Klucze i Bukowno otrzymały unijne wsparcie na realizację projektów związanych z elektronicznymi usługami w administracji. Łącznie w skali Małopolski dofinansowanie otrzymało siedemnaście gmin.

Mieszkańcy obydwu gmin będą mogli korzystać z e-usług poprzez specjalną centralną platformę. Portal ten zawierać będzie m.in. opisy wszystkich usług świadczonych przez urząd na platformie ePUAP, z których mieszkaniec może skorzystać w sposób elektroniczny. Dzięki realizacji projektu dostępne będzie składanie przez internet formularzy oraz otrzymywanie (również w formie elektronicznej) decyzji administracyjnych i postanowień, śledzenie postępu swoich spraw, podgląd informacji o własnych należnościach i zobowiązaniach z tytułu podatków i opłat lokalnych. Zapewni także możliwość dokonania płatności tych należności.

Kolejnym założeniem samorządowych projektów jest uruchomienie systemu informacji przestrzennej. Znajdą się tam informacje takie jak: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ewidencja miejscowości ulic i adresów (wraz z przebiegiem ulic, skrzyżowań, granic miejscowości i lokalizacją punktów adresowych), a w gminie Klucze także ewidencja zabytków.

Przewiduje się też budowę systemu informacji przestrzennej do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geoprzestrzennych oraz nowego systemu e-zamówień do przeprowadzenia procedur zamówienia publicznego w sposób zgodny z wymaganiami prawa krajowego i unijnego w tym zakresie. Platforma umożliwi dwukierunkową komunikację między wykonawcą a zamawiającym w ramach wszczętych postępowań (m. in. ich ogłoszenia, złożenie ofert, ich ocenę, rozstrzygnięcie przetargu i rejestracja umów).

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt informatyczny.  Koneczne będzie wyposażenie serwerowni i stworzenie nowych stanowisk komputerowych dla pracowników odpowiedzialnych za obsługę wdrożonych e-usług. W projekcie gminy Klucze ujęto także  modernizację lub stworzenie nowej strony internetowej.

– Koronawirus paraliżuje nasze życie i normalne funkcjonowanie. Przy dzisiejszych problemach i zagrożeniu widzimy jak potrzebna jest e – usługa na wysokim zaawansowaniu technologicznym. Tym bardziej cieszymy się z przyznanych gminie środków w ramach funduszy europejskich. W tym czasie próby i mobilizacji kieruję podziękowania dla Zarządu Województwa Małopolskiego, Marszałków: Witolda Kozłowskiego, Łukasza Smółki i radnego wojewódzkiego Andrzeja Wójcika za sprawne realizowanie bieżących zadań związanych z wydatkowanie środków europejskich – mówi wójt gminy Klucze Norbert Bień.

Kwota dotacji dla gminy Klucze to 990 909,65 złotych. Wartość całego projektu opracowanego w Referacie Funduszy Społecznych i Promocji wynosi 1 325 509,91 złotych.

Bukowno otrzymało 745 102,18 złotych dofinansowania. Całkowita kwota realizacji projektu to  1 010 398,08 złotych.

– Obecna sytuacja związana z koronawirusem najlepiej pokazuje, jak ważne jest, aby administracja publiczna posiadała jak najszerszy pakiet e-usług. Dzięki nim mieszkańcy mogą załatwiać swoje sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu. Bardzo się cieszymy, że dzięki dofinansowaniu dla projektu „E-jakość – zmiany w administracji w Gminie Bukowno” już niedługo w naszym urzędzie będzie ich jeszcze więcej – mówi sekretarz miasta Bukowno Marcin Cockiewicz.

Dotacje przyznano w ramach Działania 2.1 E-Administracja i otwarte zasoby, Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze