymać np. uczniowie bardzo uzdolnieni, zdobywający najwyższe nawet miejsca w konkursach na szczeblu wojewódzkim czy ogólnopolskim, ponieważ liczyła się tylko średnia ocen i ocena zachowania, a w klasach VI szkół podstawowych i III gimnazjum jeszcze dodatkowo punktacja ze sprawdzianu i egzaminów. Dopiero w tym roku szkolnym uczniowie uzdolnieni są docenieni za posiadaną wiedzę, która wykracza poza podstawę programową. Nie jest prawdą, że stypendia wójta będą przyznawane tylko dla uczniów klas III Gimnazjum w Kluczach – podkreśla wójt Norbert Bień.

Kto zatem może liczyć na finansowe nagrody za naukowe osiągnięcia? Zgodnie z regulaminem chodzi o: laureatów i finalistów (ze wszystkich klas szkół podstawowych i gimnazjów) konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, a także uczniów klas VI szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum, którzy uzyskali co najmniej 75 % ogólnej punktacji ze sprawdzianu przeprowadzonego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

W odpowiedzi kluczewskiego urzędu podkreślono, że w poprzednich latach uczeń musiał mieć średnią co najmniej 5,0 z wybranych przedmiotów, a uchwalenie z inicjatywy Wójta Gminy Klucze w lutym 2015 roku programu i regulaminu przyznawania stypendiów jest dowodem na dbałość o rozwijanie zdolności i talentów uczniów, a nie odwrotnie. Stosowna uchwała Rady Gminy Klucze jest opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej.

Nasi Czytelnicy chcieli również wiedzieć, skąd wójt wziął pieniądze na dopłaty do klubów sportowych, w kwotach przekraczających nawet kilka tysięcy. Włodarz gminy wyjaśnia, że pod koniec października ubiegłego roku radni uchwalili Roczny Program Współpracy Gminy Klucze oraz Wieloletni Program Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego. Jednym z głównych celów szczegółowych tych programów jest: „…wzmacnianie i rozwijanie potencjału klubów sportowych oraz upowszechnianie współpracy międzyklubowej”. W programach określone zostały cele, zasady oraz formy współpracy Gminy Klucze z organizacjami, jak również priorytetowe zadania publiczne, które Gmina Klucze będzie wspierać w latach 2015 – 2019. – Współdziałanie Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi (m. in. z klubami sportowymi) obejmuje współpracę o charakterze finansowym i pozafinansowym. Zgodnie z zapisami zawartymi w programach, współpraca Gminy o charakterze finansowym może obywać się w formie powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację oraz wspierania takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji na określonych zasadach. Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom jest konkurs ofert. W przypadkach wskazanych przez ustawę dopuszczalne jest stosowanie innego trybu – wyjaśnia Norbert Bień.

Interweniujący w naszej redakcji mieszkańcy uważają, że wójt oszczędza na rozwijaniu talentów, które należy wspierać.  – Czy sport jest ważniejszy od wiedzy? – pytają Czytelnicy. – Uważam, że obie te sprawy zasługują na jak największą uwagę. Zadaniem samorządu jest to, aby dbać o rozwój intelektualny młodzieży w zgodzie z jej rozwojem fizycznym – dodaje wójt Bień.

Jak sądzicie, czy zasady przyznawania  stypendiów za osiągnięcia  w nauce są sprawiedliwe? Piszcie na www.przeglad.olkuski.pl!

 

4
Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
avatar
500
4 Wątków
0 Odpowiedzi
0 Subskrybentów
 
Najbardziej aktywny
Najczęściej komentowany
0 Autorzy komentarzy
GimbusDżoloJadwigadudu Ostatni autorzy komentarzy
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
dudu
dudu

Popieram działania pana Bienia.

Jadwiga
Jadwiga

A ja nie popieram i czekam na zakończenie tej marnej i sztucznej kadencji!Jeszcze tylko 3, 5 roku.

Dżolo
Dżolo

Ten PAN „przemawia jak z telewizora” stekiem szczekania i tak nie wyjaśnił sprawy marnie marnie…ciemność widzę…ciemność.W sumie to dobrze by było gdyby może on przeszedł jeszcze raz gimnazjum?

Gimbus
Gimbus

Przecież dyrektorka mówiła ze stypendia będą tylko dla klas III dlatego rodzice interweniowali.Teraz nagle okazuje się ze dla pozostałych klas także?To kto w końcu nas okłamuje