Olkusz

Po naszym artykule dotyczącym opóźnienia w uruchomieniu pracowni rezonansu magnetycznego w olkuskim szpitalu, do sprawy postanowili odnieść się przedstawiciele placówki. W liście nadesłanym do naszej redakcji tłumaczą, dlaczego umowa z firmą budowlaną podpisana została dopiero w październiku.

Jak informuje rzeczniczka prasowa Grupy Nowy Szpital Holding S.A., placówka w Olkuszu starała się o pozyskanie finansowania na zakup rezonansu magnetycznego od kilku lat. – Powstanie takiej pracowni jest uzasadnione ze względu na zakres usług medycznych świadczonych w placówce. Badania RM są wykorzystywane w diagnostyce onkologicznej, neurologii czy ortopedii – wylicza Marta Pióro, dodając przy tym, że warto jest przyjrzeć się bliżej całemu temu procesowi. Tak też postanowiliśmy zrobić.

Rządowa dotacja

Zgodnie z jej relacją, w 2020 r. pojawiły się możliwości sfinansowania takiego projektu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zarząd szpitala szukał partnera, który razem z placówką postara się o środki na specjalistyczny sprzęt. Zainteresowana była tylko Gmina Bolesław. Dlatego w dniu 28 grudnia 2020 r. zarząd placówki z zwrócił się do władz gminy Bolesław z prośbą o złożenie wniosku do skarbu państwa o przyznanie środków finansowych na to przedsięwzięcie. Trzy dni później wójt gminy przekazał informację, że wniosek został złożony a w przypadku przyznania środków finansowych zostaną one przekazane Powiatowi Olkuskiemu w formie dotacji przeznaczonej na zakup sprzętu dla szpitala. Tak też się stało.

W dniu 05.07.2021 w szpitalu odbyło się uroczyste przekazanie symbolicznego czeku o wartości 3,5 mln zł na zakup sprzętu. – Ponieważ we wniosku złożonym przez gminę Bolesław do Skarbu Państwa znalazł się błąd, 27.08.2021 Zarząd Nowego Szpitala zwrócił się z prośbą o sprostowanie błędnej nazwy ,,tomograf rezonansu magnetycznego’’ w celu uniknięcia ewentualnych przeszkód w rozliczeniu dotacji. W tym czasie szpital był gotowy do rozpoczęcia inwestycji i rozpisania przetargu zarówno na aparat jak i na pracownię. Grupa Nowy Szpital ma doświadczenie w uruchomieniu dwóch podobnych pracowni. Gotowa była specyfikacja sprzętu i personel doświadczony w przeprowadzaniu takich projektów – informuje Marta Pióro.

Porozumienie z powiatem

W lutym zarząd szpitala został poinformowany, że Gmina Bolesław przekazała środki Starostwu Powiatowemu w Olkuszu. 07.02.2022 szpital otrzymał pismo, w którym starostwo zapytało o szacowane koszty realizacji inwestycji. W odpowiedzi z 09.02.2022 szpital poinformował starostwo, że planowane koszty zakupu sprzętu oraz budowy pracowni modułowej wraz z łącznikiem wynoszą 5 mln 126 tys. zł.  – Starostwo analizowało możliwość przekazania rządowej dotacji na rzecz szpitala, dochodząc do wniosku, że nie byłoby to zgodne z obowiązującymi przepisami. Starostwo zaproponowało również, aby szpital przekazał powiatowi 1,6 mln dotacji na realizację inwestycji – relacjonuje rzeczniczka GNS.

Ostatecznie 4 maja 2022 r. Zarząd placówki podpisał z Zarządem Powiatu porozumienie na wspólną realizację zadania. Powiat wziął na siebie dostarczenie sprzętu. Szpital miał zaś zająć się pracami budowlanymi związanymi z przystosowaniem pomieszczeń dla potrzeb rezonansu magnetycznego. Porozumienie określało również zasady użytkowania pracowni. Zgodnie z jego zapisami szpital będzie korzystał z aparatu na zasadach odpłatnej dzierżawy.

W lutym i marcu starostwo kilkakrotnie zwracało się do zarządu szpitala o dodatkowe informacje dotyczące, m.in. szacunkowych kosztów zakupu sprzętu i wykonania niezbędnej infrastruktury, uzasadnienia zakupu sprzętu czy jego parametrów. Zarząd szpitala na bieżąco udzielał odpowiedzi na wszystkie pytania. Ostatecznie starostwo ogłosiło przetarg na dostarczenie sprzętu 31.05.2022 r. a umowa na dostawę sprzętu została podpisana 27.07.2022 r.

Kluczowe ustalenia

Nie czekając na wybór dostawcy szpital zaangażował projektantów, do określenia optymalnej koncepcji pracowni. W dniu 27 lipca b.r. wybrana w przetargu pracownia przekazała projekt funkcjonalno-użytkowy, który był podstawą dalszych prac projektowych. Niezwłocznie po zawarciu umowy między starostwem i dostawcą sprzętu, w dniu 28.07.2022 r. szpital zorganizował spotkanie wszystkich stron zaangażowanych w projekt, aby dokonać ostatecznych uzgodnień i rozpocząć prace nad projektem budowlanym i technicznym.

Dalsze kalendarium przedstawia się następująco: 12.08.2022 r. szpital otrzymał projekt budowlany; 17.08.2022 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę a 22.08.2022 r. ogłoszono przetarg na prace budowlane. Na ogłoszenie odpowiedział jeden oferent. Wykonawca po zapoznaniu się z topografią placu budowy zawnioskował jednak o konieczność zmiany projektu ze względu na cieki wodne, stwierdzone w trakcie prac odkrywkowych.

Stanowisko Nowego Szpitala

Po korekcie projektu 25 października 2022 r.  podpisano umowę z wykonawcą określając termin zakończenia prac budowlanych na dzień 22 marca 2023 r. o czym niezwłocznie poinformowano starostwo. – Szpital wypełnił wszystkie obowiązki związane z budową pracowni rezonansu. Zlecenie projektu budowlanego oraz wyłonienie wykonawcy pracowni było możliwe dopiero po tym, jak starostwo rozstrzygnęło przetarg na dostawcę sprzętu, czyli po 27.07.2022. Projektowanie takich pracowni jest ściśle związane z urządzeniem i wymaganiami technicznymi. To nie jest USG, które można wstawić do każdego pomieszczenia. Rezonans wymaga instalacji i systemów, które są precyzyjnie zaprojektowane i wykonane pod konkretny model aparatu – podkreśla przedstawicielka Nowego Szpitala w Olkuszu.

Władze placówki stoją na stanowisku, że szpital wykonał wszystkie prace przygotowawcze, które były możliwe do zrobienia przed rozstrzygnięciem przez starostwo przetargu na sprzęt. Ich zdaniem nie ma obecnie przeszkód, aby to wspólne przedsięwzięcie zostało zrealizowane i rezonans ruszył na przełomie I i II kwartału 2023 r.

A jakie jest zdanie naszych Czytelników na ten temat? – Jak zwykle zapraszamy do internetowej dyskusji w mediach społecznościowych oraz na naszej stronie www.przeglad.olkuski.pl

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
mike
mike
1 rok temu

Czy nie szkoda tego rezonansu dla Olkusza? Ocena 1,9 w Google świadczy o wszystkim.