Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z Klucz stale rozszerza swoją działalność. Teraz wspiera bezrobotnych i ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym także w Zawierciu. Powstanie tam Centrum Integracji Społecznej. Podobna placówka od trzech lat działa z powodzeniem w Kluczach i Łazach.
ChSD zdobyło na ten cel ponad 1,3 mln. Partnerem Stowarzyszenia w tym projekcie jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu.

– CIS rozpocznie działalność w październiku, chcemy objąć wsparciem 80 osób długotrwale bezrobotnych. Powstanie tu aż sześć pracowni. Każda oferować będzie naukę w innym zawodzie. Wybieramy zawody, które są najbardziej poszukiwane na lokalnym rynku pracy. W tym celu przeprowadziliśmy dokładną diagnozę społeczną, popartą m.in. danymi urzędu pracy.  Uczestnicy projektu będą szkolić się od 7 do 11 miesięcy. Na zakończenie otrzymają certyfikaty ukończenia CIS. Planujemy, że 40 procent znajdzie pracę – podkreśla Agata Swędzioł, kierownik CIS w Kluczach i koordynator projektu .
Zawierciańska placówka ma prowadzić szkolenia w zawodach: murarz-tynkarz, malarz-tapeciarz, ogrodnik-florysta, hydraulik, asystent osoby niepełnosprawnej oraz opiekun socjalno-bytowy. Pomocą Centrum objęte zostaną nie tylko osoby długotrwale bezrobotne, ale również grupy szczególnie trudne: uzależnieni od alkoholu i narkotyków, którzy przeszli terapię, bezdomni, zwolnieni z zakładów karnych oraz uchodźcy. – Osoby te wymagają kompleksowego wsparcia –  CIS nie tylko pozwala im na przekwalifikowanie czy przyuczenie do zawodu, ale również uczy, jak planować życie i zaspokajać potrzeby własnymi siłami – dodaje  Agata Swędzioł.
Na tym nie koniec. W tworzonej jednostce zatrudnienie znajdzie 14 specjalistów – instruktorów zawodu, pracowników socjalnych, psychologów czy terapeutów, bowiem i takim rodzajem wsparcia zostaną objęci wszyscy uczestnicy projektu.
Miasto na Śląsku zostało wytypowane do utworzenia CIS nieprzypadkowo. CIS w Kluczach współpracował już wcześniej z opieką społeczną w Zawierciu. To miasto, niegdyś prężnie rozwijający się ośrodek przemysłowy, dziś cierpi z powodu wysokiej stopy bezrobocia. Z pomocy społecznej w różnych formach korzysta aż 32 procent społeczeństwa.
Centrum Integracji Społecznej jest doskonałym narzędziem aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Stąd pomysł rozszerzenia jego działalności  na Śląsk.
– Wystąpiliśmy również o fundusze unijne na utworzenie Centrum Ekonomii Społecznej – ośrodka zajmującego się szeroko pojętą edukacją w zakresie tworzenia takich podmiotów, jak CIS czy spółdzielnie socjalne. Swoje uczestnictwo w projekcie zadeklarowało sześć małopolskich gmin. Centrum miałoby wspierać instytucje w tworzeniu tych podmiotów  na swoim terenie – kończy Agata Swędzioł .

Źródło: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z Klucz

1
Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
1 Wątków
0 Odpowiedzi
0 Subskrybentów
 
Najbardziej aktywny
Najczęściej komentowany
0 Autorzy komentarzy
o Ostatni autorzy komentarzy
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
o
o

😛 😮 😕 😥 🙁 8)