arimr logo

18 czerwca rusza nabór do programu „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. Zmienione wymogi pozwolą na ubieganie się o unijne wsparcie większej grupie rolników.

Dotacje będą przydzielane w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

– Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rolników. Zostały zmienione warunki naboru, więc liczymy, że do programu zgłosi się sporo beneficjentów – mówi zastępca dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie Łukasz Piątek. W ubiegłym roku z terenu powiatu olkuskiego wpłynęły 44 wnioski, a dofinansowania przyznano 33 wnioskodawcom.

Pomoc finansowa może być przyznana rolnikowi albo jego małżonkowi. Osoba ta musi spełniać kilka wymogów, m. in: być posiadaczem gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro, podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy, nie prowadzić działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Aby ubiegać się o finansowe wsparcie należy przedłożyć biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązać się do zrealizowania tego biznesplanu.

Wysokość dofinansowania może wynieść 60 tys. złotych, ale nie więcej niż równowartość 15 tys. euro. Dotacja wypłaca będzie w dwóch ratach: 80 proc. (maksymalnie 48 tys. złotych) i 20 proc. (maksymalnie 12 tys. złotych). – Pomoc może być przyznana na wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie (w kwocie stanowiącej co najmniej 100 proc. kwoty pomocy). W tego typu wydatki wliczone są inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 80% kwoty pomocy – informuje Łukasz Piątek.

Wszystkie niezbędne formularze oraz instrukcje dotyczące ich wypełnienia są dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR.

Nabór potrwa do 17 lipca.

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
avatar
500
  Subskrybuj  
Powiadom o