edukacja dzieci

– Czym wójt gminy Klucze kierował się przyznając stypendia za wyniki w nauce tylko dla uczniów klas III gimnazjum w Kluczach? Dlaczego, mając doświadczenie jako dyrektor szkoły, nie wspiera uzdolnionej młodzieży? – pytanie takiej treści otrzymaliśmy od naszych Czytelników. Włodarz gminy odpowiada: stypendia są przeznaczone dla szerszej grupy uczniów.

Pytania, które trafiły do redakcji „Przeglądu Olkuskiego”, niezwłocznie skierowaliśmy do władz gminy Klucze.  Z nadesłanej odpowiedzi wynika, że w tym roku szkolnym stypendia wójta dla uzdolnionych uczniów są przyznawane po raz pierwszy. To efekt uchwalonego w lutym Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół w Gminie Klucze oraz regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Klucze dla szczególnie uzdolnionych uczniów. – Do tej pory uczniom przyznawane były stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce. Nie mogli ich otrzymać np. uczniowie bardzo uzdolnieni, zdobywający najwyższe nawet miejsca w konkursach na szczeblu wojewódzkim czy ogólnopolskim, ponieważ liczyła się tylko średnia ocen i ocena zachowania, a w klasach VI szkół podstawowych i III gimnazjum jeszcze dodatkowo punktacja ze sprawdzianu i egzaminów. Dopiero w tym roku szkolnym uczniowie uzdolnieni są docenieni za posiadaną wiedzę, która wykracza poza podstawę programową. Nie jest prawdą, że stypendia wójta będą przyznawane tylko dla uczniów klas III Gimnazjum w Kluczach – podkreśla wójt Norbert Bień.

Kto zatem może liczyć na finansowe nagrody za naukowe osiągnięcia? Zgodnie z regulaminem chodzi o: laureatów i finalistów (ze wszystkich klas szkół podstawowych i gimnazjów) konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, a także uczniów klas VI szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum, którzy uzyskali co najmniej 75 % ogólnej punktacji ze sprawdzianu przeprowadzonego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

W odpowiedzi kluczewskiego urzędu podkreślono, że w poprzednich latach uczeń musiał mieć średnią co najmniej 5,0 z wybranych przedmiotów, a uchwalenie z inicjatywy Wójta Gminy Klucze w lutym 2015 roku programu i regulaminu przyznawania stypendiów jest dowodem na dbałość o rozwijanie zdolności i talentów uczniów, a nie odwrotnie. Stosowna uchwała Rady Gminy Klucze jest opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej.

Nasi Czytelnicy chcieli również wiedzieć, skąd wójt wziął pieniądze na dopłaty do klubów sportowych, w kwotach przekraczających nawet kilka tysięcy. Włodarz gminy wyjaśnia, że pod koniec października ubiegłego roku radni uchwalili Roczny Program Współpracy Gminy Klucze oraz Wieloletni Program Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego. Jednym z głównych celów szczegółowych tych programów jest: „…wzmacnianie i rozwijanie potencjału klubów sportowych oraz upowszechnianie współpracy międzyklubowej”. W programach określone zostały cele, zasady oraz formy współpracy Gminy Klucze z organizacjami, jak również priorytetowe zadania publiczne, które Gmina Klucze będzie wspierać w latach 2015 – 2019. – Współdziałanie Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi (m. in. z klubami sportowymi) obejmuje współpracę o charakterze finansowym i pozafinansowym. Zgodnie z zapisami zawartymi w programach, współpraca Gminy o charakterze finansowym może obywać się w formie powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację oraz wspierania takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji na określonych zasadach. Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom jest konkurs ofert. W przypadkach wskazanych przez ustawę dopuszczalne jest stosowanie innego trybu – wyjaśnia Norbert Bień.

Interweniujący w naszej redakcji mieszkańcy uważają, że wójt oszczędza na rozwijaniu talentów, które należy wspierać.  – Czy sport jest ważniejszy od wiedzy? – pytają Czytelnicy. – Uważam, że obie te sprawy zasługują na jak największą uwagę. Zadaniem samorządu jest to, aby dbać o rozwój intelektualny młodzieży w zgodzie z jej rozwojem fizycznym – dodaje wójt Bień.

Jak sądzicie, czy zasady przyznawania  stypendiów za osiągnięcia  w nauce są sprawiedliwe? Piszcie na www.przeglad.olkuski.pl!

 

4
Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
4 Wątków
0 Odpowiedzi
0 Subskrybentów
 
Najbardziej aktywny
Najczęściej komentowany
0 Autorzy komentarzy
GimbusDżoloJadwigadudu Ostatni autorzy komentarzy
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Gimbus
Gimbus

Przecież dyrektorka mówiła ze stypendia będą tylko dla klas III dlatego rodzice interweniowali.Teraz nagle okazuje się ze dla pozostałych klas także?To kto w końcu nas okłamuje

Dżolo
Dżolo

Ten PAN „przemawia jak z telewizora” stekiem szczekania i tak nie wyjaśnił sprawy marnie marnie…ciemność widzę…ciemność.W sumie to dobrze by było gdyby może on przeszedł jeszcze raz gimnazjum?

Jadwiga
Jadwiga

A ja nie popieram i czekam na zakończenie tej marnej i sztucznej kadencji!Jeszcze tylko 3, 5 roku.

dudu
dudu

Popieram działania pana Bienia.