pdzo loga 500px

Materiał sfinansowany przez KWW Porozumienie Dla Ziemi Olkuskiej
Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 sierpnia 2018 roku Komisarz Wyborczy w Krakowie przyjął zawiadomienie o utworzeniu KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA ZIEMI OLKUSKIEJ w celu zgłaszania kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Jak już wcześniej Państwa informowaliśmy KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA ZIEMI OLKUSKIEJ tworzą Platforma Obywatelska RP, Sojusz Lewicy Demokratycznej, .Nowoczesna i Polskie Stronnictwo Ludowe.

W kolejnych tygodniach przybliżających termin wyborów, przedstawimy Państwu, Mieszkańcom Ziemi Olkuskiej wspólne dla Powiatu Olkuskiego, Gminy Olkusz i Gminy Bolesław propozycje programowe i wspólnie uzgodnione i zgłoszone listy kandydatów na radnych do Rady Powiatu w Olkuszu, do Rady Miejskiej w Olkuszu i do Rady Gminy Bolesław.

Na wspólnych listach kandydatów przedstawimy Państwu Mieszkańcom Ziemi Olkuskiej do wyboru przez Państwo doświadczonych działaczy samorządowych, pełniących obecnie bądź w poprzednich kadencjach samorządu funkcje burmistrzów, wójtów, radnych w Radzie Powiatu w Olkuszu, w Radzie Miejskiej w Olkuszu i Radzie Gminy Bolesław a także osoby które już cieszą się zaufaniem lokalnych społeczności ale zdecydowały się teraz uczestniczyć w sprawowaniu władzy publicznej w samorządzie terytorialnym.

Kandydatem na burmistrza Olkusza będzie Grzegorz Tomsia

tomsia grzegorz

a kandydatem na wójta Gminy Bolesław Ryszard Januszek.

januszek ryszard

Szanowni Państwo Mieszkańcy Ziemi Olkuskiej.
Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej, a przysługującą mu w ramach ustaw istotna część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu i na własną odpowiedzialność. Dlatego tak ważne jest kto w wyniku wyborów tą władzę sprawuje. Weźmiemy i wykorzystamy wszystko co najlepsze z programów Platformy Obywatelskiej RP, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, .Nowoczesnej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, z wieloletniego doświadczenia naszych kandydatów, wsłuchamy się w głos Państwa, Mieszkańców Ziemi Olkuskiej, bo to Państwo najlepiej znają bolączki życia codziennego. Jesteśmy i będziemy otwarci aby wspierać projekty obywatelskie, oddając tym samym mieszkańcom ziemi olkuskiej prawo decydowania o sobie. W trosce o los naszej małej ojczyzny ziemi olkuskiej będziemy budować społeczeństwo obywatelskie oraz przeciwdziałać wszelkim formom wykluczenia społecznego. {jcomments off}

podpisy

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
avatar
500
  Subskrybuj  
Powiadom o